Publikationer av genomförda projekt

Här finner du rapporter och publikationer från genomförda forskningsprojekt. Söker du andra publikationer eller vill ta del av rapporter i fullängd, sök i Chalmers publikationsdatabas.

Chalmers publikationsdatabas

Kan upphandling vara nyckeln för att nå våra goda intentioner?

Redaktör: Joakim Forsemalm

Värdeskapande kommunikation – ledande beslutsfattares och kommunikatörers perspektiv

Rickard Andersson och Christine Räisänen

Framtidens bygglogistik – hur bidrar den till hållbar utveckling?

Redaktör: Joakim Forsemalm

Circularity and Business Models

Martine Buser och Rickard Andersson

Markanvisningstävlingen som verktyg i strategisk utveckling

Magnus Rönn och Christian Koch

Varför flyttar hyresgäster vid renovering?

Paula Femenías och Kaj Granath

Hållbart coworkingbeteende – medlemmarnas perspektiv

Daniel Magnusson, Hendry Raharjo och Petra Bosch-Sijtsema

Hur leder vi för att klara klimatutmaningen?

Redaktör: Joakim Forsemalm

Kan byggbranschen spara 111 miljarder genom att prata om kultur?

Redaktör: Joakim Forsemalm

Transporter och samverkan i byggbranschen

Victor Eriksson och Kajsa Hulthén

Caserapport Framtidens Samhällsbyggare (2022)

Framtidens Samhällsbyggare omgång 8

Slutrapport BoStad 2021 (2022)

Anders Svensson, Joanna Gregorowicz-Kipszak, Anders Hagson, Jan Bröchner och Mathias Gustafsson

Beslutsstöd för knäckfrågor – en modell för begreppslig ordning och reda

Kerstin Hemström och Nils Björling

Snabbare och minst lika bra? Bedömning av kvaliteter inom BoStad2021 (2022)

Anders Svensson, Joanna Gregorowicz-Kipszak, Anders Hagson, Jan Bröchner och Mathias Gustafsson

Tidig entreprenörsamverkan (2022)

Petra Bosch-Sijtsema, Anna af Hällström, Rasmus Rempling och Mats Karlsson

Kommunal fastighetsförvaltning i förändring

Kortrapport om forskning | 2021: nr 7

Pernilla Gluch och Ingrid Svensson

Ledarskap och affärer i byggföretag

Kortrapport om forskning | 2021: nr 6

Martin Löwstedt, Jonas Fasth, Alexander Styhre

Framtidens stationsområde (2021)

Caserapport, Framtidens Samhällsbyggare omgång 7

Utmaningar vid organisering av stadsutvecklingsprojekt

Kortrapport om forskning | 2021: nr 5

Sara Brorström, Pernilla Gluch och Alexander Styhre

Bygglogistiktjänster under uppbyggnad

Kortrapport om forskning | 2021: nr 4

Ida Gremyr, Jenny Bäckstrand, Anna Fredriksson, Gabriella Gatenholm och Árni Halldórsson

Vänta inte – genomför förändringen själva!

Kortrapport | 2021: nr 3

Redaktör: Kajsa Simu

Arbetet från plan till hus

Åsikter om genomförandet av BoStad 2021

Anders Svensson, Joanna Gregorowicz-Kipszak, Anders Hagson, Jan Bröchner och Mathias Gustafsson

ViCoDe – digital kollaborativ planering av arbetsmiljöer

Kortrapport om forskning | 2021: nr 2

Mattias Roupé, Mikael Johansson, Mikael Viklund-Tallgren, Göran Lindahl, Johanna Eriksson, Martin Löwstedt

Strategidagen 2021 – ditt verktyg för nästa steg

CMB

Kvalitet i coworking (2021)

Kortrapport om forskning | 2021: nr 1

Erik Rådman, Erik Johansson, Petra Bosch-Sijtsema och Hendry Raharjo

Förutsättningar och principer för agil projektering (2020)

Kortrapport | 2020: nr 4

Lars Bankvall

Vad vi pratar om när vi pratar om partnering (2020)

Kortrapport om forskning | 2020: nr 3

Lars Bankvall och Anna af Hällström

Att leda innovation - fem exempel från bygg och fastighet (2020)

Kortrapport om forskning | 2020: nr 2

Kamilla Kohn Rådberg och Peter Fredriksson

En AI-strategi i tre delar (2020)

Kortrapport | 2020: nr 1

Resultat från CMB:s strategidag 2019

Varför tog det så lång tid?

