Kommunikationsgruppen

Gruppens syfte

Kommunikationsgruppens syfte är att genom forskning och beprövad erfarenhet förstå och utveckla kommunikationens betydelse för ett effektivt och hållbart samhällsbyggande genom att:

  1. Utveckla värdeskapande kommunikation för deltagarnas respektive organisationer och för samhällsbyggnadssektorn.
  2. Tydliggöra kommunikationens betydelse och potential inom samhällsbyggnadssektorn.
  3. Utveckla nya samarbeten – inom och utanför gruppen.
  4. Öka den egna kunskapen inom kommunikation genom erfarenhetsutbyte.

Kunskapsmål

Fokus för kommunikationsgruppen kommer under 2024 att vara på att utveckla konceptet kring det moderna nätverksmötet med utgångspunkt i syftena ovan.

Gruppen kommer också vara referensgrupp i det forskningsprojekt som genomförs av forskare vids Lunds universitet och Chalmers kring värdeskapande kommunikation.

Gruppen har även som mål att bjuda in representanter för intressanta organisationer till mötena som inspiration och för nätverksbyggande.

Planerade utkomster

Avslutad forskningsstudie enligt ovan inklusive ett cmb frukostseminarium.

Ordförande

Melina Garhed, Älvstranden Utveckling

Ledamöter

Anna Nyborg, Inobi
Catrine Andersson, Framtiden Byggutveckling
Daniel Strandell, Byggföretagen
Henrik Hammarvid, Skanska
Katarina Morén Styf, Liljewall
Rebecka Gunnarsson, Akademiska Hus
Johanna Nyvall, Chalmers - cmb studentråd
Sebastian Urbath, Chalmers - cmb studentråd
Jonatan Hulterström, Chalmers - cmb studentråd
Ida Granath, Chalmers - cmb studentråd
Ulf Angberg, Trafikverket
Lena Språng, Sweco
Kristin Östling, Göteborgs Stad - Exploateringsförvaltningen
Johan Björkman, Platzer
Malin Lind, Arkitekterna Krook & Tjäder
Mia Larsson, Stena Fastigheter

Övriga

Malin Sörensen, kommunikations- och eventansvarig cmb

Möten 2024

  • 24 jan kl 8:45-11:00 – Utvärdering 2023 och planering 2024
  • 13 mars 08:45-11:30 – Rickard Andersson, Forskare Lunds universitet gästar!
  • 26 april 10:30-13:00
  • 3 juni 12:30-15:00
  • 27 augusti 12:30-15:00