Publicerad den 28 april 2016

Tobias Johansson fick Guldhuset 2016

Tobias Johansson, Familjebostäder i Göteborg, har utsetts till årets unga ledare inom samhällsbyggnad och fick under CMB:s Ledarskapsdag på Chalmers ta emot utmärkelsen Guldhuset .

I ett kort anförande i anslutning till prisutdelningen betonade Tobias vikten av tydlighet gentemot sina medarbetare men framför allt betydelsen av gemensamma mål och visioner.

– Den yngre generationen drivs i större utsträckning av sociala värden, många våra unga medarbetare jobbar hos oss för att de vill göra skillnad i Bergsjön. Det är ett engagemang som hjälper oss att prestera på topp men det ställer också krav på oss ledare. Vi måste bli bättre på att måla upp visioner och mål för vad vi vill åstadkomma.

Guldhuset delas ut av CMB i samarbete med Byggherrarna, Fastighetsägarna, tidningen Byggindustrin, Svenska Teknik&Designföretagen samt Sveriges Byggindustrier. Priset utgörs av äran samt ett diplom designat av Happy, Forsman och Bodenfors.

En jury väljer ut fyra slutkandidater bland de nominerade och utser därefter en vinnare. Juryn utgår från fem bedömningskriterier: medarbetarrelationer, kundrelationer, förändringsarbete, affärsmässighet och måluppfyllelse. Fyra slutkandidater tävlade om Guldhuset 2016: Christian Helmström, Emile Hamon, Mix Selder och Tobias Johansson.

Syftet med priset är att stimulera utvecklingen av ledare inom samhällsbyggnadssektorn genom att lyfta fram goda föredömen.

Juryns motivering: "Tobias Johanssons ledarskap bygger på en naturlig förmåga och ett intresse av att se sina medarbetare utvecklas. På ett föredömligt sätt förmedlar han sina visioner och delegerar både befogenheter och ansvar. Med stöd och respekt ger han sina medarbetare möjlighet att både leverera resultat och att utvecklas.

Tobias ledarskap kombinerar ett stort socialt engagemang med god affärsmässighet, vilket främjar både individens och organisationens utveckling.

Tobias utgör ett gott exempel på modern ledarskap för ett hållbart samhällsbyggande. "