Utbildningsutskottet

Utskottet samverkar med Chalmers utbildningsorganisation, bland annat genom att utgöra referensgrupp för masterprogrammet Design and Construction Project Management (DCPM) vid Chalmers. Där har utskottet bland annat till uppgift att utvärdera och analysera utbildningens innehåll, relevans och genomförande. Även inom företag och organisationer finns en efterfrågan på kompetenshöjande utbildningar inom management och utbildningsutskottet samarbetar med marknadens aktörer för att hitta nya vägar att utveckla sektorn. Ordförande i utskottet är Fredrik Olsson, VD på Dayspring.

Ledamöter

Alexandet Liljenhed, FO Peterson & Söner
Carl-Magnus Capener, Rise
Fredrik Olsson, Dayspring
Gabriella Lörnbo, Göteborgs Byggmästareförening
Kerstin Westling, JM
Martine Buser, Chalmers
Lisa Kollberg, CMB:s studentråd
Tim Jonsson, Riksbyggen

Övriga

Joakim Forsemalm, CMB

Mötesdatum 2022

  • Fredag 4 feb, kl 8.30-10.30
  • Fredag 6 maj, kl 08.30-10.30
  • Fredag 9 sep, kl 08.30-10.30
  • Fredag 18 nov, kl 08.30-10.30