Innovationsgruppen

Gruppens syfte

Syftet med gruppens arbete är att sprida kunskap och inspiration om ledarskap för innovation inom bygg- och fastighetssektorerna. Vi adresserar möjligheter och utmaningar för att öka organisationers innovationsförmåga, enskilt och tillsammans med andra. Gruppens sätt att arbeta grundar sig mycket i studiebesök - ofta i innovativa verksamheter i andra eller närliggande branscher.

Kunskapsmål

Ett övergripande mål för denna programperiod (2023-2024) är att fördjupa det gemensamma lärandet och sprida inspiration om innovation i branschen. Detta görs bland annat genom kortare filmade reflektioner från gruppen efter varje möte. Utifrån ett antal valda teman arbetar gruppen med studiebesök som plattform för lärande samtal om:

  • Hållbarhet som drivkraft för innovation
  • Innovationskultur och organisering
  • Affärsmodeller för innovation och innovationskapacitet
  • Innovationsledning i företag med olika förutsättningar (stora, små, nya, etablerade, olika geografiska kontexter)
  • Innovation och gestaltning
  • Den konkreta nyttan av forskning för innovation i praktiken

Under 2024 kommer fokus att vara the next generation: vad är och hur tänker Generation Z? Arbetet med samhällsbyggnad blir allt mer uppkopplad - liksom samhället i stort. På vilka sätt är vi förberedda - eller inte - på vad det betyder för det vi planerar och utvecklar och hur vi gör det? Gruppen kommer bland annat att lyssna på en urvald grupp unga vuxna, men också på experter hämtade från samhällsvetenskapliga vetenskapstraditioner.

Ordförande

Peter Fredriksson, Utvecklingschef på Skanska Hus Göteborg

Ledamöter

Annie Hohlfält, Förvaltnings AB Framtiden
Filip Bååw, NCC
Johanna Engberg, White arkitekter
Kamilla Kohn, Chalmers
Kristina Gabrielii, IQ Samhällsbyggnad
Magnus Johansson, RISE
Pernilla Gluch, Chalmers
Per Hilmersson, Akademiska Hus
Steve Cook, Norconsult
Dan Engström, Plan B
Jerker Kryander, Tengbom arkitekter
Inga-Karin Sundqvist, Krook & Tjäder
Magnus Jäderberg, Exploateringsförvaltningen, Göteborgs stad
Malin Nilsson, Radar arkitetur
Therese Wannebo, Göteborgs stad Stadsfastigheter
Anna Tidefelt, Älvstranden utveckling
Annika Aarthun, Reijlers
Anna Svensson, Göteborgs stad, Stadsbyggnadsförvaltningen
Elin Nilsson, Vestia bygg

Övriga

Joakim Forsemalm, forsknings och utvecklingsansvarig cmb

Mötesdatum 2024

  • Måndag 29 januari 13.00-16.00
  • Fredag  17 maj 13.00-16.00
  • Tisdag 17 september 13.00-16.00
  • Tisdag 12 november 13.00-16.00

Före varje möte finns möjlighet till en öppen nätverkslunch.

Se ordförande Peter Fredriksson berätta mer!