Utbildningsutskottet

Utskottet samverkar med Chalmers utbildningsorganisation, bland annat som referensgrupp för masterprogrammet Design and Construction Project Management (DCPM). Där har utskottet bland annat till uppgift att utvärdera och analysera utbildningens innehåll, relevans och genomförande.

Även inom företag och organisationer finns en efterfrågan på kompetenshöjande utbildningar inom management.  Utbildningsutskottet samarbetar med marknadens aktörer för att hitta nya vägar att utveckla sektorn.

Ordförande

Fredrik Olsson, Sweco

Ledamöter

Alexandet Liljenhed, NCC
Carl-Magnus Capener, Rise
Gabriella Lörnbo, Göteborgs Byggmästareförening
Anna Thell, JM
Martine Buser, Chalmers
Lisa Kollberg, cmb:s studentråd
Erik Andersson, cmb:s studentråd
Saga Björk Kotte, cmb:s studentråd
Tim Jonsson, Riksbyggen
Erica Steen, Byggföretagen

Övriga

Joakim Forsemalm, CMB