11 maj sista dag för forskningsansökningar

Publicerad den 24 mars 2020

Vårens datum för forskningsansökningar är framskjutet till den 11 maj. Har du en idé om ett projekt som du tror skulle kunna vara av intresse för vårt nätverk? Läs mer här och skicka gärna in en ansökan. Har du frågor? Kontakta Lars Bankvall

Läs mer

CMB Master Thesis Award - skicka in senast 27 maj

Publicerad den 23 mars 2020

Är det ditt examensarbete som blir belönat med CMB Master Thesis Award 2020? Skicka in ditt arbete till oss på info@cmb-chalmers.se senast den 27 maj. Vinnarna presenteras vid exjobbskonferensen den 3 juni. Mer information om tid och plats för konferensen lite längre fram.

Läs mer

Ledare: Vi klarade det - 5 miljoner till forskning 2020

Publicerad den 20 mars 2020

För tre år sedan fattade styrelsen beslut om att stärka CMB:s gemensamma forskningssatsningar. Vi satte målet att från år 2020 kunna finansiera forskning med 5 miljoner kronor per år. Det är inte utan stolthet vi konstaterar att vi nu tillsammans har nått målet. Att vi kan genomföra en sån här satsning är för mig ett bra bevis på engagemanget hos våra partners. Vi ser inte något liknande någon annan stans i landet (...)

Läs mer

EPG Projektledning nu partner i CMB

Publicerad den 20 mars 2020

Vi har glädjen att välkomna EPG Projektledning som ny partner i CMB. Vi träffar Dennis Lundmark,  vd och grundare.

Läs mer

Hur organiserar branschen för digitalisering?

Publicerad den 20 mars 2020

Genom att deltagarna delar med sig av sin egen organisations digitaliseringsresa  fokuserar BIM- & Digitaliseringsgruppen  under 2020 på hur man organiserar för digitalisering i byggprojekten.

Läs mer

Kostnadsfritt verktyg för dialogprocesser

Publicerad den 19 mars 2020

Vill ni initiera – eller utveckla – ert arbete med dialogprocesser? Som en vidareutveckling av ett tidigare forskningssamarbete mellan CMB och forskningsinstitutet RISE finns nu ett kostnadsfritt  processtöd för företag i stadsbyggnadssektorn som vill utveckla sitt arbete med dialogprocesser, PROLOG.

Läs mer

Agila metoder för byggprojekt testas

Publicerad den 19 mars 2020

I CMB:s grupp för Agila projektledningsmetoder diskuteras principerna och förutsättningarna för ett agilt förhållningssätt i projekteringsskedet. Vid sidan av gruppens egen utvecklingsresa inom området, följer man även ett pågående utvecklingsprojekt i Göteborg. Lina Lundquist är projektledare på Lokalförvaltningen i Göteborg och involverad i projektet.

Läs mer

Staden och CMB utvecklar effektiv bygglogistik

Publicerad den 19 mars 2020

I ett nytt samverkansinitiativ samarbetar CMB med Business Region Göteborg, Trafikkontoret, Fastighetskontoret och Älvstranden Utveckling i utformningen av Göteborgs Stads näringslivsstrategiska program.

Läs mer

Skuggningen avslutad med goda betyg

Publicerad den 18 mars 2020

Årets omgång av ”Skugga en projektledare” är nu avslutad. Något tidigare på grund av rådande omständigheter, men med mycket positiva omdömen från såväl projektledare som studenter. En mer omfattande utvärdering kommer snart skickas ut till alla deltagare, och vår förhoppning är att resultatet från denna ska vägleda förutsättningarna och formerna för nästa år.

Läs mer

Fysiska möten inställda till maj

Publicerad den 17 mars 2020

På grund av rådande Coronasitation ställer vi tillsvidare in samtliga planerade möten och seminarier. I nuläget planerar vi att starta igång igen med Bygglunch den 19 maj och därefter återuppta ordinarie schema.

Läs mer