Publicerad den 12 maj 2016

Revidering av CMB:s prioriterade forskningsområden

CMB:s forskningsutskott diskuterar en möjlig revidering av de prioriterade forskningsområden som vägleder inriktningen på inkommande forskningsansökningar.

Möte

Med utgångspunkt i resultatet från höstens Strategidag, där vi bad Chalmers och huvudmännen tillsammans formulera industriellt och akademiskt intressanta problemställningar, identifierar vi ämnesområden som varit av speciellt intresse och diskuterar på vilket sätt vi bäst kan stödja forskning inom dessa områden. Detta är ett pågående arbete som kommer se sina första resultat under hösten, dock står det redan nu klart att frågor kring effektivitet, i hela samhällsbyggnadsprocessen, upplevs både relevanta och aktuella.

För mer information, kontakta Lars Bankvall, utvecklingsledare på CMB: 070-316 08 97 eller lars.bankvall@cmb-chalmers.se