Kunskapsgrupp för samverkansarbete

Gruppens syfte

Syftet med gruppens arbete är att sprida kunskap och inspiration om samverkan inom bygg- och fastighetssektorerna. Vi kommer utifrån ett antal framgångsfaktorer för samverkan se hur dessa efterlevs och leder till framgångsrik samverkan inom bygg- och fastighetssektorerna.

Första steget är att under ett år, med start i september 2023, genomföra fyra studiebesök på projekt av olika karaktär och ta tempen på samverkan utifrån framgångsfaktorerna. I arbetet kommer goda exempel identifieras som sedan kan användas för att sprida kunskap och inspirera till än mer framgångsrik samverkan.

Studiebesöken kommer att genomföras i projekten:

  • Park Central
  • GoCo
  • Kustkajen
  • E20 Vårgårda

Kunskapsmål

Under våren 2023 (24 april och med ett efterföljande möte 14 juni) hölls två startmöten för gruppen för att lära känna varandra och för att lyssna in deltagarnas erfarenheter kring samverkan.

Gruppen kommer under det första året, utifrån framgångsfaktorer för samverkan, öka sin förståelse och kunskap för samverkan och genom dialog i kunskapsgruppen identifiera vägen framåt. Ett fokus i arbetet kommer att vara på ledarskap i samverkan.

Planerade utkomster

Tillit och öppenhet i gruppen skapar förutsättningar för en kunskapsdelande approach där dialogen när vi träffas skapar ett stort värde. Under resans gång kommer innehåll och arbetssätt anpassas för bästa resultat.

Ordförande

Johan Gustavsson, Actea

Ledamöter

Christoffer Rönndahl, Chalmers TME
Fredrik Davidsson, Higab
Heidi Segerström, Trafikverket
Johan Johansen, Skanska
Erik Hallgren, Göteborgs hamn
Ola Gunnarsson, Peab
Patrik Abrahamsson, Skeppsviken
Jessica Karmehag, Protek projektstyrning
Magnus Hjelmgren, Västfastigheter
Thomas Andersson, Västfastigheter
Jonas Julin, NCC
Anna Berglin, Akuro
Leila Alves Bonnier, Borås stad
Jon Örn, VBK
Sanna Lundberg, GoCo Development
Malin Svedmyr Göteborgs stad Stadsfastigheter

Övriga

Joakim Forsemalm, forsknings- och utvecklingsansvarig, cmb

Mötesdatum 2023

  • 14 juni
  • 25 september
  • 27 november

I samband med gruppens möten ligger en nätverkslunch mellan 12-13 i nära anslutning till möteslokalen.