cmb är ett växthus för kunskap

cmb  är en dynamisk kunskapsgenerator.  I de forsknings- och innovationsprojekt som vi finansierar, genereras, delas och diskuteras både nya idéer och beprövad erfarenhet. I våra kunskapsgrupper och under våra seminarier skapas nya nätverk där kunskapen får en chans att växa och spridas.

Forskningsfinansiering

Cmb stödjer forskning med en övergripande inriktning mot ledarskap och management inom samhällsbyggnad. Finansieringen styrs av forskningsutskottet, där utskottets medlemmar drar upp riktlinjer och kriterier för den forskning som stöds. Tillsammans behandlar och bereder utskottet forskningsansökningar inför beslut av styrelsen.

Kunskapsgrupper

Cmb:s kunskapsgrupper har som uppgift att fånga partnerföretagens intressen och prioriterade frågeställningar. Varje grupp sätter i sin programförklaring mål för gruppens arbete.

En timme prakademi

En digital lunchtimme som präglas av kritisk närhet snarare än distans och är ett digitalt rum där forskare och praktiker möts och samtalar, som en fördjupning av diskussioner som förs i branschen och inom forskarsamhället.

Cmb fokus

En halvdag som kombinerar paneldiskussioner med rundabordssamtal som går på djupet i en aktuell fråga eller branschutmaning.

Cmb nyhetsbrev

Cmb:s nyhetsbrev ”På gång!” utkommer fyra gånger per år och innehåller personliga reflektioner från personer i samhällsbyggnadssektorn, information om ny forskning, kommande konferenser och seminarier, rapporter från genomförda aktiviteter med mera.

Vid frågor kontakta

Joakim Forsemalm

Forsknings- och utvecklingsansvarig

070-686 54 19 joakim.forsemalm@cmb-chalmers.se LinkedIn