Publicerad den 12 april 2016

Behöver vi arkitekten i en ledande roll?

Har arkitekter idag kompetens och förutsättningar för ta en ledande roll i samhällsbyggandet? Är det som specialist arkitekten gör störst nytta eller har arkitekten med sin metod bättre förutsättningar för ett holistiskt perspektiv?

Anders Svensson_2

Anders Svensson, Professor of the practice vid Chalmers arkitektur, började med att presentera sig själv för de dryga hundratalet deltagare som kommit för att lyssna, innan han gick in på sin syn på framtidens arkitektroll i samhällsbyggandet och vilka konsekvenser det kan ha för utbildningen av arkitekter vid Chalmers.

– Jag vill stärka arkitekternas förmåga att ta ledande roller inom samhällsbyggnad, och är själv nyfiken på helheten – arkitektrollen är lite för snäv idag. Samhällsbyggnad handlar ju om så många fler aspekter än att bara bygga snygga hus: ekonomi, social hållbarhet, gestaltning… Detta breda perspektiv tilltalar mig, och jag tror att arkitekterfarenhet är en väldig fördel.

Han citerar Kevin Kruses definition av ledarskap som "a process of social influence, which maximizes the efforts of others, towards the achievement of a goal”.

Anders Svensson menar att den traditionella bilden av en ledare ofta har fokus på projektledarrollen, men att det är viktigt att tänka på att det finns extremt många, och ständigt pågående, processer att ta hänsyn till i omvärlden – som klimat, skillnader i inkomst och social status, individualisering och inte minst digitaliseringen av samhällsbyggnadssektorn. Som exempel på nytänkande och digitalisering visade han en filmsekvens från en Minecraft-arkitekttävling, där cirka 100-120 barn och unga deltog.

– Vi befinner oss i ett paradigmskifte, ingen vet riktigt vad vi ska göra eller vad vi måste göra. Det är viktigt att erkänna detta och våga utforska det okända! Och om arkitekten ska kunna ta en ledande roll i samhällsbyggandet så är det viktigt att vi visar att vi vill någonting, att vi skapar för människorna – inte bara för oss själva. Att ha nätverk är också något som blir allt viktigare, det här med hierarkier är gammalt. JA, arkitekten behövs i ledande roller. Kärnkompetensen, att syntetisera komplexa förutsättningar och ambitioner, att skissa mellan helhet och delar och förmågan till visualisering i vår bildstinna tid, är väl lämpad att i bred samverkan med andra kompetenser och aktörer tillsammans ta oss an vår tids stora utmaningar med innovativa lösningar. Men för att klara det behöver arkitekterna bli bättre på att skapa och kommunicera värden för människorna som använder det byggda, bättre på att leda innovativa samverkansprocesser och förstå de ekonomiska spelreglerna. Dessa förmågor kan vi stärka genom utbildningen på Chalmers. Det är inte längre ”geniet”, utan teamet, som gäller. Det går inte att ensam lösa allt, utan det handlar om hårt arbete och att olika kompetenser ska kunna samarbeta från början till slut – DET är dagens utmaning!, avslutar Anders Svensson.

Anders Svenssons presentation »

Länk till film om Veidekkes Minecraft-arkitekttävling Råbykungen/Byggkrossen »