Kunskapsgrupp för alternativa boendeformer

Gruppen är kopplad till forskningsprojektet Möjligheter och hinder för hållbarhet i alternativt boende, finansierat av Formas. Projektägare är Lunds tekniska högskola och KTH, projektet leds av Henrik Gutzon Larsen och Pernilla Hagbert.

Gruppens syfte

Gruppen har skapats för att stötta forskningsprojektet med kunskap från både näringsliv, civilsamhälle och offentlig sektor rörande förutsättningar för att utveckla alternativa boendeformer för en svensk bostadsmarknad.

Under våren 2022 hölls ett startmöte för gruppen, där projektets forskare medverkade. Syftet var att i början av projektet lyssna brett kring erfarenheter och kunskaper som olika företag och kommuner har från projekt som ”ungdomsettor”, bo- och byggemenskap och självbyggeri.

Vid en sammankomst under hösten presenterar forskarna resultat av en första forskningsöversikt.

Planerade utkomster

En direkt output från gruppens arbete är värdefull kunskap som kommer att bidra till forskningsprojektet. Gruppen kommer, tillsammans med forskarna, att presenterar arbetet vid en CMB bygglunch i början av 2023 och en innan avslutet 2024.

I slutet av projektet publicerar denna grupp ett white paper som diskuterar branschens ståndpunkter och tankar om alternativa boendeformer, som ett inspel i den bostadspolitiska debatten.

Externa relationer

Genom forskningsprojektets vetenskapliga referensgrupp skapas nordiskt utbyte genom medverkan av forskare från Department of the Built Environment vid Aalborg university, Oslo Metropolitan university samt Delft University i Nederländerna.

Ordförande

Peter Elfstrand

Ledamöter

Linda Teng, Akademiska Hus
Rickard Stark, Okidoki arkitekter
John Helmfridsson, Chalmers
Pernilla Ottosson, Älvstranden utveckling
Anders Jurin, Riksbyggen
Morgan Andersson, Chalmers
Anette Johansson, Egnahemsbolaget
Heidi Papillero, Stadsfastighetsförvaltningen, Göteborg stad
Emma Sarin, HSB
Fredrik Rosenhall, Inobi arkitekter
Bodil Wijk, Platzer fastigheter
Camilla Berggren-Tarrodi, RISE

Övriga

Joakim Forsemalm, forsknings och utvecklingsansvarig cmb

Mötesdatum 2023

  • Torsdag 2 februari 13.00-16.00
  • Måndag 15 maj 13.00-16.00
  • Tisdag 5 september - studieresa till Lund och Colive
  • Onsdag 8 november 13.00-16.00

I anslutning till mötena finns möjlighet till en öppen nätverkslunch för den som kan och vill!