Nyhetsbrev – På gång!

CMB:s nyhetsbrev ”På gång!” utkommer 4-6 gånger per år och innehåller information om ny forskning, kommande möten och seminarier, rapporter från genomförda aktiviteter med mera. Våra tidigare nyhetsbrev finns listade här nedanför.

Forskningsansökan, nytt partnerskap och spännande aktiviteter!

Ur vårt perspektiv kan vi se hur våra partnerföretag satsar på sina medarbetare och deras kunskapsutveckling. Deltagande ökar och fler och fler nya ansikten hittar till oss

Läs nyhetsbrevet

Årsavslutning och framtidsblick: Gemenskap, tillväxt och förväntningar inför 2024!

Ur vårt perspektiv kan vi se hur våra partnerföretag satsar på sina medarbetare och deras kunskapsutveckling. Deltagande ökar och fler och fler nya ansikten hittar till oss

Läs nyhetsbrevet

På gång! – oktober 2023

Ur ledaren:

Läs nyhetsbrevet

På gång! – september 2023

Ur ledaren: Nu är de flesta av oss tillbaka där vi avslutade för ledighet någonstans i juni/juli. Vi har haft möjlighet att leva ett annat liv en stund. Kanske sovit lite längre på morgonen, långfrukost med tidningen som vi kunnat bläddra fram och tillbaka i en bra stund. Utvilade med massor av energi, glädje och förväntan går in i höstens arbete, eller?

Läs nyhetsbrevet

På gång! – juni 2023

Ur ledaren: Efter en vecka i Almedalen så slås jag än en gång över hur oron för klimatet sprider sig. Det är den enskilt största frågan som lyfts under många olika paneldiskussioner, seminarier och föreläsningar. Det är en fråga som gör att vi kanske inte kan njuta av våra fyra fantastiska årstider i framtiden. Personligen bekymrar det mig oerhört mycket.

Läs nyhetsbrevet

På gång! – april 2023

Ur ledaren: Våren är en tid för förnyelse och att ge sig tid att njuta av det som livet har att erbjuda. För att det ska vara möjligt framåt så krävs att vi jobbar hårt för det klimat och den värld vi har – då blir klimatledarskap viktigt.  

Läs nyhetsbrevet

På gång! – mars 2023

Ur ledaren: Vad inleder man året med så här när våren är i antågande, ja – på vissa platser är den faktiskt redan här – och när omvärlden är ömsom skakig och katastrofal och ömsom instagram-vacker? Jag valde att inleda året med att testa uppmaningen ”Sluta prata AI – bara gör” från Marielle Johlin och Marcus Weiland, i projektet Kraftsamling AI i samhällsbyggandet.

Läs nyhetsbrevet

På gång! – december 2022

Ur ledaren: Utifrån mina erfarenheter både som konsult och som ledare så är tid för reflektion och eftertanke viktigt för att fatta mogna och välgrundade beslut i sitt ledarskap och i sitt medarbetarskap liksom i sitt privatliv. Tar du dig tid till eftertanke? Om inte, inled då året med att boka in några tillfällen i kalendern där du verkligen gör det. Det kommer vara en av nycklarna för att kunna leda mot de rörliga målen i denna turbulenta, osäkra tid. Med detta sagt så hoppas jag att jag tänt ett första ljus.

Läs nyhetsbrevet

På gång! – juni 2022

Ur ledaren: Att ha ett minne som en elefant och kunna komma ihåg fakta, minnas namn och ha järnkoll på allt som lagts in i kalendern är egenskaper som ofta lovordas. Vi avundas människor som har gott minne och ser dem som kloka och insiktsfulla. Men är inte ibland det allra klokaste vi kan göra – att inte minnas!?

Läs nyhetsbrevet

På gång! – mars 2022

Ur ledaren: Eufori, lättnad, oro och bestörtning sammanfattar några av de känslor som präglat vår organisation i inledningen av året. När pandemins restriktioner släppt taget om oss, vi kunde glädjas över svenska medaljer i OS och såg fram emot en härlig vår, då inleds en invasion och ett krig i vårt närområde. På nytt ställer vi om och tänker i helt nya banor och med nya glasögon.

