Kunskapsgrupp för områdesutveckling

Gruppen är kopplad till forskningsprojektet ORKA – att långsiktigt bygga kapacitet för social hållbarhet finansierat av Vinnova, som sträcker sig till 2025. I fokus är utvecklingsprojektet Destination Tynnered och syftet med kunskapsgruppen är att utgöra en resurs för projektet, genom kunskapande interaktioner mellan gruppens medlemmar och projektägarna Volvo Cars, Stena Fastigheter, Bostadsbolaget AB och Familjebostäder AB i Göteborg.

Genom ett aktivt lyssnade och delande av dina kunskaper och erfarenheter av utvecklingsarbete med stads- och fastighetsutveckling i utsatta stadsdelar bidrar du både till kunskapsgruppen och projektet i stort. Arbetet kommer att bedrivas huvudsakligen utifrån en fish-bowlmetod, där arbetet i Destination Tynnered diskuteras mellan en projektägarna och den aktiva krets av intresserade aktörer, ”kritiska vänner”, som kunskapsgruppen utgör.

Olika teman kommer att behandlas och diskussionerna modereras av projektets forskare, från CMB och RISE. Som medverkande i cirkeln runt styrgruppen kommer du att bjudas in i diskussionen genom olika sätt att reflektera om tidigare och liknande erfarenheter av arbete i utsatta områden.

Gruppen är öppen för nya medlemmar under hela 2022. Kontakta Joakim Forsemalm vid CMB. Det vetenskapliga arbetet i gruppen leds och koordineras av Magnus Johansson, senior forskare vid RISE.

Ledamöter

Annie Hohlfält, Förvaltnings AB Framtiden
Pontus Berger, Volvo Cars
Camilla Näslund, Stena fastigheter
Thomas Samuelsson, Familjebostäder
Magnus Rederheim, Bostadsbolaget
Stefan Molnar, RISE
Oskar Ivarsson, Mareld landskapsarkitekter
Anna Nordén, Framtiden Byggutveckling

Mötesdatum 2022

Uppdateras inom kort.

Efter varje möte kommer det att finns möjlighet till en öppna nätverkslunch (12.00-13.00)