Innovationsgruppen

Gruppens syfte

Syftet med gruppens arbete är att sprida kunskap och inspiration om ledarskap för innovation inom bygg- och fastighetssektorerna. Vi adresserar möjligheter och utmaningar för att öka organisationers innovationsförmåga, enskilt och tillsammans med andra. Gruppens sätt att arbeta grundar sig mycket i studiebesök - ofta i innovativa verksamheter i andra eller närliggande branscher., till exempel AI Sweden, Powercell och Polestar.

Under 2022 arbetade gruppen med att sammanfatta diskussionerna från innevarande programperiod i en konkret och kommunikativ form. Det valda ”vlog”-formatet används nu som kommunicerande reflektion efter varje mötestillfälle (se under "cmb filmer" på vår Youtube-kanal).

Kunskapsmål

Ett övergripande mål för denna programperiod (2022-2023) är att fördjupa det gemensamma lärandet och sprida inspiration om innovation i branschen. Utifrån ett antal valda teman arbetar gruppen med studiebesök som plattform för lärande samtal om:

  • Hållbarhet som drivkraft för innovation
  • Innovationskultur och organisering
  • Affärsmodeller för innovation och innovationskapacitet
  • Innovationsledning i företag med olika förutsättningar (stora, små, nya, etablerade, olika geografiska kontexter)
  • Innovation och gestaltning
  • Den konkreta nyttan av forskning för innovation i praktiken

Över den lite längre horisonten i denna programperiod vill medlemmarna samlas kring ett samverkansprojekt i full skala. Hur detta kan gå till och i vilket sammanhang diskuteras för närvarande.

Ordförande

Peter Fredriksson, Utvecklingschef på Skanska Hus Göteborg

Ledamöter

Annie Hohlfält, Förvaltnings AB Framtiden
Filip Bååw, NCC
Johanna Engberg, White arkitekter
Kamilla Kohn, Chalmers
Kristina Gabrielii, IQ Samhällsbyggnad
Magnus Johansson, RISE
Pernilla Gluch, Chalmers
Per Hilmersson, Akademiska Hus
Steve Cook, Norconsult
Dan Engström, Plan B
Charlotte Sahlén Johansson, TAM Retail
Jerker Kryander, Tengbom arkitekter
Inga-Karin Sundqvist, Krook & Tjäder
Magnus Jäderberg, Exploateringsförvaltningen, Göteborgs stad
Malin Nilsson, Radar arkitetur
Therese Wannebo, Göteborgs stad Stadsfastigheter
Anna Tidefelt, Älvstranden utveckling
Annika Aarthun, Reijlers

Övriga

Joakim Forsemalm, forsknings och utvecklingsansvarig cmb

Mötesdatum 2023

  • Onsdag 1 februari 13.00-16.00
  • Tisdag 9 maj 13.00-16.00 - Studiebesök Polestar
  • Tisdag 5 september 13.00-16.00
  • Torsdag 9 november 13.00-16.00

Före varje möte finns möjlighet till en öppen nätverkslunch.

Se ordförande Peter Fredriksson berätta mer!