De bästa ledarna ska arbeta med samhällsbyggnad

Utifrån evidensbaserad kunskap om ledarskap, självledarskap och medarbetarskap möjliggör vi att akademi och företag kan attrahera framtidens ledare.

Unga personer och studenter som engagerar sig i CMB ges tillgång till en god och nära relation till CMB:s partners. De får hjälp att bygga ett eget professionellt nätverk och skaffa sig arbetsrelaterad kompetensutveckling.

Guldhuset

CMB:s ledaskapspris delas varje år ut till en ung framgångsrik ledare i samhällsbyggnadssektorn.

Utbildningsutskottet

Genom utbildningsutskottet och sekretariatet stödjer CMB utvecklingen av mastersprogrammen inom managementområdet vid Chalmers i samverkan med programansvariga.

Traineeprogram – Framtidens Samhällsbyggare

Ett helt unikt traineeprogram som drivs tillsammans med GR. Traineerna anställs i ett bolag och gör under sitt traineeår breddningsperioder i tre andra företag eller kommunala organisationer inom samhällsbyggnad. Målet med Framtidens Samhällsbyggare är att årligen utbilda nyckelpersoner som bättre kan kommunicera och samarbeta utifrån ett helhetsperspektiv.

Cmb mentorskapsprogram

År 2010 startade cmb ett mentorprogram för masterutbildningen Design and Construction Project Management vid Chalmers. Syftet är att skapa förutsättningar för en dialog som hjälper både mentor och adept att tydliggöra sina drivkrafter och utvecklas i sitt ledarskap.

Skugga en projektledare

Cmb:s initiativ ”skugga en projektledare” syftar till att ge studenterna som går på mastersprogrammet DCPM vid Chalmers praktisk kunskap och erfarenhet från samhällsbyggnadsbranschen.

Master Theises Award

Master Theises Award delas ut till det bästa examensarbetet inom ämnet Construction Management. Studenter som går sista året på Chalmers mastersprogram Design and Construction Project Management (DCPM) kan i maj skicka in sitt examensarbete för bedömning.

Vid frågor kontakta

Joakim Forsemalm

Utvecklingsledare, docent i etnologi

070-686 54 19 joakim.forsemalm@cmb-chalmers.se LinkedIn