Kunskapsgrupp för alternativa boendeformer

Gruppens bakgrund och syfte

Gruppen är kopplad till forskningsprojektet Möjligheter och hinder för hållbarhet i alternativt boende, finansierat av Formas. Projektägare är Lunds tekniska högskola och KTH, projektet leds av Henrik Gutzon Larsen och Pernilla Hagbert.

Gruppen har skapats för att stötta forskningsprojektet med kunskap från både näringsliv, civilsamhälle och offentlig sektor rörande förutsättningar för att utveckla alternativa boendeformer för en svensk bostadsmarknad.

Syftet är att lyssna brett kring erfarenheter och kunskaper som olika företag och kommuner har från projekt som ”ungdomsettor”, bo- och byggemenskap och självbyggeri. Sedan gruppens start har flera studiebesök genomförts, bland annat på HSB Living Lab i Göteborg och hos Colive i Lund, där en ny slags boendeform utvecklas, som skapar möjligheter för de forskningsmiljöer som utvecklas kring ESS och MAX IV i Brunnshög. Under 2024 besöker gruppen bland annat byggemenskapen BRF Ärlan och medverkar i fördjupande workshopar inom ovan nämnda forskningsprojekt.

Planerade utkomster

En direkt output från gruppens arbete är värdefull kunskap som kommer att bidra till forskningsprojektet. Gruppen kommer, tillsammans med forskarna, att presenterar arbetet vid en cmb bygglunch under 2024.

I slutet av projektet publicerar denna grupp ett white paper som diskuterar branschens ståndpunkter och tankar om alternativa boendeformer, som ett inspel i den bostadspolitiska debatten.

Externa relationer

Genom forskningsprojektets vetenskapliga referensgrupp skapas nordiskt utbyte genom medverkan av forskare från Department of the Built Environment vid Aalborg university, Oslo Metropolitan university samt Delft University i Nederländerna.

Ordförande

Peter Elfstrand

Ledamöter

Linda Teng, Akademiska Hus
John Helmfridsson, Chalmers
Anders Jurin, Riksbyggen
Anette Johansson, Egnahemsbolaget
Heidi Papillero, Stadsfastighetsförvaltningen, Göteborg stad
Emma Sarin, HSB
Fredrik Rosenhall, Inobi arkitekter
Bodil Wijk, Platzer fastigheter
Camilla Berggren-Tarrodi, RISE
Ellen Bjurhem, Vestia bygg

Övriga

Joakim Forsemalm, forsknings och utvecklingsansvarig cmb

Mötesdatum 2024

  • Onsdag 28 februari 13.00-16.00
  • Tisdag 13 maj 13.00-16.00
  • Torsdag 5 september 13.00-16.00
  • Tisdag 26 november 13.00-16.00

I anslutning till mötena finns möjlighet till en öppen nätverkslunch för den som kan och vill!

Se ordförande Peter Elfstrand berätta mer!