Aktiviteter

15 förutsättningar för lärande i innovationsarbete

Prakademi ⋅ 2023-10-04

Hur kan kommuner och regioner kan arbeta för att säkerställa lärande - och värna offentliga värden - i piloter och andra innovationsprojekt? Med avstamp i forskningen om organisatoriskt lärande och uppskalning diskuterar Mats Fred och Dalia Mukhtar-Landgren lärdomar från sin sina studier av innovationsprocesser inom hållbart samhällsbyggande och smart mobilitet. Presentationen tar avstamp i rapporten "15 förutsättningar för lärande i innovationsarbete"  

Varför flyttar hyresgäster vid renovering?

cmb frukost ⋅ 2023-10-05

Handlar det bara om hyra när människor flyttar i samband med renovering? Under detta frukostseminarium presenteras resultat från en cmb-finansierad studie av 42 renoveringsprojekt som pågått inom allmännyttan i Göteborg 2018–2021. Resultat från studien kan användas av fastighetsägare vid planering och kommunikation med hyresgäster inför renoveringsprocesser.

Guldhuskvällen 2023

2023-10-12

Den 12 oktober är dagen då de unga ledarna – nuvarande och blivande – inom samhällsbyggnad får stå i rampljuset! Under en fullspäckad kväll delar vi ut ledarskapspriset Guldhuset 2023 och passar samtidigt på att lyfta fram de mest lovande studenterna inom Construction Management som får ta emot Cmb Master Thesis Award för bästa examensarbete. Men det är inte allt. Denna magiska kväll firar vi även att cmb fyller 25 år!

Beredskapshänsyn i samhällsplaneringen: hur kan du bidra? 

cmb lunch ⋅ 2023-10-17

Det säkerhetspolitiska läget i Sverige har försämrats över tid och frågor som rör totalförsvarets intressen är viktiga att ta med tidigt i samhällsplaneringsprocessen. Tidig planering kan bidra i avvägningen om lokaliseringen av bostäder och olika riskfyllda verksamheter är lämpliga utifrån beredskapsaspekten. Under detta lunchseminarium kommer Jonas Alm, från Actea Consulting AB att ge dig en översikt av ämnet.  Efteråt kommer vi tillsammans diskutera vilket typ av ledarskap som behövs för att öka medvetenheten och beredskapen inom våra egna organisationer.

Hur blir en offentlig organisation innovativ?

Prakademi ⋅ 2023-10-18

Är offentliga organisationer som kommuner och regioner strukturerade för innovativt arbete? Chelsey Jo Huisman, forskare i företagsekonomi vid Uppsala universitet och Skogsforsk,  har följeforskat Innovationsplattform Kiruna och delar under denna prakademiska timme med sig av sina erfarenheter av innovationsarbete i kommuner och pekar på krockar mellan innovativt beteende och dåligt anpassade strukturer i offentliga organisationer. Seminariet är ett samarrangemang med Urban Futures.

Att göra komplexiteten greppbar!

Prakademi ⋅ 2023-11-08

Som om det inte var nog med klimatutmaningen och "digitaliseringsresan" så har vi det senaste året sett krig i Europa, AI som både kan göra oss stor nytta och utgöra ett hot mot vår existens. Hur bygger man en resilient organisation för att  att hantera allt detta och kanske lite till - och samtidigt kunna leverera god stadsbyggnad, hus med nollutsläpp och som människor ska trivas i? Pia Andersson, universitetslektor i psykologi vid Jönköpings högskola, pratar om organiseringens byggställningar och behovet av reflexiv praktik i polykrisens tid.

Kan vi tävla fram den gröna omställningen?

cmb frukost ⋅ 2023-11-09

Hur kan man använda tävlingar som verktyg i strategisk utveckling - för att skapa nödvändiga gröna affärsmodeller som leder till konkreta cirkulära designförslag? I en cmb-finansierad forskningsstudie har  Magnus Rönn och Christian Koch undersökt hur markanvisningstävlingen kan vara ett verktyg för det hållbara samhällsbyggandet.