Läs nyhetsbrevet

På gång! – december 2021

Ur ledaren: Att skriva årskrönika över det gångna året – rolig uppgift likväl som viktig och reflekterande och i mitt fall lite framåtblickande. Min resa på CMB smygstartade i februari månad, en mjukstart där jag fick chans att lära mig massor innan det var dags för takeoff den 1 juni 2021. Takeoff är starten på en resa, jag ska reflektera lite över CMBs resa, eller resor, under 2021 med en landning i 2022.

Läs nyhetsbrevet

På gång! – oktober 2021

Ur ledaren: I den projektformaterade verklighet som präglar branschen i stort är det nödvändigt att hinna prata om vad vi lär oss och hur detta lärande utvecklar och omstrukturerar vårt arbete. Vi behöver inte bara tid för oss själva i en allt mer stressad vardag, utan också för varandra, för att förstå hur vi resonerar tillsammans, vad vi drivs av. CMBs grupper är, tänker jag, en utmärkt arena för den typen av samtal.

Läs nyhetsbrevet

På gång! – juni 2021

Ur ledaren: I det nya normala efter pandemin är det många saker som inte kommer vara desamma. En av de saker som kommer att förändras är ledarskapet och kanske är det en av de största skillnaderna vi kommer att se på våra arbetsplatser.

Läs nyhetsbrevet

På gång! – april 2021

Ur ledaren: Ledare för nyhetsbrevet – kan du skriva den? Frågan gav både fjärilar i magen och en känsla av möjlighet. Möjlighet att förvalta ett förtroende att förmedla ett budskap eller ett litet meddelande.

Läs nyhetsbrevet

På gång! – december 2020

Ur ledaren: Digitaliseringen kommer starkt även inom samhällsbyggandet och jag tycker att vi nu börjar ställa in fokus rätt, det vill säga på värdeskapande. Digitalisering skapar förutsättningar för modeller och visualisering i 3D där vi nu även börjar koppla på tid och pengar för att kunna planera och följa en byggprocess i fem dimensioner.

Läs nyhetsbrevet

På gång! – oktober 2020

Ur ledaren: Ledarskap anses på bred front vara ett centralt konkurrensmedel för alla typer av organisationer och branscher. I takt med att professionellt arbete blir alltmer komplext och kunskapsbaserat blir det också viktigare att hitta former för att samla, engagera och inspirera sina medarbetare i strävan mot goda prestationer och framgångsrikt förändringsarbete.

Läs nyhetsbrevet

På gång! – juni 2020

Ur ledaren: Ytterligare en termin avklarat i mitt yrkesverksamma liv som projektchef för Västlänken och Olskroken planskildhet. Ett halvår som inte liknar något annat jag upplevt tidigare och som dessutom sätter ledarskapet på hårda prov. Att leda ett så stort projekt som dessutom kräver en hög grad av närvaro är utmanande men också spännande och har givit mig nya insikter. Kraven på att hantera snabba förändringar har än mer ställts på sin spets i en tid där förutsättningarna kan förändras varje dag klockan 14.(...)

Läs nyhetsbrevet

På gång! – mars 2020

Ur ledaren: För tre år sedan fattade styrelsen beslut om att stärka CMB:s gemensamma forskningssatsningar. Vi satte målet att från år 2020 kunna finansiera forskning med 5 miljoner kronor per år. Det är inte utan stolthet vi konstaterar att vi nu tillsammans har nått målet. Att vi kan genomföra en sån här satsning är för mig ett bra bevis på engagemanget hos våra partners. Vi ser inte något liknande någon annan stans i landet. Det är unikt att både små och stora organisationer i CMB bidrar med finansiering och deltagande, oavsett om man är 12 eller 1200 medarbetare (...)

Läs nyhetsbrevet

På gång! – december 2019

Ur ledaren: "Tiden rusar fram mot julhelgen. 'Allt' ska hända, levereras och ordnas, både på jobbet och hemma. Stressen är monumental och livlinan är tanken på att julhelgen ska skänka frid och tid för återhämtning – och kanske också reflektion. Vi är nog många som när en föreställning om att möta det nya året med nya krafter, nya idéer och få mer balans i livet. När tillvaron sedan accelererar i början av januari stannar det vid just en from förhoppning. Som ledare har jag under många år också dragits med av det okuvliga tidvattnet bestående av 'leveranser', beslut och åtaganden, där kombinationen av krävande jobb och närvarande familjeliv kan bli övermäktigt ..."

