Utbildningsutskottet

Utskottet samverkar med Chalmers utbildningsorganisation, bland annat genom att utgöra referensgrupp för masterprogrammet Design and Construction Project Management (DCPM) vid Chalmers. Där har utskottet bland annat till uppgift att utvärdera och analysera utbildningens innehåll, relevans och genomförande. Även inom företag och organisationer finns en efterfrågan på kompetenshöjande utbildningar inom management och utbildningsutskottet samarbetar med marknadens aktörer för att hitta nya vägar att utveckla sektorn. Ordförande i utskottet är Fredrik Olsson, VD på Rotpartner.

Ledamöter

Alexander Liljenhed, JM
Amanda Markgren, CMB studentråd
Christina Lööf, Göteborgs Byggmästareförening
Fredrik Olsson, Rotpartner
Martine Buser, CM ACE Chalmers
Mattias Klintbäck, EPG Projektledning
Sebastian Bartek, Chalmers Student
Thorbjörn Gustavsson, RISE
Tim Jonsson, Riksbyggen

Övriga

Bengt Christensson, CMB
Lars Bankvall, CMB

Mötesdatum 2019

  • Fredag 1 februari, kl 08.30-10.30
  • Fredag 5 april, kl 08.30-10.30
  • Fredag 14 juni, kl 08.30-10.30
  • Fredag 20 september, kl 08.30-10.30
  • Fredag 8 november, kl 08.30-10.30