Nyheter

Får vi presentera CMB:s studentråd

Studentrådet hjälper CMB att utveckla verksamheten. I år består rådet av fr.v. Pierre Strömbäck, Mikael Johansson, Marcus Hansson, Alexander Liljenhed, Karin Blad och Tim Jonsson. Samtliga går första eller andra året på mastersprogrammet DCPM. Studentrepresentanterna bidrar med studenternas perspektiv i CMB:s styrelse samt i marknads- och utbildningsutskottet. Pierre driver även CMB:s mentorprogram. Våra studenter deltar […]

Publicerad 18 februari 2015

CMB rekommenderar innovationslabb!

Nu kan du vara med att utveckla nya idéer för Göteborgs framtid. Det handlar om en inkluderande, grön och dynamisk storstad som är öppen för världen – Vision Älvstaden. Du som deltagare får chansen att vara idéspruta i en kreativ process där ni tillsammans i grupper förädlar och utvecklar idéer mot allmänhet, brukare och finansiärer […]

Publicerad 23 januari 2015

Gamla pappersbruket i Mölndal blir ny stadsdel

Forsåker är namnet på den nya stadsdel som växer fram på det gamla industriområdet i centrala Mölndal. Med byggstart 2018 kommer här 3 000 bostäder och tusentalet arbetsplatser att uppföras i ett byggprojekt som är ett av de största som kommer att genomföras i Västsverige under den närmsta tioårsperioden. Anders Ohlsson, är vd för MölnDala […]

Publicerad 22 januari 2015

Effektiv samverkan med virtuell produktionsplanering

Mattias Roupé, forskare vid Chalmers tekniska högskola, presenterade på årets första Bygglunch resultatet från en genomförd förstudie som undersöker möjligheten med en ny planeringsmetodik, Virtuell produktionsplanering (VPP). Studien har gjorts i samarbete med Peab och inkluderar användandet av 3D-visualisering och BIM-modeller.

Publicerad 21 januari 2015

Filmintervju om tidseffektivt byggande

Se en filmad intervju med Per-Erik Josephson, professor vid avd. för Contruction management på Chalmers, där han berättar om hur man hittar smarta sätt att utnyttja tiden bättre under byggprocessen. Filmproduktion Chalmers Tekniska högskola.

Publicerad 20 januari 2015

CMB tipsar om utbildning -Tidiga skeden i byggprocessen!

Under våren arrangerar Chalmers Professional Education utbildningen ”Tidiga skeden i byggprocessen – Strategi, arbetsprocesser och samverkan” (7,5 hp). Under utbildning får du som deltagare kunskap och insikter om hur du kan initiera och leda kreativa processer i samverkan i tidiga skeden för att skapa hållbara och sunda boende-, brukar- och samhällsmiljöer.

Publicerad 19 januari 2015

CMB tipsar om seminarium!

Frukostmöte hos Byggherrarna i Göteborg 23 januari: En viktig framgångsfaktor för ett lyckat projekt är byggherrens förmåga att formulera uppdraget rätt, upphandla rätt kompetens och skapa rätt förutsättningar för projektdeltagarna att lösa uppdraget på effektivast sätt. Val av entreprenadform, ersättningsform, upphandlingsförfarande samt samverkansgrad är verktyg som en erfaren byggherre använder anpassade efter projektets förutsättningar.

Publicerad 15 januari 2015

Ta chansen att delta i CMB:s traineeprogram omgång två!

Du vet väl om att CMB:s företag har ett eget traineeprogram att använda sig av i sin rekrytering? Nu söker vi företag som vill delta i andra omgången av Framtidens Samhällsbyggare med start hösten 2015. Den positiva anda och stora entusiasm som präglat både de deltagande organisationerna och de 17 traineerna sedan starten i augusti […]

Publicerad 9 januari 2015

Ämnet "Nya PBL" lockade storpublik

Sven Boberg, Chefsjurist på Stadsbyggnadskontoret i Göteborg, berättade om de lagändringar som har införts, ska införas och om de föreslagna ändringarna av planprocessen som riksdagen röstat ner. Det var tydligt att ämnet engagerade publiken och frågorna var många.

Publicerad 8 januari 2015