Mentorprogram

In english here! 

Cmb Mentorprogram är forumet för dig som är student och vill ha möjlighet till ett ovärderligt erfarenhetsutbyte med skickliga ledare från olika delar av samhällsbyggnadssektorn – för dig som är yrkesverksam och vill knyta värdefulla kontakter med morgondagens ledare, utveckla din kompetens som mentor och ledare samt lära dig mer om den bransch du verkar i.  Syftet med programmet är att skapa förutsättningar för en dialog som hjälper både mentor och adept att tydliggöra sina drivkrafter och utvecklas i sitt ledarskap.

Mentorprogrammet riktar sig till dig som går masterutbildningen Design and Construction Project Management (DCPM) på Chalmers i första hand och i andra hand student vid Chalmers övriga relevanta mastersprogram. Det vänder sig till dig som går år två.

Mentor kan du bli som idag har en ledande position (behöver inte vara chef) hos någon av cmb:s dryga 70 partnerorganisationer och som har minst ett par års yrkeserfarenhet. Du behöver vara bekväm att konversera på engelska, då mastersprogrammen tar emot internationella sökande och så även vi.

Mentorprogrammet har fyra obligatoriska möten där alla mentorer och adepter deltar samt ett valfritt antal möten mellan mentor och adept (rekommenderat 4-8 möten)träffas enskilt. Då antalet platser är begränsade är det viktigt att du som söker verkligen ser till att du har förutsättningar att fullfölja programmet.

Ansökan är öppen!

Mentorer ansöker här »

Studenter ansöker här »

Students apply here (English) →

Obligatoriska träffar

2024 10 03: Introduktion mentorskapsprogrammet

  • 12.00 gemensam lunch för mentorer följt av introduktion till programmet, förväntningar samt introduktion kring hur man skapar ett bra mentorskap
  • 14.00 första träff med studenterna
  • 14.30 presentation av deltagande företag (förbered en kort presentation max 3 slides)
  • 15.30​ eftermiddagsfika och avslutning

2024 11 28: Workshop och nätverkande 11.30 - 16.00

  • Temat för dagen kommer att vara nätverkande och hur vi utvecklar vår sociala kompetens, vi kommer att arbeta tillsammans både studenter och mentorer under ledning av mycket inspirerande föreläsare

2025 03 11: Sitevisit 11.00 – 16.30

  • Studiebesök vid tre av våra olika deltagande företag (vi bestämmer tillsammans vilka som kan ta emot och ser till att få en spridning mellan olika saker) meddela Carina om just ditt företag vill stå värd för ett av besöken.

2025 05 15: Avslutning 16.00 – 20.00

  • Vi har en gemensam avslutning med ett trevligt program hos Göteborgs byggmästarförening

Frågor? Kontakta oss!

Carina Bohm

VD/verksamhetsledare

072-229 32 59 carina.bohm@cmb-chalmers.se LinkedIn