Vidareutbildningar för ledare

Hur kan vi med hjälp av en utvecklad förmåga till reflektion vara bättre rustade för samtidens och framtidens utmaningar?

I ett unikt samarbete mellan Byggbranschens Utbildningscentrum (BUC), RISE och cmb, får du möjlighet att utveckla dina verktyg att bättre förstå andra professionella i din bransch och bygga en tvärfacklighetskompetens som gör dig mer grundad i den nya komplexiteten – där vi blir fler specialister och allt färre generalister. Mer om utbildningen och förutsättingarna att delta i denna som partner i cmb hittar du nedan.

Vid frågor kontakta

Joakim Forsemalm

Forsknings- och utvecklingsansvarig

070-686 54 19 joakim.forsemalm@cmb-chalmers.se LinkedIn