Tillsammans är vi starkare, klokare och har det roligare

I sällskap med marknadens starkaste samhällsbyggnadsaktörer och nätverksorganisationer i Sverige och Norden förgrenar sig CMB:s nätverk både vitt, brett och djupt.

Partner

För oss är samarbetet med våra dryga 70 partnerorganisationer och med Chalmers tekniska högskola i fokus. Dessa utgör tillsammans grunden i den dynamiska prakademi som CMB är. Som partner får du många ytor för möten mellan praktik och akademi - under olika event, men också som aktivt medverkande i våra kunskapsgrupper. Våra partners uppskattar tiden för reflektion och det kunskapsutbyte som arbetet i kunskapsgrupperna genererar.

Samverkan och samarbete

Cmb medverkar i flera olika samarbeten och samverkansmodeller såsom IQ Samhällsbyggnad, Centrum för fastighetsföretagande (CFFF) vid Malmö universitet, Managing Big Cities (MBC) vid Handelshögskolan Göteborg. Vi har också ett långsiktigt samarbete med Boverket kring projektkultur och ledarskap.