Samverkansprojekt

Exempel på ...

Fokus byggskador

Under 2020 inleddes ett samarbete mellan cmb, IQ Samhällsbyggnad och Boverket. Syftet är att ta reda på hur förändring av projektkultur och ledarskap kan leda till ökat nytänkande, kvalitet, resurseffektivitet och trivsel i byggsektorn.