Stadsutvecklingsgruppen

Syftet med denna kunskapsgrupp är att genom forskning och beprövad erfarenhet förstå och utveckla styrnings- och ledningsprocesser för växande städer. Detta uppnås bland annat genom kunskapsutveckling och medverkan i det publika samtalet om stadsutveckling. Gruppen gör studiebesök och har ofta gästföreläsare.

De senaste åren har gruppen agerat referensgrupp för ett följeforskningsprojekt om satsningen inom Göteborgs stad, BoStad 2021. Ett annat fokus har varit att förstå knäckfrågor som fenomen, möjlighet och problem inom stadsutveckling, något som mynnat ut i ett forskningsprojekt, lett av forskare vid Chalmers och Urban Futures. Projektet avslutas under 2022 och resultaten presenteras som kortrapport och vid ett lunchseminarium, kring vilket en debatt genomförs med flera av gruppens medlemmar närvarande.

Stadsutvecklingsgruppen är cmb:s äldsta kunskapsgrupp och har varit verksam i över 10 år.

Ordförande

Nina Kiani Jansson, Länsstyrelsen Västra Götaland.

Ledamöter

Anders Johansson, Riksbyggen
Cecilia Windh, Liljewall arkitekter
Christina Ingelsten, Skanska
Elin Johansson, Semrén & Månsson
Jan Bröchner, Chalmers
Johan Håkansson, Jan Håkansson Byggplanering
Lena Josgård, HSB
Malin Johansson, Peab
Marcus Jahnke, Göteborgs stad
Linnea Blixt, Arkitekterna Krook & Tjäder
Martin Clase, Framtiden Byggutveckling
Petra Sedelius, Byggföretagen
Charlotte Sahlén Johansson, TAM Retail
Jesper Adolfsson, Mareld landskapsarkitektur
Monika Levan, Trafikverket
Nils Björling, Chalmers ACE
Johan Lundin, White
Sara Pettersson, Urban Futures
Magnus Källgren, Alecta Fastigheter
Camilla Lidholm, Exploateringskontoret, Göteborgs stad
Frida Karlge, Sweco

Mötesdatum 2023

Före mötet, mellan 12.00 och 13.00 finns möjlighet till en öppen nätverkslunch för de som kan.

  • Tisdag 7 februari 13.00-16.00
  • Torsdag 11 maj 13.00-16.00
  • Torsdag 14 september - gemensam studieresa  till Oslo Urban Week
  • Måndag 13 november 13.00-16.00