Styrgrupp

Stiftelsen för byggandets managementfrågor har skapat forumet cmb. Det är genom cmb:s verksamhet vi arbetar för att uppfylla stiftelsens ändamål – nyttiggörande i form av kunskapsutbyte, samarbeten, aktiviteter etc. Cmb leds av en styrgrupp som består av representanter för både partner och Chalmers liksom representanter för cmb:s studentråd. Den dagliga verksamheten leds av ett sekretariat.

Partnerrepresentanter

Peter Hårte – Peab
Anna Zahlbruckner – Chalmersfastigheter
Fredrik Olsson – Dayspring
Mikaela Landin Hellqvist – NCC
Peter Fredriksson – Skanska
Henrik Mortenssen – Akademiska hus
Kicki Björklund – Bostadsbolaget
Jennie Midler – Trafikverket

Chalmers

Anders Wennberg – rektorsgruppens samordnare för strategiska partners
Christine Räisänen – Avdelningschef ACE
Stefan Forseus Nilsson – Prefekt ACE
Mia Bondelind – Programansvarig ASAM
Christina Cleasson Jonsson – adjungerad professor ACE

Studentrådet

Natalie Gustafsson – CDPM, Chalmers