Nyheter

CMB tipsar om utbildning -Tidiga skeden i byggprocessen!

Under våren arrangerar Chalmers Professional Education utbildningen ”Tidiga skeden i byggprocessen – Strategi, arbetsprocesser och samverkan” (7,5 hp). Under utbildning får du som deltagare kunskap och insikter om hur du kan initiera och leda kreativa processer i samverkan i tidiga skeden för att skapa hållbara och sunda boende-, brukar- och samhällsmiljöer.

Publicerad 19 januari 2015

CMB tipsar om seminarium!

Frukostmöte hos Byggherrarna i Göteborg 23 januari: En viktig framgångsfaktor för ett lyckat projekt är byggherrens förmåga att formulera uppdraget rätt, upphandla rätt kompetens och skapa rätt förutsättningar för projektdeltagarna att lösa uppdraget på effektivast sätt. Val av entreprenadform, ersättningsform, upphandlingsförfarande samt samverkansgrad är verktyg som en erfaren byggherre använder anpassade efter projektets förutsättningar.

Publicerad 15 januari 2015

Ta chansen att delta i CMB:s traineeprogram omgång två!

Du vet väl om att CMB:s företag har ett eget traineeprogram att använda sig av i sin rekrytering? Nu söker vi företag som vill delta i andra omgången av Framtidens Samhällsbyggare med start hösten 2015. Den positiva anda och stora entusiasm som präglat både de deltagande organisationerna och de 17 traineerna sedan starten i augusti […]

Publicerad 9 januari 2015

Ämnet "Nya PBL" lockade storpublik

Sven Boberg, Chefsjurist på Stadsbyggnadskontoret i Göteborg, berättade om de lagändringar som har införts, ska införas och om de föreslagna ändringarna av planprocessen som riksdagen röstat ner. Det var tydligt att ämnet engagerade publiken och frågorna var många.

Publicerad 8 januari 2015