Nyttja möjligheterna med examensarbeten

Examensarbetet är för många studenter det första steget ut i arbetslivet. I nära samarbete med ett företag får de, under studietiden, en inblick i sitt framtida yrke och företaget får hjälp med att belysa frågeställningar eller problem som det ser i sin organisation.

Vi rekommenderar CMB-företag att nyttja möjligheten med examensarbeten och vi ser gärna att ni själva ger förslag på lämpliga ämnen. För ett bra resultat rekommenderar vi att företaget bidrar med följande:

  • En kontaktperson hos er på företaget
  • Minst fyra entimmarsmöten med studenten
  • Rådgivning och hjälp med kontakter inom företaget
  • Medverkan i presentationen när examensarbetet är slutfört
  • Företaget rekommenderas även att tillhandahålla en arbetsplats för studenten samt att finansiera eventuella resor som krävs för examensarbetet

Vid intresse kontakta

Carina Bohm

VD/verksamhetsledare

072-229 32 59 carina.bohm@cmb-chalmers.se LinkedIn