Aktiviteter

Från kunskap till handling – om nya Arkitekturinstitutet

Prakademi ⋅ 2022-10-05

Det nystartade Arkitekturinstitutet är ett forskningsinstitut som bedriver industriell forskning och experimentell utveckling inom fältet arkitektur. Företagets organisation och kompetens är riggad för att maximera transparens och minimera oh-kostnader, eller som de själva uttrycker det, mer forskning och utveckling, närmare verkligheten. Arkitekturinstitutet är startat av de två arkitektkontoren Warm in the Winter och Theory Into Practice för att möjliggöra en starkare praktiknära arkitekturforskning som bidrar till byggbranchens nödvändiga omställning. Lyssna till av grundarna, Björn Ekelund.

To lean or not to lean?

cmb frukost ⋅ 2022-10-07

Vilken är statusen för kunskap och implementering av lean construction i den svenska byggsektorn? För att svara på denna fråga har ett forskningsprojekt finansierat av CMB kombinerat en preliminär litteraturstudie med en branschövergripande enkätundersökning – där mer än 480 företag (både branschledare och SMEs) svarade. Resultaten visar att nästan 65% av företagen trots år av spridning av lean construction i Sverige inte visste vad lean construction är. Lyssna till Dimosthenis Kifokeris och Christian Koch berätta om de olika varianter av lean som aktörer inom bygg- och fastighetsbranschen sätter samman för att skapa ett mer effektivt samhällsbyggande.

Forskande arkitektföretag – om länken mellan teori och praktik

cmb lunch ⋅ 2022-10-18

Forskning och utveckling blir allt viktigare i en tid där utmaningarna är många, komplexitetsgraden hög och behovet av utvecklad förståelse stor. Under denna CMB frukost lyssnar vi till två arkitektkontor som driver ett aktivt arbete med kunskapsutveckling genom egna forskningsstiftelser: Liljewall (LBF forskningsstiftelse) och White arkitekter (ARQ). Diskussionen leds av CMBs Joakim Forsemalm och kommenteras av en av våra vetenskapliga ledare från Chalmers, Mattias Roupé

Energigemenskaper - en lösning för klimatpositiva stadsdelar?

Prakademi ⋅ 2022-10-19

För att nå klimatmålen behöver vi öka innovationstakten - och nyckeln till det är samskapande. I Ljusekulla utanför Helsingborg har Skanska tagit ett helhetsgrepp och simulerat hur innovativa lösningar kan säkra framtidens energiförsörjning som är både ekonomiskt hållbar och framtidssäkrad.  Vision har varit att utveckla samhället i en klimatpositiv riktning och Ljusekulla är ett projekt där Skanska vill bidra med nya idéer om hur ett sådant samhälle kan se ut.  Lyssnar på Åsa Togerö, senior green development manager på Skanska.

IDÉSEMINARIUM: Gateway Säve år 2040

Konferens ⋅ 2022-10-20

Följ med in i en framtid bortom dagens utmaningar med klimathot, pandemi, energikris och krig. Tag plats intill de unga traineerna från Framtidens Samhällsbyggare och låt dem guida dig in i fyra olika framtidsscenarier för Göteborg och Gateway Säve.

Det här får oss unga att stanna - Guldhusgalan 2022

Konferens ⋅ 2022-10-27

Välkommen till en sprakande guldkväll på Världskulturmuséet i Göteborg för utdelningen av CMBs ledarskapsutmärkelse Guldhuset. En kväll där det goda ledarskapet står i strålkastarljuset och vi utser årets främsta unga ledare inom samhällsbyggnadssektorn.

Kunskapsintegration i sjukhusprojekt - lärdomar från fyra samverkansprojekt och färdplan framåt

cmb frukost ⋅ 2022-11-11

Det senaste decenniets våg av sjukhusinvesteringar i Sverige ställer höga krav på kunskapsintegration från många olika aktörer i projekt och för kunskapsuppbyggnad över tid. Chalmers, KTH, Uppsala Universitet och NCC har därför samarbetat i en studie som påvisar hur byggprocessen i sjukhusprojekt kan effektiviseras utifrån förbättrad kunskapsintegration. Viktoria Sundqvist, forskare och lärare vid Chalmers avdelning för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik berättar om detta CMB-finansierade forskningsprojekt som just avslutats.

Hoppet för staden och resten av världen? Hur en förskola sätter riktningen mot framtiden.

cmb lunch ⋅ 2022-11-15

Hur kan något så vanligt i en växande stad som en ny förskola bli det som alla pratar om? Elsa Fahlén från beställande Lokalförvaltningen i Göteborg och representanter för byggande Derome berättar om ett pilotprojekt kantat av nytänkande och innovationer som lett till staden skapat en publik byggnad som nu blir riktmärke för hur Göteborg kommer att jobba med samhällsbyggnader i framtiden.

Timber on top! Om konsten att bygga på det redan byggda

Prakademi ⋅ 2022-11-16

Det nystartade Arkitekturinstitutet är ett forskningsinstitut som bedriver industriell forskning och experimentell utveckling inom fältet arkitektur. Företagets organisation och kompetens är riggad för att maximera transparens och minimera oh-kostnader, eller som de själva uttrycker det, mer forskning och utveckling, närmare verkligheten. Arkitekturinstitutet är startat av de två arkitektkontoren Warm in the Winter och Theory Into Practice för att möjliggöra en starkare praktiknära arkitekturforskning som bidrar till byggbranchens nödvändiga omställning. Lyssna till av grundarna, Björn Ekelund.

Byggherredriven Innovation - presentation av en guide till förbättrad innovationsförmåga

Prakademi ⋅ 2022-11-30

Byggherrar har en nyckelroll för att driva innovation i branschen eftersom de sätter förutsättningar för många andra att investera i utveckling. Att driva innovation i projektorienterade organisationer, såsom byggherreorganisationer är, är dock svårt eftersom projekt har sina begränsningar och förutsättningar som ofta hindrar organisationen att driva innovation. Trots detta lyckas man ibland, ofta tack vare engagerade och modiga eldsjälar. Hur kan vi öka branschens förmåga att driva innovation?

Frukostseminarium

cmb frukost ⋅ 2022-12-02