Styrgrupp

Stiftelsen för byggandets managementfrågor har skapat forumet cmb. Det är genom cmb:s verksamhet vi arbetar för att uppfylla stiftelsens ändamål – nyttiggörande i form av kunskapsutbyte, samarbeten, aktiviteter etc. Cmb leds av en styrgrupp som består av representanter för både partner och Chalmers liksom representanter för cmb:s studentråd. Den dagliga verksamheten leds av ett sekretariat.

Partnerrepresentanter

Anna Zahlbruckner – Chalmersfastigheter
Fredrik Olsson – Sweco
Mikaela Landin Hellqvist – NCC
Johan Zahlbruckner – Peab
Peter Fredriksson
– Skanska
Henrik Mortenssen – Akademiska hus
Pontus Werlinder – Bostadsbolaget
Jennie Midler – Trafikverket
Marie Peterson - Göteborgs stad Exploateringsförvaltning

Chalmers

Pernilla Gluch – biträdande professor, avdelningschef Service Management and Logistics,
vetenskaplig ledare cmb
Mattias Roupé – docent vid Construction Management/Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik,
vetenskaplig ledare cmb
Oskar Modin – proprefekt vid Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik
Joakim Björkdahl – prefekt vid Teknikens ekonomi och organisation

Studentrådet

Isaac Ali – DCPM, Chalmers

Övriga

Carina Bohm – cmb
Joakim Forsemalm – cmb
Malin Sörensen – cmb