Kommunikationsgruppen

Kommunikationsgruppen är till för dig som är intresserad av kommunikationens roll för ett framgångsrikt ledarskap och management i samhällsbyggnadssektorn.

Gruppen har två huvudsakliga funktioner. Dels – som CMB:s övriga kunskapsgrupper – syftet att utveckla ny kunskap i gränslandet mellan praktisk branscherfarenhet och akademisk forskning. Detta sker genom erfarenhetsutbyte mellan gruppens medlemmar, studiebesök på intressanta stadsutvecklingsprojekt men också genom att gruppen agerar referensgrupp i ett pågående kommunikationsforskningsprojekt.

Dels agerar kommunikationsgruppens medlemmar som sekretariatets utökade kommunikationsteam och bidrar bland annat i utvecklingen av cmb:s :s kommunikationsplan och i framtagandet av kreativa aktiviteter för att skapa uppmärksamhet och dialog kring cmb:s verksamhet och budskap. Det kan exempelvis handla om att föreslå relevanta ämnen, talare och inspiratörer till seminarier och skapa debatt kring aktuella frågor.

Under årets sex gruppmöten delar gruppens medlemmar med sig av erfarenheter som kan gälla strategiska eller operativa utmaningar och hjälper varandra med idéer och uppslag. Att vara en del i CMB:s kommunikationsgrupp ger ett personligt nätverk bestående av andra som arbetar med kommunikationsfrågor i samhällsbyggnadssektorn och ger dig ny kunskap och nya erfarenheter i din yrkesroll.

Ordförande

Henrik Mortensen, Akademiska Hus

Ledamöter

Alex Alakiuttu, CMB studentråd
Anna Nyborg Lafvenskans, Inobi
Catarina Hagwall, Bostadsbolaget
Daniel Strandell, Byggföretagen
Denise Reinler, Serneke Sverige AB
Henrik Hammarvid, Skanska
Julia Ingemarsson, Serneke
Katarina Morén Styf, Liljewall
Melina Garhed, Älvstranden Utveckling AB
Rebecka Gunnarsson, Akademiska Hus
Sophia Drejenstam, Peab
Ulf Angberg, Trafikverket
Ulrika Håård, Hollertz & Stenvall

Övriga

Kristin Östling, marknads- och kommunikationschef CMB

Möten hösten 2022

13 sep kl 13:00-16:00 - studiebesök Västlänkstunnlar
25 okt kl 8:45-12:00 - workshop kommunikationsforskning
14 nov 13:00-15:00 - tema klimatkommunikation
7 dec kl 13:00-16:00 - studiebesök Citygate