Publicerad den 4 maj 2016

Högskolesamarbete under Business Arena i Malmö

När Business Arena anordnades på Malmö Live den 14 april var CMB tillsammans med studenter, forskare och  lärare från Malmö högskola, KTH och LTH på plats. Under dagen samlades 900 intresserade branschrepresentanter för att lyssna på föreläsningar, debatter och ta del av aktuell forskning inom samhällsbyggnad.

I en paneldiskussion om ”Vem drar nytta av den nya kollektivtrafiken” deltog Magnus Andersson, docent i ekonomisk geografi (MAH), medan Peter Palm, universitetslektor (MAH) pratade om ”Efterfrågan och rörelsemönster i staden”. Under rubriken ”Rum för bildning” deltog Malmö högskolas vicerektor för samverkan Charlotte Ahlgren Moritz.

–Business Arena är en bra mötesplats. Där träffar vi många av Malmös branschrepresentanter. Vi får också en uppfattning om vad branschen är intresserad av och märker att det finns intresse för vår forskning. Mötesplatsen gör att det blir mycket lättare att hitta samarbetspartners i andra sammanhang eftersom man fått chans att ses och mingla. Det jättetrevligt att träffa tidigare studenter och höra deras framgångshistorier. Då får vi bekräftat att det vi har gjort på Malmö högskola är bra, säger Peter Palm, universitetslektor vid Malmö högskola.

BARE_malmö_2

Magnus Andersson menar att mötesplatsen är viktig främst på grund av kopplingen mellan forskning, näringsliv och utbildning.

– Det vi forskar om handlar om det privata näringslivet och staten som till exempel effekter av fastighetsvärderingar på stora infrastrukturinvesteringar. Vår kompetens kan spridas till både näringsliv och stat. Det faktum att vi samarbetar med andra universitet sätter också fart på forskningen, säger han.

 

– Ett bra kontaktnät och samverkan med branschen ger många fördelar, inte minst när våra studenter ska ut i arbetslivet. Det är också ett sätt att visa upp Malmö högskola och samarbetet med de övriga högskolorna i landet med fastighetsinriktning, säger Karin Staffansson Pauli, lektor i fastighetsvetenskap vid Malmö högskola.

Redan från starten 1998 har Malmö högskolas Fastighetsföretagandeprogram haft fokus på samverkan med näringslivet. Det finns en förening, Centrum för Fastighetsföretagande, CFFF, där Malmö högskola samarbetar med ett 40-tal olika företag i branschen.

– Vi har ett mentorprogram för våra sistaårsstudenter på Fastighetsföretagandeprogrammet. Det uppskattas både av våra mentorer, som kan vara allt från förvaltare och vd:ar till konsulter i fastighetsbranschen, och av våra studenter som får upp ögonen för alla möjligheter som finns, säger Ann-Charlotte Lyvall, universitetsadjunkt vid Malmö högskola.