Kunskapsgrupp för områdesutveckling

Gruppens bakgrund & syfte

Kunskapsgruppen för områdesutveckling är kopplad till forskningsprojektet ORKA – att långsiktigt bygga kapacitet för social hållbarhet, finansierat av Vinnova och som sträcker sig till 2025. I fokus för såväl forskningsprojekt som kunskapsgrupp är utvecklingsprojektet Destination Tynnered .

Syftet med denna kunskapsgrupp är att utgöra en resurs för projektet, genom kunskapande interaktioner mellan gruppens medlemmar och projektägarna Volvo Cars, Stena Fastigheter, Bostadsbolaget AB och Familjebostäder AB i Göteborg.

Genom ett aktivt lyssnade och delande av medlemmarnas kunskaper och erfarenheter av utvecklingsarbete med stads- och fastighetsutveckling i utsatta stadsdelar bidrar dessa både till kunskapsgruppen och projektet i stort.

Olika teman behandlas och diskussionerna modereras av projektets forskare, från CMB och RISE, men leds av företrädare från branschen. Som medverkande i gruppen kommer deltar du i arbetet genom olika sätt att reflektera om tidigare och liknande erfarenheter av arbete i utsatta områden - för att på så sätt också berika forskningsprojektet. Dina erfarenheter av det praktiska arbetet med att utveckla utsatta stadsdelar, "storskaliga stadsmiljöer", eller ”förorter” – hur vi bäst pratar om och förhåller oss till dessa geografier är en av flera viktiga frågor för gruppen – kommer att komma till konkret bruk och bli del av det kunskapscenter som är forskningsprojektets huvudsakliga leverans.

Ordförande

Oskar Götestam, Radar arkitektur

Ledamöter

Oskar Ivarsson, Mareld landskapsarkitekter
Lisa Wistrand, AB Framtiden
Staffan Claesson, AB Framtiden
Sabina Johansen, F O Petersson
Patricia Berlinski Jerlin, Stena fastigheter
Charlotte Adlerton Gadd, Alecta fastigheter
Madelaine Kourduner, Sweco
Axel Peterson, Exploateringsförvaltningen Göteborgs stad
Frida Skarp, Krook & Tjäder
Ulf Malm, Bostads AB Poseidon
Anders Svensson, Familjebostäder
Marie Dellve, AB Framtiden
Anders Jurin, Riksbyggen
Caroline Wrangsten, Sweco

Övriga

Joakim Forsemalm, forsknings och utvecklingsansvarig cmb

Mötesdatum 2024

  • Måndag 5 februari 13.00-16.00
  • Måndag 27 maj 13.00-16.00
  • Måndag 16 september 13.00-16.00
  • Måndag 18 november 13.00-16.00

Innan varje möte kommer det att finns möjlighet till en öppna nätverkslunch (12.00-13.00)

Se ordförande Oskar Götestam berätta mer!