Ledare: Låt revolutionen börja!

Publicerad den 7 oktober 2019

... Jag skulle vilja leka med tanken: vad skulle det innebära om vi drog gränsen här och nu i vår bransch i Sverige? Finns det affärsmodeller och produktionsmetoder som stödjer att vi verkligen skulle klara av att dra gränsen? Jag är imponerad av Greta, för henne handlar det inte om kompromisser, för henne är det svart eller vitt. Vill vi ha en framtida planet att leva på… eller inte? Det handlar inte om att minska miljöpåverkan utan om att stoppa miljöpåverkan, kompromisslöst.

Läs mer

Så här söker du forskningsmedel hos CMB

Publicerad den 7 oktober 2019

Att ansöka om medel från CMB är enkelt och för de projekt som beviljas medel erbjuds även stöd i form av branschkunniga referensgrupper, koncept för populärvetenskapliga rapporter samt frukost- och lunchseminarier.

Läs mer

Strategier för AI – vad behöver göras?

Publicerad den 4 oktober 2019

Under vårens Ledarskapsdag fick ni som deltog svara på ett antal frågor om er kunskapsnivå och inställning till AI. Nu tar vi era tankar och idéer vidare och lägger upp strategierna.

Läs mer

Vad sker i CMB:s grupper?

Publicerad den 3 oktober 2019

Presentation av Bygg 4.0 och Brf Viva på agendan i CMB:s grupper.

Läs mer

Ny forskning om bygglogistik, oetiskt beslutsfattande och flyttmönster

Publicerad den 3 oktober 2019

Framöver kan vi se fram emot ny forskning om ständiga förbättringar av bygglogistiktjänster, oetiskt beslutsfattande inom samhällsbyggnadssektorn, och en fördjupande studie kring flyttmönster, åtgärder och genomförande av hållbar renovering och bostadsförnyelse. Detta då CMB:s Forskningsutskott tillstyrkt medel till tre nya forskningsprojekt.

Läs mer

Ny projektledare för Framtidens Samhällsbyggare

Publicerad den 3 oktober 2019

I höst välkomnar vi Helene Stensson på GR som är ny projektledare för traineerna i Framtidens Samhällsbyggare. Hur känns det här Helene?

Läs mer

Traineernas utmaning: "Knäck nöten Skeppsbron 2"

Publicerad den 2 oktober 2019

I september fick de 15 unga samhällsbyggarna sitt caseuppdrag som de ska arbeta med under sina 14 månader i programmet: "Kom med förslag på hur vi får framdrift i det så långdragna projektet Skeppsbron 2".

Läs mer

CMB välkomnar nya DCPM-studenter

Publicerad den 1 oktober 2019

Tillsammans med NCC välkomnade CMB i september de nya studenterna på mastersprogrammet DCPM. Under en halvdag träffades studenter och branschrepresentanter och samtalade om stadsutveckling och hållbarhet.

Läs mer

Värdefullt branschinspel om framtida forskning

Publicerad den 1 oktober 2019

I samband med Business Arena i Stockholm bjöd CMB in några av våra partners över en lunch för att ge inspel till framtida forskningsinitiativ. Lunchen inleddes med att Anders Svensson, forskare vid Chalmers, presenterade pågående forskning inom BoStad 2021 och de lärdomar som arbetet hittills har gett.

Läs mer

"Renovräk" och framtidens bostadsmarknad på Business Arena

Publicerad den 24 september 2019

Två fullsatta fördjupningsseminarier och engagerade monterbesökare som deltog i vår mentimeterundersökning. Vi får nog säga att vi känner oss både nöjda och stolta över vårt deltagande på Business Arena i Stockholm 2019.

Läs mer