Kunskapsgrupp för områdesutveckling

Gruppen är kopplad till forskningsprojektet ORKA – att långsiktigt bygga kapacitet för social hållbarhet finansierat av Vinnova, som sträcker sig till 2025. I fokus är utvecklingsprojektet Destination Tynnered och syftet med kunskapsgruppen är att utgöra en resurs för projektet, genom kunskapande interaktioner mellan gruppens medlemmar och projektägarna Volvo Cars, Stena Fastigheter, Bostadsbolaget AB och Familjebostäder AB i Göteborg.

Genom ett aktivt lyssnade och delande av dina kunskaper och erfarenheter av utvecklingsarbete med stads- och fastighetsutveckling i utsatta stadsdelar bidrar du både till kunskapsgruppen och projektet i stort.

Olika teman kommer att behandlas och diskussionerna modereras av projektets forskare, från CMB och RISE, men leds av företrädare från branschen. Som medverkande i gruppen kommer du att bjudas in i diskussionen genom olika sätt att reflektera om tidigare och liknande erfarenheter av arbete i utsatta områden - för att på så sätt också berika forskningsprojektet. Dina erfarenheter av det praktiska arbetet med att utveckla utsatta stadsdelar, "storskaliga stadsmiljöer", eller "förorter" - hur vi bäst pratar om och förhåller oss till dessa geografier är en av flera viktiga frågor för gruppen - kommer att komma till konkret bruk och bli del av det kunskapscenter som är forskningsprojektets huvudsakliga leverans.

Ledamöter

Oskar Götestam, Radar arkitektur (ordförande)
Oskar Ivarsson, Mareld landskapsarkitekter
Lisa Wistrand, White
Staffan Claesson, AB Framtiden
Sabina Johansen, F O Petersson
Patricia Berlinski Jerlin, Stena fastigheter
Charlotte Adlerton Gadd, Alecta fastigheter
Caroline Wrangsten, Sweco
Axel Peterson, Göteborgs stad Exploateringsförvaltningen
Frida Skarp, Krook & Tjäder
Ulf Malm, Bostads AB Poseidon
Anders Svensson, Familjebostäder

Mötesdatum 2023

  • 13 mars 11.00-14.00
  • 23 maj - studieresa till Malmö (heldag)

Efter varje möte kommer det att finns möjlighet till en öppna nätverkslunch (12.00-13.00)