Läs nyhetsbrevet

På gång! – oktober 2019

Ur ledaren: "... Jag skulle vilja leka med tanken: vad skulle det innebära om vi drog gränsen här och nu i vår bransch i Sverige? Finns det affärsmodeller och produktionsmetoder som stödjer att vi verkligen skulle klara av att dra gränsen? Jag är imponerad av Greta, för henne handlar det inte om kompromisser, för henne är det svart eller vitt. Vill vi ha en framtida planet att leva på… eller inte? Det handlar inte om att minska miljöpåverkan utan om att stoppa miljöpåverkan, kompromisslöst."

Läs nyhetsbrevet

På gång! – juni 2019

Ur ledaren: "Äntligen framme vid mållinjen!  Examensarbetet inlämnat och fem års studier avklarade! Ett sista sommarlov och sedan väntar nya utmaningar i yrkeslivet. Att vara studentrepresentant i CMB under de senaste två åren har gett fantastiska möjligheter att bredda mitt intresse för ledarskap och samhällsbyggnad. Jag har fått utmana mig själv och lärt mig mycket."

Läs nyhetsbrevet

På gång! – april 2019

Saxat ur ledaren: ”Jag vet i alla fall att vi är många som tar till oss nya idéer, tekniker, arbetssätt, mm - och ibland kommer vi på egna. Vi kanske ligger efter men vi håller på att bli alltmer digitala i stort som smått. Våra produkter blir alltmer hållbara - en del fastigheter producerar ju till och med mer el än de konsumerar (det är inte så vanligt i andra branscher). Vi är också av tradition innovativa när det gäller att få ihop affärer och att tillämpa olika affärsmodeller. Dessutom är ju i princip varje byggprojekt en innovation i sig, ibland liten, och ibland stor ..."

Läs nyhetsbrevet

På gång! – december 2018

Ur ledaren: ”Mitt mål är att vi tillsammans ska skapa en stark forskargrupp som kan samverka kring aktuell forskning med avseende på bl a management- och ledarskapsfrågor, digitalisering inom projekt- och produktionsledning inom samhällsbyggnadsteknik. Att vår forskning ska bidraga till en framtid som resulterar i effektivare processer, sunda produkter och ett mer hållbart samhälle.”

Läs nyhetsbrevet

På gång! – oktober 2018

Ur ledaren: Göteborgsregionen är i inledningen av sitt största utvecklingssprång i modern historia där staden skall växa med nära en tredjedel till 2035. Bostadsbristen är enormt stor, det råder brist på kontorslokaler med historiskt låga vakansnivåer och trycket på lager- och logistiklokaler har aldrig varit större. Parallellt med allt detta ska det Västsvenska paketet genomföras. Nu gäller det att alla hjälps åt om vi ska lyckas.

Läs nyhetsbrevet

På gång! – juni 2018

Ur ledaren: I takt med att samhällets informationsbehov fortsätter att öka så måste kommunikationsavdelningens uppdrag förändrats. Idag kommunicerar vi alla mer än vi någonsin har gjort. Det betyder att alla dina medarbetare är med och bygger ditt varumärke dagligen (medvetet och omedvetet) och att dina kunder delar erfarenheter av ditt företag snabbare än någonsin förr. Det är ofrånkomligt att detta påverkar din affär nästan oavsett vad du säljer. Jobbar din kommunikationsavdelning strategiskt med detta? Eller är de fast att paketera andras färdiga material?

Läs nyhetsbrevet

På gång! – maj 2018

CMB utgör en unik plattform för utveckling av samhällsbyggnadssektorn. Det konstateras när vi i styrelsen förra året gjorde en strategisk översyn av verksamheten.

Läs nyhetsbrevet

På gång! – oktober 2017

CMB utgör en unik plattform för utveckling av samhällsbyggnadssektorn. Det konstateras när vi i styrelsen förra året gjorde en strategisk översyn av verksamheten.

Läs nyhetsbrevet