Tillsammans är vi starkare, klokare och har det roligare

I sällskap med marknadens starkaste samhällsbyggnadsaktörer och nätverksorganisationer i Sverige och Norden förgrenar sig CMB:s nätverk både vitt, brett och djupt.

Partner

Viktigast är samarbetet med våra dryga 70 partnerorganisationer och Chalmers tekniskhögskola. Dessa utgör tillsammans grunden i den dynamiska prakademi som CMB är.

Samverkan och samarbete

Cmb medverkar i flera olika samarbeten och samverkansmodeller såsom IQ Samhällsbyggnad, Centrum för fastighetsföretagande (CFFF) vid Malmö universitet, Managing Big Cities (MBC) vid Handelshögskolan Göteborg. Vi har också ett långsiktigt samarbete med Boverket kring projektkultur och ledarskap.