dec 09 2021

Om tid och ekologisk förändring

Prakademi ⋅ 2021-12-09

Claudio Coletta, professor i sociologi och socialforskning vid University of Bologna pratar utifrån sitt paper Real time, long term, deep time: organizing and pacing ecological transition om förändringsprocessers olika hastigheter. Fokus är samspelet mellan urbana, digitala och ekologiska processer.

Information & anmälan

jan 19 2022

Compassionfokuserat ledarskap för komplexa processer

Prakademi ⋅ 2022-01-19

Hur tar vi ett gemensamt ansvar över goda relationer - till både människor och vår omgivning? Gabriela Jones, leg. psykolog och specialist i arbets- och organisationspsykologi pratar om hur vi i en utmanande tid behöver mer mänsklighet, vänlighet och möjligheter att göra våra bästa arbetsprestationer.

Information & anmälan

feb 09 2022

Parkeringspolitik som styrmedel

Prakademi ⋅ 2022-02-09

Hur minskar man utsläppen med 80 procent på nio år? Hör Anders Roth, mobilitetsexpert vid IVL Svenska Miljöinstitutet och Frances Sprei, mobilitetsforskare vid Chalmers prata om hur parkeringen kan vara en viktig nyckel till den hållbara staden!

Information & anmälan

feb 23 2022

Designkoncept som överförbara ideal? Exemplet Sydhavnen i Köpenhamn

Prakademi ⋅ 2022-02-23

Forskare från Chalmers, HDK-Valand och Köpehamns universitet pratar om ett forskningsprojekt som studerat hur designkoncept som "best practices" används och förändras i specifika kontexter.

Information & anmälan

mar 09 2022

Kulturella perspektiv – den särskilda blicken på stadslivet

Prakademi ⋅ 2022-03-09

Kan alla jobba med att tolka och förstå stadslivet? Eller krävs det särskilda kunskaper och förutsättningar för att verkligen begripa vad som skapar sociala och kulturella strukturer? Lyssna på en diskussion mellan tre kulturvetare verksamma i fastighets- och stadsutvecklingsbranschen: etnologerna Petra Bäckman och Emelie Anneroth på Sweco samt antropologen Viktoria Walldin på White. Samtalet modereras av etnolog Joakim Forsemalm, CMB.

Information & anmälan

mar 23 2022

Samverkans mörka sidor

Prakademi ⋅ 2022-03-23

Det finns en uppsjö av värdefull forskning om relevansen och fördelarna med ökat samarbete – men är allt samarbete positivt? Anna af Hällström och Petra Bosch-Sijtsema, forskare vid Chalmers institution för Service Management och Logistik pratar om sociala nätverk och deras inverkan på genomförande av projekt.

Information & anmälan