Utbildningsutskottet

Utskottet samverkar med Chalmers utbildningsorganisation, bland annat som referensgrupp för masterprogrammet Design and Construction Project Management (DCPM). Där har utskottet bland annat till uppgift att utvärdera och analysera utbildningens innehåll, relevans och genomförande.

Även inom företag och organisationer finns en efterfrågan på kompetenshöjande utbildningar inom management.  Utbildningsutskottet samarbetar med marknadens aktörer för att hitta nya vägar att utveckla sektorn.

Ordförande

Fredrik Olsson, vd på Dayspring

Ledamöter

Alexandet Liljenhed, FO Peterson & Söner
Carl-Magnus Capener, Rise
Fredrik Olsson, Dayspring
Gabriella Lörnbo, Göteborgs Byggmästareförening
Kerstin Westling, JM
Martine Buser, Chalmers
Lisa Kollberg, CMB:s studentråd
Tim Jonsson, Riksbyggen

Övriga

Joakim Forsemalm, CMB