Utbildningsutskottet

Utbildningsutskottet utgör referens- och utvecklingsstöd för det internationella masterprogrammet Design and Construction Project Management (DCPM), en utbildning som kommit till genom våra partners behov av en hög projektledningskompetens. Utskottet bland annat till uppgift att utvärdera och analysera utbildningens innehåll, relevans och genomförande. Från DCPM kommer en handfull studenter som utgör vårt studentråd, två av dessa medverkar i Utbildningsutskottet.

Utskottet arbetar också med att utveckla kompetenshöjande vidareutbildningar inom management och ledarskap för samhällsbyggnadssektorn. Under 2023 tas flera sådana fram, utifrån en bredare branschkartläggning som genomfördes under 2022, där frågor om kunskaps- och kompetensbehov i relation till framtidens utmaningar ställdes till våra partners.

Ordförande

Fredrik Olsson, Sweco

Ledamöter

Alexandet Liljenhed, Göteborgs stad
Mats Wadell, RISE
Gabriella Lörnbo, Göteborgs byggmästarförening
Pontus Werlinder, Bostadsbolaget
Martine Buser, Chalmers
Erik Andersson, cmb:s studentråd
Saga Björk Kotte, cmb:s studentråd
Erica Steen, Byggföretagen
Anna Carlsson, Robert Dicksons Stiftelse
Inez Kello, Bengt Dahlgren AB
Josefin Lejon, Arkitekterna Krook & Tjäder

Övriga

Carina Bohm, Vd CMB