Kommunikationsgruppen

Kommunikationsgruppens syfte är att genom forskning och beprövad erfarenhet förstå och utveckla kommunikationens betydelse för ett effektivt och hållbart samhällsbyggande genom att: 

1. Utveckla värdeskapande kommunikation för deltagarnas respektive organisationer och för samhällsbyggnadssektorn.

2. Tydliggöra kommunikationens betydelse och potential inom samhällsbyggnadssektorn.

3. Utveckla nya samarbeten – inom och utanför gruppen.

4. Öka den egna kunskapen inom kommunikation genom erfarenhetsutbyte.  

Program/fokus

Fokus för kommunikationsgruppen kommer under 2023 att vara på att utveckla konceptet kring det moderna nätverksmötet med utgångspunkt i syftena sova. Gruppen kommer också vara referensgrupp i det forskningsprojekt som genomförs av forskare vids Lunds universitet och Chalmers kring värdeskapande kommunikation.

Gruppen har även som mål att bjuda in representanter för intressanta organisationer till mötena som inspiration och för nätverksbyggande. 

Planerade utkomster

Avslutad forskningsstudie enligt ovan inklusive ett cmb frukostseminarium. 

Ordförande

Melina Garhed, Älvstranden Utveckling

Ledamöter

Alex Alakiuttu, Chalmers - cmb studentråd
Anna Nyborg Lafvenskans, Inobi
Catrine Andersson, Framtiden Byggutveckling
Daniel Strandell, Byggföretagen
Henrik Hammarvid, Skanska
Katarina Morén Styf, Liljewall
Rebecka Gunnarsson, Akademiska Hus
Sebastian Urbath, Chalmers - cmb studentråd
Ulf Angberg, Trafikverket

Övriga

Kristin Östling, marknads- och kommunikationschef CMB

Möten 2023

24 feb kl 8:45-11:00 - Planering 2023
24 apr kl 12:45-15:00 - Besök hos Inobi
8 jun 8:45-11:00
27 aug kl 12:45-15:00
4 okt kl 8:45-11:00
27 nov 12:45-15:00