Studentråd

Efterfrågan på unga, välutbildade ledare är stort i samhällsbyggnadssektorn. Att få studenter som vill göra karriär i sektorn och som har rätt kompetens för att kunna gå ut och göra ett gott arbete är en av cmb:s hjärtefrågor.

Cmb:s studentråd består av sju studenter från projektledarprogrammet på mastersnivå, DCPM, vid Chalmers. Hälften går första och hälften andra året av sin utbildning. Samtliga väljs på två år.

Studentrådet har representanter i cmb:s styrgrupp samt i kommunikationsgruppen och i utbildningsutskottet, där de bidrar med det viktiga studentperspektivet på cmb:s verksamhet och på sin utbildning. Tillsammans driver studenterna även cmb:s mentorprogram.

Nedan presenterar de sig själva och berättar varför de har valt att engagera sig i studentrådet.

Erik Andersson

Tidigare utbildning:
Samhällsbyggnadsteknik, Chalmers

Uppdrag i cmb:
Utbildningsutskottet

Mer om Erik

När jag hörde talas om cmb:s studentråd kändes det som en bra möjlighet att engagera sig och förhoppningsvis påverka lite. Det är kul att få vara med och diskutera hur utbildningen fungerar och hur den kan utvecklas. Framförallt givande är att höra vad branschen efterfrågar och bolla ideér om hur utbildningen skulle kunna matcha detta.
Det finns mycket i den här branschen som är intressant men jag tror jag att jag vill in och jobba under tidiga skeden av byggnationen. Något specifik jag gärna hade jobba med, och något jag skulle vilja vara med och förändra i branschen, är att jobba mer med renoveringar och ombyggnationer, att bygga om istället för att bygga nytt.

Saga Björk Kotte

Tidigare utbildning:
Samhällsbyggnadsteknik, Chalmers

Uppdrag i cmb:
Utbildningsutskottet

Mer om Saga

Det som intresserade mig mest med cmb:s studentråd är att få vara med och bidra till en ökad kommunikation mellan studenterna och branschen. Jag såg även chansen att få ta del av information om branschen och vilka frågor som diskuteras just nu. Att få möjligheten att skapa ett större kontaktnät var också något som lockade mig att söka till studentrådet.

Efter min mastersexamen vill jag jobba inom projektutveckling. Något som jag ser fram emot att jobba med är kommande utmaningar inom hållbarhetsfrågor.

Isaac Ali

Tidigare utbildning:
Byggingenjör, Högskolan i Borås

Uppdrag i cmb:
Styrgruppen

Mer om Isaac

Anledningen till att jag valt att engagera mig i cmb:s studentråd är att jag såg det som en utmärkt möjlighet att kunna engagera mig i något som faktiskt gör skillnad och samtidigt bygga ett brett kontaktnät. Några av de frågor som intresserar mig är: Ledarskap i förändring, eftersom byggbranschen ständigt står inför nya förändringar och utmaningar som bland annat nya tekniker, regler och förändringar i efterfrågan. Även hållbarhet och miljöansvar står högt upp på listan.

Efter avslutade studier vill jag helst arbeta som projektledare där jag får möjlighet att vara med och leda projekt på plats i de olika skedena och så småningom hitta mitt specifika kompetensområde. Mitt mål framåt är att alltid ta vara på tillfällen där jag kan utvecklas i min karriär och lära mig av de som varit med i branschen längre och sist men inte minst, alltid ha kul under resans gång.

Sebastian Urbath

Tidigare utbildning:
Samhällsbyggnadsteknik, Chalmers

Uppdrag i cmb:
Kommunikationsgruppen

Mer om Sebastian

Jag engagerade mig i cmb med målet att främja ett bättre samarbete och kunskapsutbyte mellan branschen och studenterna. Under min tid på Chalmers har jag känt att det har varit en utmaning för studenter att knyta kontakter med näringslivet, och jag hoppas kunna bidra till en utökad dialog oss emellan.

Efter att ha slutfört min utbildning strävar jag efter att arbeta som projektledare för stora byggprojekt. Jag har alltid haft ett starkt intresse för byggbranschen och har alltid varit fascinerad av den imponerande strukturella skönheten hos byggnader. Jag ser fram emot att vara delaktig i den framtida utvecklingen av den här sektorn.