Publicerad den 24 januari 2022

Per Andersson – Kommunal strategisk fastighetsförvaltning – hinder och möjligheter