Åsikter om arbete med bygglov inom BoStad 2021

Anders Svensson, Joanna Gregorowicz-Kipszak, Anders Hagson, Jan Bröchner och Mathias Gustafsson

Hur vi använder digitala tekniker (2019)

Kortrapport om forskning | 2019: nr 3

Petra Bosch-Sijtsema, Christina Claeson Jonsson, Mikael Johansson och Mattias Roupé

Casemagasin Framtidens Samhällsbyggare omgång 5 (2019)

Framtidens samhällsbyggare omgång 5

Flytt i samband med renovering (2019)

Paula Femenias, Lina Jonsdotter, Alexander Knutsson, Joakim Forsemalm och Richard Karlsson

Innovation i samverkan (2019)

Kortrapport om forskning | 2019: nr 2

Pernilla Gluch, Anna Kadefors och Kamilla Kohn Rådberg

Följeforskning BoStad 2021, delrapport 3 (2019)

Kortrapport om forskning | 2019: nr 1

Anders Svensson, Joanna Gregorowicz-Kipszak, Anders Hagson, Jan Bröchner och Mathias Gustafsson

Prisma - processverktyg för social hållbarhet i stadsomvandling (2019)

Stefan Molnar och Karl de Fine Licht. Ladda ner bilaga värderos på: https://bit.ly/2YcW6ad

Följeforskning BoStad 2021

Delrapport 3 (2019) – Fulltext

Anders Svensson, Joanna Gregorowicz-Kipszak, Anders Hagson, Jan Bröchner och Mathias Gustafsson

Produktivitetsläget i svensk VVS 2014 (2018)

Christian Koch, Construction Management, Chalmers Tekniska Högskola och Johan Brycker, Prolog Bygglogistik

Produktivtetsläget i svenskt byggande 2014 (2018)

Christian Koch, Construction Management, Chalmers Tekniska Högskola och Mikael Lundholm, Prolog Bygglogistik

Ledningssystem för bättre medborgardialog (2018)

Kortrapport | 2018: nr 5

Marcus Jahnke, Lisa Andersson, Stefan Molnar och Kajsa Blomqvist, RISE

Affärsnyttor kopplade till BIM (2018)

Kortrapport | 2018: nr 4

Linda Strind

Developing a collaborative planning tool for construction (2018)

Mikael Viklund Tallgren

CMB:s jubileumsbok

På rörlig grund

Carina Lindberg Glavå

Följeforskning BoStad 2021, delrapport 2 (2018)

Anders Svensson, Joanna Gregorowicz-Kipszak, Anders Hagson, Jan Bröchner och Mathias Gustafsson

Mellanchefers betydelse för innovation i byggföretag (2018)

Christian Koch

Hyresgästers upplevelser av 70-plusbostäder på Tjörn (2018)

Cecilia Kahn, Lisbeth Lindahl och Inga Malmqvist

Följeforskning BoStad 2021 - delrapport 2 (2018) (Fulltext)

Anders Svensson, Joanna Gregorowicz- Kipszak, Anders Hagson, Jag Bröchner och Mathias Gustafsson

Utmaningar för hållbar förnyelse (2018)

Paula Femenias, Pernilla Gluch och Kristina Mjörnell

Dialogerna som kom av sig (2017)

Lisbeth Lindahl och Inga Malmqvist

Sambandsanalyser av produktivitetsläget i svenskt byggande 2013 (2017)

Mattias Gustafsson

Framtida arbetskraftsbehov för byggbranschen (2017)

Christian Koch, Anders Lutteman

Varför bostadsbrist i Sverige? (2017)

Anders Hagson, Dag Tvilde, August Røsnes

Intervju - Hur sker förändingar i stora byggföretag (2017)

Martin Löwstedt

CMB årsbok 2017

"Dags att växla upp igen"

Hur sker förändring inom svensk byggbransch? (2017)

Martin Löwstedt

Följeforskning BoStad 2021, delrapport 1 (2017)

