Styrelse

Stiftelsen förvaltar cmb:s ekonomiska medel enligt antagna stadgar. Arbetet i stiftelsen utförs av en styrelse, som består av representanter från våra partnerorganisationer (eg. huvudmän). I stiftelsens styrelse tas beslut om ekonomisk förvaltning och fördelning av forskningsanslag efter förslag från forskningsutskottet.

Ledamöter

Bo Larsson – Trafikverket, ordförande
Anna Nordén – Framtiden Byggutveckling, vice ordförande
Christer Niland - Göteborgs stads exploateringsförvaltning
Anna Nivala – Bengt Dahlgren
Jacob Sahqvist – White arkitekter
Per-Anders Ericsson – Skanska
Fredrik Johansson – NCC
Charlotte Adlerton Gadd, Alecta fastigheter