Studentråd

Efterfrågan på unga, välutbildade ledare är stort i samhällsbyggnadssektorn. Att få studenter som vill göra karriär i sektorn och som har rätt kompetens för att kunna gå ut och göra ett gott arbete är en av cmb:s hjärtefrågor.

Cmb:s studentråd består av sex studenter från projektledarprogrammet på mastersnivå, DCPM, vid Chalmers. Hälften går första och hälften andra året av sin utbildning. Samtliga väljs på två år.

Studentrådet har representanter i cmb:s styrelse samt i kommunikationsgruppen och i utbildningsutskottet, där de bidrar med det viktiga studentperspektivet på cmb:s verksamhet och på sin utbildning. Tillsammans driver studenterna även cmb:s mentorprogram.

Nedan presenterar de sig själva och berättar varför de har valt att engagera sig i studentrådet.

Alex Alakiuttu

Tidigare utbildning:
Samhällsbyggnadsteknik, Chalmers

Uppdrag i cmb:
Kommunikationsgruppen

Mer om mig

Det som intresserar mig med cmb är framför allt att det är en organisation som samarbetar tätt ihop med Chalmers och byggsektorn med syfte att utveckla management inom branschen. Genom att vara del av cmb får man vara med och forma framtiden för samhällsbyggnadssektorn och ta del av den mest aktuella vetenskapen kring min framtid som projektledare. Det ger även möjlighet att interagera med branschen och knyta kontakter för framtida arbetsliv.

Jag har från början av min utbildning haft som mål att jobba inom produktion och ha rollen som arbetsledare. Dessutom är jag intresserad av husbyggnation där man får vara med i ett projekt från ritning till färdigt hus. Speciellt vill jag vara med i kommande epok inom industrin där byggnaderna ska fylla kriterier inom klimatmål och sociala faktorer för att bidra till ett hållbart samhälle.

Nathalie Gustafsson

Tidigare utbildning:
Husbyggnadsteknik, Jönköpings tekniska högskola

Uppdrag i cmb:
Styrgruppen

Mer om mig

Jag sökte mig till cmb för att jag vill vara en länk mellan näringslivet och akademin. Jag har vid tidigare studier sett vikten av ett nära samarbete som både är givande för oss studenter och vår utveckling och förståelse för brunchen, men även för företagare. Jag såg denna möjlighet som en perfekt möjlighet att utvecklas och bygga upp kunskap om aktuella frågor inom byggbranschen samt skapa ett brett kontaktnät.

Efter mina studier vill jag jobba inom projektutveckling där jag får möjligheten att utveckla projekt tillsammans med ett team i tidiga skeden. Jag vill fortsätta att utvecklas och ser att ett traineeprogram hade kunnat bidra till en bred kunskap inom olika arbetsområden samt om den organisation som jag kommer jobba tillsammans med i framtiden.

Lisa Kollberg

Tidigare utbildning:
Arkitektur och Teknik, Chalmers

Uppdrag i cmb:
Utbildningsutskottet, ansvar för mentorskapsprogrammet

Mer om mig

Jag tycker att det är svårt som student att lära sig om byggbranschen ur ett aktuellt perspektiv och även därför svårt att veta vad det finns för möjligheter för oss i framtiden. Att vara med i cmb:s studentråd ger mig möjligheten att få ny relevant kunskap om hur byggbranschen fungerar och möjligheten till att kunna hjälpa till i arbetet att koppla den informationen till studenter genom mentorskapsprogram och skuggning av projektledare.

Efter studierna är jag intresserad av att arbeta inom antingen projektutveckling eller projektledning där jag kan få användning av mina tidigare kunskaper inom arkitektur och konstruktion.