Kommunikationsgruppen

Gruppens syfte

Kommunikationsgruppens syfte är att genom forskning och beprövad erfarenhet förstå och utveckla kommunikationens betydelse för ett effektivt och hållbart samhällsbyggande genom att:

 1. Utveckla värdeskapande kommunikation för deltagarnas respektive organisationer och för samhällsbyggnadssektorn.
 2. Tydliggöra kommunikationens betydelse och potential inom samhällsbyggnadssektorn.
 3. Utveckla nya samarbeten – inom och utanför gruppen.
 4. Öka den egna kunskapen inom kommunikation genom erfarenhetsutbyte.

Kunskapsmål

Fokus för kommunikationsgruppen kommer under 2023 att vara på att utveckla konceptet kring det moderna nätverksmötet med utgångspunkt i syftena ovan.

Gruppen kommer också vara referensgrupp i det forskningsprojekt som genomförs av forskare vids Lunds universitet och Chalmers kring värdeskapande kommunikation.

Gruppen har även som mål att bjuda in representanter för intressanta organisationer till mötena som inspiration och för nätverksbyggande.

Planerade utkomster

Avslutad forskningsstudie enligt ovan inklusive ett cmb frukostseminarium.

Ordförande

Melina Garhed, Älvstranden Utveckling

Ledamöter

Anna Nyborg, Inobi
Catrine Andersson, Framtiden Byggutveckling
Daniel Strandell, Byggföretagen
Henrik Hammarvid, Skanska
Katarina Morén Styf, Liljewall
Rebecka Gunnarsson, Akademiska Hus
Johanna Nyvall, Chalmers - cmb studentråd
Sebastian Urbath, Chalmers - cmb studentråd
Jonatan Hulterström, Chalmers - cmb studentråd
Ida Granath, Chalmers - cmb studentråd
Ulf Angberg, Trafikverket
Lena Språng, Sweco
Henrik Mortensen, Akademiska Hus
Kristin Östling, Göteborgs Stad - Exploateringsförvaltningen

Övriga

Malin Sörensen, kommunikations- och eventansvarig cmb

Möten 2023

Alltid inklusive en inledande social kvart så mötet startar hel timme.

 • 24 feb kl 8:45-11:00 – Planering 2023
 • 24 apr kl 12:45-15:00 – Besök hos Inobi
 • 8 jun 13:45-16:00 - Besök Natrium, Medecinareberget
 • 28 aug kl 12:45-15:00 - Besök på Selma Center
 • 6 okt kl 10:00-12:00 - Föreläsning "Den mänskliga förstudien", träff på Sweco
 • 1 dec 08:45-12:00 - Presentationsteknik och retorik på AWL

Möten 2024

Alltid inklusive en inledande social kvart så mötet startar hel timme.

 • 24 jan kl 8:45-11:00 – Utvärdering 2023 och planering 2024