Gruppen för byggandets logistik

Gruppen för Byggandets logistik har initierats med ambition att utveckla ny kunskap kring effektiva logistiklösningar i samhällsbyggnadssektorn. Syftet med gruppens arbete är att lyfta fram möjligheter och utmaningar för effektiv bygglogistik, anpassad till miljömål och andra krav vid utveckling i urbana miljöer.

Under 2022 har gruppen fokus på effekterna av en väl fungerande bygglogistik, med betoning på effekter på klimat och miljö.

Gruppen ingår även i ett arbete tillsammans med BRG, Trafikkontoret, Fastighetskontoret och Älvstranden Utveckling för att stödja Göteborg Stads näringslivsstrategiska program 2018–2035, kopplat till effektiv bygglogistik.

Ledamöter

Anders Lukschandl, NCC Sverige AB
Anna Nordén, Framtiden Byggutveckling AB
Anton Mårtensson, Prolog bygglogistik AB
Christoffer Johansson, Peab
Gunnar Stefansson, Chalmers
Lina Gudmundsson, Älvstranden Utveckling AB
Magnus Jäderberg, Trafikkontoret, Göteborgs Stad
Magnus Uhrberg, Fastighetskontoret, Göteborgs Stad
Emil Johansson, Svensk Bygglogistik AB
Petter Wadmark, AFRY
Samuel Lindén, Svensk Bygglogistik AB
Sebastian Mårdh, Skanska
Viktoria Sundqvist, Chalmers

Mötesdatum 2022

  • Tisdag 13 september kl 13:00-15:30
  • Tisdag 22 november kl 13:00-15:30

Före respektive träff finns möjlighet till nätverkslunch med gruppens medlemmar.