Tack alla som ville fira med oss!

Publicerad den 12 oktober 2018

Med både skratt och allvar har nu CMB blivit ordentligt firat på sin 20-årsdag!

Läs mer

Platzer första företag till “skuggningen”

Publicerad den 9 oktober 2018

Stöd våra studenter – låt dem skugga era projektledare! Med satsningen “Skugga en projektledare” vill vi hjälpa de studenter som vill lära känna branschens men som ännu inte hunnit skapa sig ett eget nätverk.

Läs mer

Vad är nyttan med BIM?

Publicerad den 8 oktober 2018

Frågan har vi ställt till representanter för sex företag och organisationer som idag arbetar aktivt med BIM. Till vår hjälp har vi tagit Linda Strind, Förvaltningsstrategi AB, som här presenterar företagens tankar, idéer, slutsatser och tips.

Läs mer

Full aktivitet i CMB:s grupper

Publicerad den 1 oktober 2018

Nu har alla CMB:s grupper  haft sina första träffar efter sommaren. Här är ett litet axplock från dessa.

Läs mer

Ny forskning inom bygglogistik och produktivitet

Publicerad den 1 oktober 2018

Två nya forskningsprojekt har just beviljats stöd genom CMB.

Läs mer

Utveckling genom avveckling

Publicerad den 28 september 2018

CMB:s Grupp för Effektivitet i produktframtagningen kommer under hösten att avvecklas och ersättas med hela fyra nya, mer ämnesspecifika grupper: Agila gruppen, Partneringgruppen, Innovationsgruppen samt Gruppen för byggandets logistik.

Läs mer

Fullsatta seminarier på Business Arena

Publicerad den 27 september 2018

Båda fördjupningsseminarierna som Akademin i samverkan arrangerade under Business Arena i Stockholm i september blev fullsatta. Ämnet social hållbarhet engagerade och publiken hade gott om både kommentarer och frågor till föreläsare och paneldeltagare.

Läs mer

Gästföreläsning: Ständig förändring kräver modiga ledare

Publicerad den 24 september 2018

Exklusiv gästföreläsning med prisad ledare, Joachim Hallengren, vd Bonava. Bostadsutvecklingen sker i snabb takt och byggsektorn förändras. Samtidigt har arbetssätten varit desamma i decennier och företagen har inte hängt med i vare sig digitaliseringen eller industrialisering. För att driva förändring krävs modiga ledare.

Läs mer

Första utmaningen för nya masterstudenter: “Bygg nytt i Gamlestaden”

Publicerad den 24 september 2018

CMB välkomnade årets nya studenter i mastersprogrammet DCPM  med en eftermiddag på Lindholmen. Där fick de bland annat träffa tidigare DCPM-studenter, höra om stadens utveckling på Älvrummet, samt träffa representanter från JM, som både berättade om sin verksamhet och satte studenterna i arbete med en uppgift kring ett nybyggnadsprojekt i Gamlestaden.

Läs mer

CMB Mentorprogram 2018/2019 igång

Publicerad den 24 september 2018

CMB:s Mentorprogram inledes i veckan med en första gemensam träff här på Chalmers. Alla mentorer och studenter fick nu äntligen träffas och gavs möjlighet att både presentera sig själva och tillsammans diskutera sina förväntningar på den kommande mentorskapsperioden.

Läs mer