Traineeprogrammet Framtidens Samhällsbyggare

Traineeprogrammet Framtidens Samhällsbyggare är ett unikt sektorsövergripande program där både privata företag och offentliga organisationer deltar. Cmb och Göteborgsregionens kommunalförbund genomför under 2021/2022 en åttonde omgång av traineeprogrammet Framtidens Samhällsbyggare.

Under 2023 gör programmet en paus. Prenumerera på vårt nyhetsbrev och följ oss på LinkedIn så missar du ingen information om hur vi arbetar vidare med att bryta gränser och utveckla de unga i samhällsbyggnadssektorn.

Framtidens Samhällsbyggare 2015

Se filmen om traineeprogrammet Framtidens Samhällsbyggare!

Varför Framtidens Samhällsbyggare?

Målet med Framtidens Samhällsbyggare är att årligen utbilda nyckelpersoner som bättre kan kommunicera och arbeta utifrån ett helhetsperspektiv. Traineerna blir drivna och välutbildade medarbetare med insikt om, och förståelse för, de drivkrafter och processer som styr såväl näringsliv som politik. De får också ett unikt nätverk genom breddningsperioder, handledare och sin mentor.Sökintresset från unga talanger har varit mycket stort till tidigare omgångar av programmet, vilket visar att Framtidens Samhällsbyggare möter unga medarbetares intresse av att utvecklas i jobbet.

Hur fungerar programmet?

Under de 14 månader traineeprogrammet pågår varvas perioder i hemmaföretaget/organisationen med breddningsperioder i andra deltagande företag eller organisationer. Dessutom får traineerna en bred utbildning i personlig utveckling, kommunikation och grupputveckling parallellt med att de genomför ett gränsöverskridande stadsutvecklingscase i toppklass. När programmet är avslutat fortsätter traineerna i den ordinarie verksamheten i hemmaföretaget/organisationen.

De flesta som hittills deltagit i Framtidens Samhällsbyggare har varit nyutexaminerade personer som gått programmet samtidigt som de påbörjat sin första anställning. Traineeprogrammet är dock inte enbart en möjlighet för nyutexaminerade. Organisationer som nu vill satsa på en lovande junior medarbetare kan låta den personen delta i Framtidens Samhällsbyggare 2021.

Programmet är exklusivt för företag och organisationer inom CMB samt kommuner inom Göteborgsregionen. Det ger även mindre och medelstora företag en möjlighet att rekrytera unga talanger som lockas av traineeprogram. Med Framtidens Samhällsbyggare har alla företag i CMB ett traineeprogram i sin rekryteringsportfölj. Programmet drivs på initiativ av CMB och Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) som är övergripande projekt- och processledare samt genomförare av utbildning inom personlig utveckling.

För företag och organisationer

Är du och din organisation intresserade av att traineeprogrammet? Vi har nu påbörjat arbetet med rekrytering av företag och organisationer inför den åttonde omgången av  Framtidens Samhällsbyggare, som genomförs 2021/2022.

Traineerna tillsvidareanställs (dvs ej någon form av traineetjänst) i något av de medverkande företagen eller organisationerna. Traineeprogrammet är dock inte enbart en möjlighet för nyutexaminerade. Organisationer som nu vill satsa på en lovande junior medarbetare kan låta den personen delta i Framtidens Samhällsbyggare 2021.

För kontakt och anmälan senast 10 januari 2021:

Helene Stensson, projektledare Framtidens Samhällsbyggare, GR
Tel: 0708-63 43 59
E-post: Helene.Stensson@goteborgsregionen.se

För dig som vill delta i traineeprogrammet

Nästa möjlighet att söka till traineeprogrammet är februari/mars 2021 (start 1 september 2021). Har du frågor eller vill anmäla intresse för nästa omgång av programmet - kontakta oss!

Kristin Östling, marknads- och kommunikationschef CMB
Tel: 073-814 26 97
E-post: kristin.ostling@cmb-chalmers.se

Helene Stensson, projektledare Framtidens Samhällsbyggare, GR
Tel: 0708-63 43 59
E-post: Helene.Stensson@goteborgsregionen.se

Mer information:
Länk till Framtidens Samhällsbyggares egen webb →

Broschyr blivande traineer

Broschyr företag och organisationer