Publicerad den 1 april 2016

Erbjudande till CMB:s huvudmän: Senior Världskonferensen 2016

SeniorVärldskonferensen 20 april samlar för andra året i rad Sveriges beslutsfattare, politiker och entreprenörer för att tillsammans diskutera och svara på en av vår tids mest angelägna frågor – hur vill våra seniorer bo? Under en heldag kommer fokus ligga på innovation och lösningar, där praktiska exempel på framgångsrika seniorbostäder från kommuner och näringsliv presenteras och debatteras.

seniorkonferensen

Konferensen vänder sig till alla med intresse av temat åldrande utifrån perspektiven samhällsbyggnad, service och innovation, inom privat, offentlig och ideell sektor. Personer som vill och kan påverka sektorn bostäder för äldre i en positiv inriktning. Konferensdagen visar lösningar, de goda exemplen och hur vi praktisk bygger för framtiden. Se fullständigt program på www.seniorvarlden.com

CMB:s huvudmän kan anmäla sig med kod CMBSV16 och få rabatt på anmälningsavgiften med 700 kronor! 

Länk till anmälan» 

Kontakt

Arrangör Petter Ahlström
Tel: +46 730 40 43 46
E-post: petter.ahlstrom@seniorvarlden.com

Konferensansvarig Pontus Bilén
Tel: +46 739 85 83 30
E-post: pontus.bilen@seniorvarlden.com