BIM- och digitaliseringsgruppen

Gruppens syfte

Syftet med gruppens arbete är att utveckla kunskap och erfarenheter kring BIM/Digitalisering och dess effekter på bland annat styrning, ledning, management och nya arbetsformer och affärsmodeller. Gruppen fokuserar på digitalisering inom samhällsbyggnadssektorn i ett bredare perspektiv, med teman och fokusområden som följer med utvecklingen inom området.

BIM- och digitaliseringsgruppen har bland annat varit med och initierat ett flertal forskningsprojekt och varit engagerad i uppstarten av årliga examensarbeten på Chalmers.

Kunskapsmål

Aktuella diskussioner i gruppen relaterar olika framsteg inom BIM och digitalisering till vår tids viktigaste utmaningar:

  • Hur ser den digitaliserade framtiden ut och vad betyder det för vår bransch - i stort och smått?
  • Vilka projekt eller processer är omvälvande/ disruptiva och varför?
  • På vilka sätt kan en utvecklad digitalisering skapa social hållbarhet?
  • Hur man vi med BIM som hjälpmedel leda arbetet mot att i snabbare takt nå klimatmålen?
  • Hur kan vägvinnande tillvägagångssätt skalas upp, hur kan de förstås utifrån ett managementperspektiv?

Vid sidan av detta kommer de forskningsprojekt som CMB finansierar och som har sin utgångspunkt i gruppen att presentera sin progression under hand, i form av texter som fungerar som underlag för gruppens diskussioner.

Planerade utkomster

Under 2023 arbetar gruppen med att testa ett "idealt sätt att bete sig" som organisation för att kunna vara snabbfotad för de nya affärsmodeller som är en nödvändighet - utifrån framtidsscenariot att många tjänster som präglar branschen idag sannolikt kommer att försvinna, eller i alla fall få helt nya former. Utgångspunkten blir på det sättet en action-learning process, som i slutändan kommer att presenteras under en cmb fokus-dag under inledningen av 2024.

Ordförande

Anders Rosell, Plan B

Ledamöter

Max Bergström, Peab
Björn Skoogh, Sweco
Stefan Knutsson, Higab
Jonas Runberger, Chalmers
Karl Liberg, NCC
Kirsten Broberg, Liljewall arkitekter
Mats Franzon, Akademiska Hus
Mattias Roupé, Chalmers
Ana Tiriba, Stadsfastighetsförvaltningen, Göteborgs Stad
Patrik Johansson, Skanska
Petra Bosch, Chalmers
Susanne Nellemann Ek, BIM Alliance
Susanne van Raalte, Trafikverket
Tomas Lindgren, Symetri
Johan Hyttinen, Rejlers
Maziar Alizadeh, Sweco
Martin Linderå Nordström, Norconsult
Mikael Sjölund, Coreco
Oscar Foo, Vestia bygg

Övriga

Joakim Forsemalm, forsknings och utvecklingsansvarig cmb

Mötesdatum 2024

  • Fredag 2 februari 13.00-16.00
  • Torsdag 16 maj 13.00-16.00
  • Fredag 20 september - heldag, studiebesök i Stockholm
  • Måndag 11 november 13.00-16.00

I samband med mötet finns möjlighet att delta i en nätverkslunch mellan klockan 12 och 13 i nära anslutning.

För mer information och intresseanmälan om deltagande, skicka mail till: joakim.forsemalm@cmb-chalmers.se

Se ordförande Anders Rosell berätta mer!