Forskningsutskottet

Forskningsutskottets medlemmar diskuterar och förbereder riktlinjer och kriterier för den forskning som finansieras av Stiftelsen för byggandets management. Utskottet behandlar forskningsansökningar, initierar och följer upp FoU-projekt och fungerar som cmb:s ögon och öron när det handlar om att hitta spännande innovationer som kan omsättas till projekt. En annan viktig del av utskottets arbete är att vara en länk mellan företag och studenter kring examensarbeten och industridoktorandprojekt.

Ordförande

Magnus Eriksson, Civilingenjör, Teknologie doktor i Jord- och bergmekanik och projektledare på Trafikverket.

Ledamöter

Charlotte Tengberg, Skanska
Christine Olofsson, Byggföretagen
Petra Bosch, Chalmers
Göran Linddahl, Chalmers
Jonas Steen, FO Peterson & Söner
Mikael Mangold, Rise
Magnus Österbring, NCC

Övriga

Joakim Forsemalm,  Forsknings- och utvecklingsansvarig cmb

Mötesdatum 2023

Torsdag  2 mars kl 13:00-15:30
Torsdag 1 juni kl. 13.00-15.30
Torsdag 30 november 13.00-15.30

Sista datum för forskningsansökningar 2023

20 februari
22 maj
17 november