Nyhetsbrev – På gång!

CMB:s nyhetsbrev ”På gång!” utkommer 4-6 gånger per år och innehåller information om ny forskning, kommande möten och seminarier, rapporter från genomförda aktiviteter med mera. Våra tidigare nyhetsbrev finns listade här nedanför.

På gång! – april 2019

Saxat ur ledaren: ”Jag vet i alla fall att vi är många som tar till oss nya idéer, tekniker, arbetssätt, mm - och ibland kommer vi på egna. Vi kanske ligger efter men vi håller på att bli alltmer digitala i stort som smått. Våra produkter blir alltmer hållbara - en del fastigheter producerar ju till och med mer el än de konsumerar (det är inte så vanligt i andra branscher). Vi är också av tradition innovativa när det gäller att få ihop affärer och att tillämpa olika affärsmodeller. Dessutom är ju i princip varje byggprojekt en innovation i sig, ibland liten, och ibland stor ..."

Läs nyhetsbrevet

På gång! – december 2018

Ur ledaren: ”Mitt mål är att vi tillsammans ska skapa en stark forskargrupp som kan samverka kring aktuell forskning med avseende på bl a management- och ledarskapsfrågor, digitalisering inom projekt- och produktionsledning inom samhällsbyggnadsteknik. Att vår forskning ska bidraga till en framtid som resulterar i effektivare processer, sunda produkter och ett mer hållbart samhälle.”

Läs nyhetsbrevet

På gång! – oktober 2018

Ur ledaren: Göteborgsregionen är i inledningen av sitt största utvecklingssprång i modern historia där staden skall växa med nära en tredjedel till 2035. Bostadsbristen är enormt stor, det råder brist på kontorslokaler med historiskt låga vakansnivåer och trycket på lager- och logistiklokaler har aldrig varit större. Parallellt med allt detta ska det Västsvenska paketet genomföras. Nu gäller det att alla hjälps åt om vi ska lyckas.

Läs nyhetsbrevet

På gång! – juni 2018

Ur ledaren: I takt med att samhällets informationsbehov fortsätter att öka så måste kommunikationsavdelningens uppdrag förändrats. Idag kommunicerar vi alla mer än vi någonsin har gjort. Det betyder att alla dina medarbetare är med och bygger ditt varumärke dagligen (medvetet och omedvetet) och att dina kunder delar erfarenheter av ditt företag snabbare än någonsin förr. Det är ofrånkomligt att detta påverkar din affär nästan oavsett vad du säljer. Jobbar din kommunikationsavdelning strategiskt med detta? Eller är de fast att paketera andras färdiga material?

Läs nyhetsbrevet

På gång! – maj 2018

CMB utgör en unik plattform för utveckling av samhällsbyggnadssektorn. Det konstateras när vi i styrelsen förra året gjorde en strategisk översyn av verksamheten.

Läs nyhetsbrevet

På gång! – december 2017

CMB utgör en unik plattform för utveckling av samhällsbyggnadssektorn. Det konstateras när vi i styrelsen förra året gjorde en strategisk översyn av verksamheten.

Läs nyhetsbrevet

På gång! – oktober 2017

CMB utgör en unik plattform för utveckling av samhällsbyggnadssektorn. Det konstateras när vi i styrelsen förra året gjorde en strategisk översyn av verksamheten.

Läs nyhetsbrevet

På gång! – juni 2017

CMB utgör en unik plattform för utveckling av samhällsbyggnadssektorn. Det konstateras när vi i styrelsen förra året gjorde en strategisk översyn av verksamheten.

Läs nyhetsbrevet

På gång! – mars 2017

Vår bransch står inför de största utmaningarna sedan miljonprogrammets dagar på 60-talet! Vi har en bostadsbrist, brist på kontorslokaler i storstäderna och vi satsar på infrastruktur som aldrig förr.

Läs nyhetsbrevet

På gång! – december 2016

Vi står just nu i en situation där beslut om stora samhällsinvestering har fattats och nya viktiga beslut fattas varje dag. Samtidigt som vi i Sverige ska bygga 700 000 nya bostäder till år 2030 förväntas det globalt på ett par årtionden byggas lika mycket ny stad som det finns på jorden idag. För att bygga fungerande bostäder krävs samtidigt en helhet av vägar, spår och annan infrastruktur liksom en stor mängd bebyggelse för andra ändamål som utbildning, vård och handel. Nya byggnader och stadsmiljöer måste formas till hållbara helhetssystem.

Läs nyhetsbrevet

På gång! – oktober 2016

Samhällsbyggande är i högre grad än i andra branscher ett lagspel. Alla, från projektutvecklare, kommunala beslutfattare och konsulter till entreprenörer och byggherrar måste samarbeta. Det är också ett lagspel med många underleverantörer av olika storlek och med ett allt större inslag av internationella företag. Alla aktörer, stora som små, vittnar om att vi måste bli bättre på att samverka för att tiden från idé till byggstart ska kortas och projekt ska kunna levereras i tid och med kvalitet.

Läs nyhetsbrevet