BIM- och digitaliseringsgruppen

Gruppen fokuserar på digitalisering inom samhällsbyggnadssektorn i ett brett perspektiv och arbetar med olika teman och fokusområden som byggs upp baserat på aktuell forskning och utveckling inom området. Syftet med gruppens arbete är att utveckla kunskap och dela erfarenhet inom digitalisering och dess effekter på styrning, ledning, management och nya arbetsformer – inom och mellan företag.

Gruppen har också initierat ett flertal forskningsprojekt och examensarbeten inom BIM/digitalisering.
Som deltagare i gruppen får du ta del av nyheter och trender och en uppdaterad verktygslåda. Genom att två nationella plattformar för kunskapsutveckling och -spridning medverkar i gruppen får du också koll på aktuella events, utbildningar och rapporter.

Ordförande

Anders Rosell, Plan B

Ledamöter

Max Bergström, Peab
Björn Skoogh, Sweco
Fredrik Davidsson, Higab
Johanna Lager, NCC
Jonas Runberger, Chalmers
Karl Liberg, NCC
Kirsten Broberg, Liljewall arkitekter
Mats Franzon, Akademiska Hus
Mattias Roupé, Chalmers
Mikael Iselow, Lokalförvaltningen Göteborgs Stad
Patrik Johansson, Skanska
Petra Bosch, Chalmers
Susanne Nellemann Ek, BIM Alliance
Susanne van Raalte, Trafikverket
Tomas Lindgren, Symetri
Johan Hyttinen, Rejlers

Mötesdatum 2023

  • Måndag 6 februari 13.00-16.00
  • Måndag 8 maj 13.00-16.00
  • Fredag 8 september 13.00-16.00
  • Tisdag 14 november 13.00-16.00

I samband med mötet finns möjlighet att delta i en nätverkslunch mellan klockan 12 och 13 i nära anslutning.