Sund och lönsam projektkultur

Under 2022 fortsatte samarbetet mellan cmb, IQ Samhällsbyggnad och Boverket. Syftet har varit att ta reda på hur förändring av projektkultur och ledarskap kan leda till ökat nytänkande, kvalitet, resurseffektivitet och trivsel i byggsektorn.

Upplägget var en trestegsraket:

Steg 1: Webbinarium signerat IQ Samhällsbyggnad den 10 november där Boverkets nya guide presenterades, se det inspelade webbinariet här →

Direktlänk till Boverkets guide →

Steg 2: Därefter lyftes ämnet även under Boverksdagarna den 18 november i samband med Upphandlingsmyndighetetens nya kriterier för den som vill arbeta med kulturen, se i efterhand här →

Direktlänk till upphandlingskriterier →

Steg 3: Som final arrangerades Cmb Fokus 30 november där vi utgick från ett praktiskt case och hur man arbetat inom projektet Platinan i Göteborg, som nu finns här att se och dela gärna →

Sammanfattning av det tidigare samarbetet 2020 - 2021

Anledningen till att fokus kommit att ligga på just projektkultur är en utredning genomförd av Boverket som visar att den sammanlagda kostnaden för fel och brister i svenska byggprojekt uppgår till 100 miljarder varje år. I en uppföljande enkätstudie pekades brist på motivation och engagemang ut som en viktig orsak, faktorer med tydlig koppling  till ledarskap och projektkultur.

Del 1 – Kunskapsunderlag från Boverket

Rapport: Mer helhetssyn, mindre stuprörsmentalitet (2020)

Rapporten ”Mer helhetssyn, mindre stuprörsmentalitet” följer upp den enkätundersökning om värderingar och kultur i byggbranschen som genomfördes under 2019.

Uppdrag: God inomhusmiljö för alla (pågående)

Boverket har fått i uppdrag att under åren 2018-2021 förstärka arbetet för att nya och befintliga byggnader ska vara säkra och ha en god inomhusmiljö. Syftet med uppdraget är att öka medvetenheten om vilka brister i byggnaders inomhusmiljö som finns, vanliga orsaker till bristerna och hur de kan undvikas eller åtgärdas.

Utredning: Utredning av fel, brister och skador (pågående)

Byggskadefunktionen kommer att försöka identifiera nya områden där branschen upplever en potentiell risk för ökade problem. Boverket kommer också att titta på redan kända fel, brister och skador som branschens aktörer upplever vara omfattande. Byggskadefunktionen vill arbeta proaktivt och tillsammans med branschen kraftsamla för en bättre byggprocess och förvaltning.

Rapport: "Kartläggning av fel, brister och skador inom byggsektorn" (2018)

Flera statliga utredningar och genomförda forskningsprojekt har under de senaste tjugo åren funnit att det finns betydande fel, brister och skador i byggsektorn. Tillgången till nationell statistik är begränsad. Därför har Boverkets kartläggning utgjorts av samtal och djupintervjuer med branschens aktörer som har verifierats genom en enkätundersökning. Boverkets kartläggning är ett försök att ge en bild och en saklig beskrivning av de fel, brister och skador som finns inom byggsektorn.

Del 2 – IQ Samhällsbyggnads webbinarier, 2020

Boverkets rapport från 2018, baserad på en stor enkätundersökning, visar att motivation och engagemang är en viktig faktor att komma tillrätta med dagens höga samhällsekonomiska kostnader för byggskador och slöseri. Med bakgrund mot detta bjöd IQ Samhällsbyggnad tillsammans med Boverket och CMB under hösten 2020 in branschens aktörer till två webbinarier på temat ”Så stoppar vi miljardförluster från byggskador och slöseri!”.

För den som inte har tid att se de båda inspelade webbinarierna i efterhand, finns en länk till en kort sammanfattande artikel längre ner på sidan under "Material från webbinarierna".

Webbinarium 1: "Så stoppar vi miljardförluster från byggskador och slöseri!"

