Vi arbetar med

Samhällsomställning

Vi inspirerar våra partners att utveckla framtidens samhälle.

Våra redskap r evidensbaserad kunskap om ledarskap, management och affärsutveckling.

Kunskapskultivering

cmb är en dynamisk kunskapsgenerator

I de forsknings- och innovationsprojekt som vi finansierar och i de kunskapsgrupper vi organiserar diskuteras både nya idéer och beprövad erfarenhet.

Framtidens ledarskap

Vi inspirerar våra partnes att utveckla framtidens samhälle

Utifrån utforskande kunskap om ledarskap och management möjliggör vi för akademi och bransch kan attrahera framtidens ledare.

Dynamisk samverkan

Tillsammans är vi starkare, klokare och roligare

I sällskap med marknadens starkaste samhällsbyggnadsaktörer och nätverksorganisationer i Sverige och Norden förgrenar sig CMB:s nätverk både vitt, brett och djupt.

Nyheter

  • Coreco - välkomna till cmb!

    – Idag brottas samhällsbyggnadssektorn med stora gemensamma utmaningar i form av höga byggkostnader som stor klimatpåverkan. Vi vill ta oss an dessa genom att skapa duktiga beställare och där ser vi cmb som en naturlig samarbetspartner.
  • Hjälp oss hjälpa Ukraina!

    Under vecka 45 genomförde cmb en kampanj på Linkedin för att stötta människor i kris och på flykt undan kriget i Ukraina. Tack till alla som gillade, delade och såg till att vi nu kan skänka 37 000 kronor till Help Ukraine Gothenburg. Nu utmanar vi alla, partners såväl som andra aktörer i samhällsbyggnadssektorn att skänka motsvarande summa!
  • Guldhuset 2022 till Jonas Ward

    Mottagaren av Guldhuset 2022 har visat på vikten av att genom ett tillitsfullt ledarskap som skickliggör människor omkring sig skapa en gemensam målbild för att uppnå resultat och förverkliga visioner.