Anders Svensson, Joanna Gregorowicz-Kipszak, Anders Hagson, Jan Bröchner, Mathias Gustafsson

Avfallshantering i ombyggnadsprojekt (2017)

Ahmet Anil Sezer, Jan Bröchner

Följeforskning BoStad 2021 - delrapport 1 (2018)(fulltext)

Anders Svensson, Joanna Gregorowicz-Kipszak, Anders Hagson, Jan Bröchner och Mathias Gustafsson

Byggsverige saknar 100 000 årsarbetare (2016)

Resultat från Strategidagen 2016

From BIM to VR – the design and development of BIMXplorer (2016)

Mikael Johansson

Integrated Design-Build Management – Studying Institutional Processes to Understand Project Coordination & Performance (2016)

Lea Urup

BIM Management - Ett pilotprojekt för forskning och kunskapsutveckling (2016)

Petra Bosch-Sijtsema, Janni Tjell, Mattias Roupé, Mikael Johansson och Mikael Viklund-Tallgren

Film från Ledarskapsdagen 2016 – Sagt om Ledarskapsdagen

CMB

Film från Ledarskapsdagen 2016 – Röster från scenen

CMB

Hinder och drivkrafter för BIM i medelstora entreprenadföretag (2016)

Petra Bosch, Anders Isaksson, Martin Lennartsson, Henrik Linderoth

CMB årsbok 2016

"Vi är mer relevanta än någonsin"

Teknikkonsulter med och utan globaliseringsstrategier – en förstudie (2016)

Petra Bosch, Martine Buser och Christian Koch, Chalmers

CMB årsbok 2015

"CMB gör stadsutveckling till en angelägenhet för alla"

Varför byggs det dubbelt så många bostäder i Norge som i Sverige? (2015)

Anders Hagson och Dag Tvilde, Chalmers, samt August Røsnes

Perspektiv på bostadsförnyelse. Vad kan vi lära av tidigare renoveringar? (2015)

Författare: Paula Femenias

Hur utbildar vi bättre ledare? (2015)

Författare: Christine Räisänen, Per-Erik Josephson och Bert Luvö

Strategizing in construction: Exploring practices and paradoxes (2015)

Författare: Martin Löwstedt

Vad hindrar respektive möjliggör tät och blandad stadsutveckling (2015)

Författare: Anders Hagson, Anna-Johanna Klasander, Erik Linn och Jonas Tornberg

Filmintervju: Effects of leadership and participation (2014)

Medverkande: Mattias Gustafsson

CMB årsbok 2014

"Vi känner draget"

Virtuell produktionsplanering (2014)

Författare: Mattias Roupé, Mikael Viklund-Tallgren, Mikael Johansson, Roger Andersson

Organisation of Purchasing and Buyer-Supplier Relationships in Large Construction Companies (2014)

Mikael Frödell

Perspektiv på LCC (2014)

Pernilla Gluch

Gemenskapslokal för äldre hyresgäster (2014)

Författare: Inga Malmqvist

Rebo, Strategier för hållbar renovering – fokus på perioden ”folkhemmet” (2014)

Författare: Liane Thuvander och PauLa Femenías

CMB årsbok 2013

"Vill man påverka så är man med i CMB"

Var skapas värde? (2013)

Författare: Per-Erik Josephson och Magnus Borglund

Planera verkligheten i Virtual Reality (2013)

Författare: Mattias Roupé

Framtidens projektering - metoder för mer produktionsanpassad projektering (2013)

Författare: Petra Bosch-Sijtsema

Perspektiv på ägarlägenheter (2013)

Författare: Magnus Borglund, Jan Bröchner, Johanna Gerremo, Jesper Prytz, Henrik Willborg

BIM i byggproduktionen (2013)

Författare: Henrik Linderoth

Improving productivity in construction: a contractor perspective (2012)

Författare: Pim Polesie ISSN 1652-9146

Exploring the concept of strategy using a practice lens: The case of a large construction company (2012)

Författare: Martin Löwstedt ISSN 1652-9146

Knowledge Sharing Across Professional Boundarier in Construction (2012)

Författare: Karin Johansson ISSN 1652-9146

CMB årsbok 2011

"Nu växlar vi upp"

Miljöbarometern 2011 (2011)

