Kunskapsgrupp för samverkansarbete

Kunskapsgrupp för samverkansarbete tar sin utgångspunkt i hur organiseringsmodellen partnering kan bidra till ökad effektivitet och produktivitet inom samhällsbyggnadssektorn. Gruppen undersöker metodens användbarhet genom kunskapsutbyte mellan cmb:s partner och akademisk forskning.

Under 2021 har gruppen arbetat med att förstå relationen mellan partnering och en ny standard för samverkan – ISO44001: Ledningssystem för affärsrelationer i samverkan.

Ordförande

Torleif Harrysson, NCC

Ledamöter

Anna af Hällström, Chalmers (Teknikens Organisation och Ekonomi)
Fredrik Davidsson, Higab
Heidi Segerström, Trafikverket
Johan Johansen, Skanska
Emil Lind, Serneke
Erik Hallgren, Göteborgs hamn
Ola Gunnarsson, Peab
Patrik Abrahamsson, Skeppsviken
Madelene Gannå, Protek projektstyrning
Emil Åsedahl, Västfastigheter

Mötesdatum 2022

  • Onsdag 14 september 13.00-15.00
  • Onsdag 23 november 13.00-15.00

I samband med gruppens möten ligger en nätverkslunch mellan 12-13 i nära anslutning till möteslokalen.