Nyheter

Zynka återvänder som partner!

Zynka, en ledande aktör inom digitalisering av bygg- och fastighetsbranschen, har nu valt att stärka sitt samarbete med cmb genom att gå med som partner igen. Med över ett decennium av erfarenhet och expertis i ryggen, strävar Zynka efter att öka kunders lönsamhet och nöjdhet genom digital strategi och implementering.

Publicerad 15 maj 2024

Årets huvudmannaråd

Årets huvudmannaråd har gått av stapeln – även i år men med andan i halsen kring frågan om vi skulle vara beslutsmässiga eller ej. – Vi behöver vara minst 45 delegater, som medlemsantalet är just nu – och vi var precis 45! Enligt reglerna måste huvudmannarådet hållas innan den 30 april varje år och om […]

Publicerad 23 april 2024

Ledarskapsdagen väckte våra sinnen

Ledarskapsdagen bjöd in till en spännande och lärorik dag för ledare inom samhällsbyggnadssektorn. Genom en kombination av engagerande föreläsningar, tankeväckande panelsamtal och interaktiva workshops, skapades en plattform för reflektion och lärande. Panelen för dagen som bestod av företrädare från några av våra partnerföretag som Skanska, Platzer Fastigheter, Rejlers, Arkitekterna Krook & Tjäder, och Chalmers, tog […]

Publicerad 22 april 2024

cmb finansierar forskningstjänst tillsammans med Göteborgs byggmästareförening

cmb har medfinansierat flera doktorander genom åren och även en professur i hållbar samhällsbyggnad. Detta är första gången som vi finansierar en postdoc, alltså en nydisputerad forskare. Tjänsten, som är på två år med möjlighet till ett års förlängning, syftar till att undersöka hur forskningskunskap skapar lärande och förändringskapacitet i samhällsbyggnadsbranschen. – Det känns väldigt […]

Publicerad 2 april 2024

Viktiga budskap präglade årets Construction Summit

Efter en tankeväckande dag på årets Construction Summit är det dags att summera de viktiga ämnena som diskuterades. Med en imponerande lineup av talare och diskussioner som täckte olika områden inom byggbranschen, var evenemanget en viktig mötesplats för att utbyta idéer och insikter.

Publicerad 23 mars 2024

Vi välkomnar Rådhuset Arkitekter som partner!

Rådhuset Arkitekter är ett medarbetarägt företag inom arkitektur och samhällsplanering i alla skeden med sitt ursprung i Uddevalla. Med en personalstyrka på 16 medarbetare och ett tydligt fokus på miljön, har de gjort sig kända som en nischad aktör med en betydande närvaro i Västsverige.

Publicerad 14 mars 2024

Ny kunskapsgrupp - framtidens fastighetsförvaltning

cmb startar i september upp en ny kunskapsgrupp, det blir den tionde aktiva gruppen. Gruppen kommer att ta sin form genom den halvdag med fokus på Framtidens fastighetsförvaltning som kommer att arrangeras i samarbete med Fastighetsägarna. – Fastighetsfrågorna är ju en integrerad del av mycket som vi vi gör på cmb, det finns förstår dimensioner […]

Publicerad 12 mars 2024

Två nya forskningsprojekt beviljade!

Vid mötet för cmb:s forskningsutskott i november beslutades att finansiera två av de totalt nio inskickade ansökningarna. Under 2023 inkom sammanlagt 18 ansökningar, varav fem beviljades. Det ger en beviljadegrad på 28%.  

Publicerad 26 februari 2024

Framtidens fastighetsförvaltning – ny kunskapsgrupp på cmb!

Precis som för byggbranschen, så står fastighetsbranschen inför en omvälvning. Klimatförändringar, trygghetsaspekter – och nya ekonomiska förutsättningar: vilka är de goda tankarna för en fastighetsförvaltning som lyckas sortera i komplexiteten? 

Publicerad 26 februari 2024

ByggDialog ansluter sig till cmb!

Vi tror så starkt på att en öppnare process i samhällsbyggandet, där kunskap delas systematiskt från början till slut, är en bättre väg att gå. Vi försöker verkligen visa det genom det vi gör, säger Fabian.

Publicerad 21 februari 2024