Författare: Pernilla Gluch, Henrikke Baumann, Mathias Gustafsson och Liane Thuvander ISSN 1652-9162

31 recommendations for increased profit: Reducing waste (2011)

Författare: Per-Erik Josephson och Lasse Björkman ISBN 978-91-979440-1-4

Följ upp kostnader för kvalitetsbrister (2011)

Författare: Per-Erik Josephson och Johnny Lindström ISBN 978-91-979440-0-7

CMB årsbok 2010

"Vårt bidrag till ett bättre samhällsbyggande"

Hållbart byggande och projektbaserad organisering (2009)

Författare: Pernilla Gluch ISSN 1652-9162

31 rekommendationer för ökad lönsamhet (2009)

Författare: Per-Erik Josephson och Lasse Saukkoriipi ISBN 978-91-976181-8-2

Managing Organisations in the Construction Industry (2009)

Författare: en samling skrifter med olika författare

Organisera och leda för lärande i bygg- och anläggningsprojekt (2008)

Författare: Per-Erik Josephson, Alexander Styhre och Ingeborg Wasif ISSN 1402-7410

Waste in construction projects (2007)

Författare: Per-Erik Josephson och Lasse Saukkoriipi ISBN 978-91-976181-7-5

Kommunikation och kunskap - för vem och för vad? (2007)

Författare: Christine Räisänen och Sven Gunnarson ISBN 978-91-976181-6-8

Projektledarskap i bygg- och anläggningsprojekt: Förbättrat ledarskap genom coaching? (2007)

Författare: Alexander Styhre och Per-Erik Josephson ISBN 978-91-976181-4-4

Riskhantering i praktiken (2007)

Författare: Roger Flanagan, Carol Jewell och Jennie Johansson ISBN 978-91-976181-5-1

Miljöbarometern för bygg- och fastighetssektorn 2006 (2007)

Författare: Pernilla Gluch, Birgit Brunklaus, Karin Johansson, Örjan Lundberg, Ann-Charlotte Stenberg, Liane Thuvander ISBN 978-91-976181-3-7

Studentenkät från CMB - stadens och regionens utveckling (2006)

Författare: Jan Bröchner

Mätning av prestation och verksamhet i stora organisationer (2006)

Författare: Peter Samuelsson ISBN 978-91-976181-2-0

Effektivare miljöinformation i byggprojekt (2006)

Författare: Pernilla Gluch ISBN 978-91-976181-1-3

Väderskyddad produktion - Framtidens byggande (2006)

Författare: Bengt Larsson och Lars Söderlind ISSN 1402-7410

Slöseri i byggprojekt - Behov av förändrat synsätt (2005)

Författare: Per-Erik Josephson och Lasse Saukkoriipi ISSN 1402-7410

Embedded System Technology in Construction (2005)

Författare: Edward Finch ISBN 978-91-976181-0-6

Anbudsvärdering vid offentlig upphandling av arkitekt- och byggkonsulttjänster (2005)

Författare: Josefin Sporrong, Jan Bröchner och Anna Kadefors ISBN 91-974371-2-3

Byggsektorns utvecklingsbehov inom managementområdet (2004)

Författare: Johan Alte, Jan Bröchner och Per-Erik Josephson

Produktionsintegrerad kontruktionsmetodik (2003)

Författare: Ingvar Olofsson

Miljöbarometern för byggsektorn 2002 (2003)

Författare: Henrikke Baumann, Birgit Brunklaus, Pernilla Gluch, Anna Kadefors, Ann-Charlotte Stenberg och Liane Thuvander ISSN 1404-8167

Förtroende och samverkan i byggprocessen - Förutsättningar och erfarenheter (2002)

Författare: Anna Kadefors ISBN 91-974371-0-7

Vision 2020 - Framtidens byggande i Sverige (2002)

Författare: Staffan Sandberg

Vision 2020 - Building Sweden´s Future (2002)

Författare: Roger Flanagan, Carol Jewell, Bengt Larsson och Christer Sfeir

CMB årsbok 2012

"CMB antar utmaningen"

info@cmb-chalmers.se
072-229 32 59

Besöks- och postadress
A Working Lab
CMB / Stiftelsen för byggandets management
Sven Hultins Plats 5, 412 58 Göteborg