Gruppen för byggandets logistik

Gruppen för Byggandets logistik har initierats med ambition att utveckla ny kunskap kring effektiva logistiklösningar i samhällsbyggnadssektorn. Syftet med gruppens arbete är att lyfta fram möjligheter och utmaningar för effektiv bygglogistik, anpassad till miljömål och andra krav vid utveckling i urbana miljöer.

Under 2022 har gruppen fokus på effekterna av en väl fungerande bygglogistik, med betoning på effekter på klimat och miljö.

Gruppen ingår även i ett arbete tillsammans med BRG, Trafikkontoret, Fastighetskontoret och Älvstranden Utveckling för att stödja Göteborg Stads näringslivsstrategiska program 2018–2035, kopplat till effektiv bygglogistik.

Ordförande

Magnus Jäderberg, Exploateringsförvaltningen, Göteborgs stad

Ledamöter

Isabelle Jansson, NCC Sverige AB
Anna Nordén, Framtiden Byggutveckling AB
Anton Mårtensson, Prolog bygglogistik AB
Christoffer Johansson, Peab
Gunnar Stefansson, Chalmers
Lina Gudmundsson, Älvstranden Utveckling AB
Magnus Uhrberg, Exploateringsförvaltningen, Göteborgs Stad
Emil Jonasson, Svensk Bygglogistik AB
Petter Wadmark, AFRY
Samuel Lindén, Svensk Bygglogistik AB
Joakim Björkqvist, Skanska
Viktoria Sundqvist, Chalmers

Mötesdatum 2023

  • Tisdag 23 februari kl 13.00-16.00
  • Tisdag 16 maj kl 13.00-16.00
  • Fredag 15 september 13.00-16.00
  • Tisdag 21 november 13.00-16.00

Före respektive träff finns möjlighet till nätverkslunch med gruppens medlemmar.