Kunskapsgrupp för samverkansarbete

Gruppens syfte

Syftet med gruppens arbete är att sprida kunskap och inspiration om samverkan inom bygg- och fastighetssektorerna. Gruppen diskuterar olika faktorer för samverkan se hur dessa efterlevs och leder till framgångsrika projekt inom bygg- och fastighetssektorerna.

Under första året, mes start i september 2023, genomförs fyra studiebesök på projekt av olika karaktär där vi lokaliserar olika aspekter av när och hur samverkan fungerar som bäst. Som utgångspunkt för diskussionerna finns flera modeller för samverkan, som vi testar.

Studiebesöken kommer att genomföras i projekten:

  • Park Central
  • GoCo
  • Kustkajen
  • E20 Vårgårda

Kunskapsmål

Gruppen kommer under det första året, utifrån framgångsfaktorer för samverkan, öka sin förståelse och kunskap för samverkan och genom dialog i kunskapsgruppen identifiera vägen framåt. Ett fokus i arbetet kommer att vara på ledarskap i samverkan.

Planerade utkomster

Tillit och öppenhet i gruppen skapar förutsättningar för en kunskapsdelande approach där dialogen när vi träffas skapar ett stort värde. Under resans gång kommer innehåll och arbetssätt anpassas för bästa resultat.

Ordförande

Johan Gustavsson, Actea

Ledamöter

Christoffer Rönndahl, Chalmers TME
Fredrik Davidsson, Higab
Heidi Segerström, Trafikverket
Johan Johansen, Skanska
Erik Hallgren, Göteborgs hamn
Ola Gunnarsson, Peab
Patrik Abrahamsson, Skeppsviken
Jessica Karmehag, Protek projektstyrning
Magnus Hjelmgren, Västfastigheter
Thomas Andersson, Västfastigheter
Jonas Julin, NCC
Leila Alves Bonnier, Borås stad
Jon Örn, VBK
Sanna Lundberg, GoCo Development
Malin Svedmyr Göteborgs stad Stadsfastigheter
Stanley Rossäng, Vestia bygg
Fabian Edeland, Byggdialog
Anna Rhodin, Byggdialog
Mikael Hagberg, Göteborgs stad, Exploateringsförvaltningen

Övriga

Joakim Forsemalm, forsknings- och utvecklingsansvarig, cmb

Mötesdatum 2024

  • Torsdag 8 februari 13.00-16.00
  • Tisdag 7 maj 13.00-16.00
  • Måndag 23 september 13.00-16.00
  • Torsdag 21 november  13.00-16.00

I samband med gruppens möten ligger en nätverkslunch mellan 12-13 i nära anslutning till möteslokalen.

Se ordförande Johan Gustavsson berätta mer!