Vi inspirerar våra partner att utveckla framtidens samhälle

Vi inspirerar våra partner att utveckla framtidens samhälle. Våra redskap är evidensbaserad kunskap om ledarskap, management, affärsutveckling och vi utgår från teorier och metoder grundade i forskning.

Genom att arrangera inkluderande frukost- och lunchseminarier, konferensdagar, rundabordssamtal och debatter inspirerar vi till samtal om det blomstrande samhälle vi vill bygga tillsammans – och med vilket ledarskap och management vi ska göra det. Vi engagerar de kunnigaste experterna från både akademi och näringsliv att dela med sig av sin kunskap kring den senaste forskningen, pågående och kommande samhällstrender, lärdomar från egna erfarenheter och inspiration från andra länder och branscher.

cmb frukost

På våra frukostseminarier har vi huvudsakligen fokus på forskningsförmedling. Det innebär att du kan få dig till livs resultatet av de forskningsprojekt som vi finansierat - som ofta från början är idéer och kunskapsbehov som något av våra partnerorganisationer formulerat. Dessa seminarier är kostnadsfria och för alla. Deltagande kan ske på plats inklusive frukost och nätverkande eller online via webbsändning. Eftersom vi vill bidra till ett så litet matsvinn som möjligt önskar vi att du avanmäler dig senast kl. 12 dagen innan seminariet.

Frukosten är normalt första fredagen varje månad, frukost serveras från 7.30 och seminariet är sedan mellan 08.00 och 09.00.

cmb lunch

På våra luncher är det istället fokus på "best practice", det vill säga goda lärdomar från viktiga och intressanta projekt. Vi lyssnar oftast till någon av våra partnerorganisationer, inte sällan på plats i närheten av det projekt som diskuteras. Ibland medverkar också forskare som diskussanter, för att få för projektet avgörande frågor fördjupade ur vetenskapliga perspektiv.

Luncherna är endast "på-plats-seminarier", för att stimulera erfarenhetsutbyte och nätverkande deltagarna emellan. Luncherna är liksom frukostarna öppna för alla, men partnerorganisationer samt personal vid Chalmers går till rabatterat pris.

Luncherna är normalt tredje tisdagen i månaden, lunch serveras 11.30 och seminariet pågår sedan mellan 12.00 och 13.00

En prakademisk timme

Den prakademiska timmen är en digital skärningspunkt där innehållet är mer blandat - och framförallt har dessa Zoom-luncher ett bredare geografiskt snitt. Här kan du, med din lunchlåda framför dig, få dig till livs vägvinnande och utmanande projekt och processer från runt om i landet och emellanåt från utlandet. En prakademisk timme är ett samarbete med forskningsplattormen Managing Big Cities (MBC) vid GRI/Handelshögskolan i Göteborg.

Dessa digitala luncher är varannan onsdag och du hittar mer information under fliken kommande aktiviteter. Där kan du också anmälda dig för prenumeration på dessa seminarier och hitta länken till aktuellt seminarium. En prakademisk timme pågår mellan 12.00 och 13.00.

Konferenser och särskilda events

Vi arrangerar årligen flera olika större konferenser och events. Framförallt har vi en årligen återkommande Ledarskapsdag, men som den dynamiska kunskapsgenerator vi är, är vi också responsiva nog att skapa olika slags events kring teman som våra partnerorganisationer pekar ut som viktiga för framtiden. Vi är intresserade av samarbeten, så länge vi kan bidra med och lyfta fram det som är vårt fokus - framtidens ledarskap och management.

Publikationer

CMB publicerar populärvetenskapliga kortrapporter från de forskningsprojekt som beviljas medel.

Vidareutbildningar för ledare

Hur kan vi med hjälp av en utvecklad förmåga till reflektion vara bättre rustade för samtidens och framtidens utmaningar?

Vid frågor kontakta

Malin Sörensen

Kommunikations- och eventansvarig

073-044 34 22 malin.sorensen@cmb-chalmers.se LinkedIn