Diskussionen under webbinariet tog avstamp i siffran 100 miljarder kronor som varje år som går till spillo. En av de viktigaste orsakerna som utpekades av branschens aktörer är brist på motivation och engagemang. Är det den rådande kulturen i byggsektorn som bidrar till detta?

Webbinarium 2: "Nästa steg: Så stoppar vi miljardförluster från byggskador och slöseri!"

När hållbarhet står högst på agendan samtidigt som byggskador och slöseri kostar miljarder varje år då behöver byggsektorn agera. Vad kan vi tillsammans göra för att öka nytänkande, kvalitet och resurseffektivitet?

Material från webbinarierna:

Del 3 – CMB:s Strategidag, mars 2021

Vi har redan, bland annat genom Boverkets rapport från 2018 och de seminarier som IQ Samhällsbyggnad anordnade under hösten 2020, kunskap om att ledarskap och projektkultur spelar en avgörande roll för medarbetarnas förmåga att se helheten, känna motivation och ta ansvar för ett gott samarbete mellan olika parter inom projekten. Nu är det dags för oss i branschen att skapa en positiv utveckling! HUR gör vi för att skapa bättre kommunikation, gemensamma målbilder, förståelse för varandras roller och därmed även ett bättre slutresultat?

Strategidagen genomfördes i slutet av mars 2021 som en uppföljning på de två tidigare genomförda webbinarierna, i fortsatt samarbete med IQ Samhällsbyggnad och Boverket.

Amanda Eklund, grundare till podcasten Samhällsbyggnadskvinnor, spelade in ett specialavsnitt för Strategidagens deltagare. Till vardags arbetar Amanda som arbetsledare på Serneke, men hon har också sedan våren 2019 hunnit intervjua ett drygt trettiotal personer för att sätta fokus på  frågor som jämställdhet, mångfald och normer inom byggbranschen. Under Strategidagen presenterades Amandas specialavsnitt där dagens gäst var Alf Brycke, Giron Konsult AB, som har mer än 30 års erfarenhet från bygg- och anläggningsbranschen.

Ditt verktyg för nästa steg

Det är i organisationerna och företagen som verklig förändring kan ske – nu hoppas vi att du vill ta de de viktiga diskussionerna kring ledarskap och projektkultur som vi hade under Strategidagens workshops ut i din egen organisation och de projekt du själv är involverad i! Fokus ligger nu på HUR vi gör för att skapa bättre kommunikation, gemensamma målbilder, förståelse för varandras roller och därmed även ett bättre slutresultat.

För att underlätta detta arbete har vi satt ihop ett arbetsmaterial med diskussionsunderlag, som tar utgångspunkt i de frågor som diskuterades under Strategidagen. I materialet ingår även ett urval av alla de förslag som kom in under Strategidagen kopplat till respektive fråga. Ladda gärna ner materialet och visa som ett bildspel – perfekt om du vill anordna en egen strategidag med din arbetsgrupp! Det finns plats för egna reflektioner, svar och synpunkter utifrån just ditt projekts eller din organisations förutsättningar.

Arbetsmaterial för egen Strategidag – ladda ner pdf och visa som bildspel →

Del 4 – Forskarreflektioner

Rapport: "Vänta inte – genomför förändringen själva!"

I slutet av augusti publicerade CMB en kortrapport baserad på resultat från Strategidagen 2021 (se nedan, del 3). Redaktör är forskaren Kajsa Simu, och syftet med rapporten har varit att koppla ihop de förslag och synpunkter som kom in under Strategidagens gruppdialoger med aktuell forskning kring ledarskap och projektkultur.

Ladda ner och läs rapporten →

Kampanj: "Schystare projektkultur i byggbranschen!"

Boverkets kampanj "Schystare projektkultur i byggbranschen!"Bristande motivation och bristande engagemang är viktiga orsaker till att fel, brister och skador uppstår i byggsektorn, och det finns en stor potential att minska förekomsten av detta. Här får du läsa mer om Boverkets initiativ om hur man kan förändra projektkulturen i byggprojekt.

Lär mer på Boverkets webb →