Innovationsgruppen

Syftet med gruppens arbete är att sprida kunskap och inspiration om ledarskap för innovation inom bygg- och fastighetssektorerna. Under det senaste året har gruppen genomfört studiebesök i två verksamheter som präglas av en hög innovationstakt samt skapat en "så här gör du"-vlog.

Ordförande

Peter Fredriksson, Utvecklingschef på Skanska Hus Göteborg

Ledamöter

Annie Hohlfält, Förvaltnings AB Framtiden
Filip Bååw, NCC
Johanna Engberg, White arkitekter
Kamilla Kohn, Chalmers
Kristina Gabrielii, IQ Samhällsbyggnad
Magnus Johansson, Rise
Malin Engelbrecht, Castellum
Pernilla Gluch, Chalmers
Peter Fredriksson, Skanska
Nike Hansson, Akademiska Hus
Steve Cook, Norconsult
Dan Engström, Plan B
Charlotte Sahlén Johansson, TAM Retail
Jerker Kryander, Tengbom arkitekter

Mötesdatum 2022

  • Fredag 16 september 9:00-12.00
  • Torsdag 1 december 13.00-16.00

Före eller efter varje möte finns möjlighet till en öppen nätverkslunch.