Utbildningsutskottet

Utskottet samverkar med Chalmers utbildningsorganisation, bland annat genom att utgöra referensgrupp för masterprogrammet Design and Construction Project Management (DCPM) vid Chalmers. Där har utskottet bland annat till uppgift att utvärdera och analysera utbildningens innehåll, relevans och genomförande. Även inom företag och organisationer finns en efterfrågan på kompetenshöjande utbildningar inom management och utbildningsutskottet samarbetar med marknadens aktörer för att hitta nya vägar att utveckla sektorn. Ordförande i utskottet är Fredrik Olsson, VD på Rotpartner.

Ledamöter

Alexander Liljenhed, FO Petersson
Carl-Magnus Capener, RISE Research Institutes of Sweden
Fredrik Olsson, Dayspring
gabriella.lornbo@gbgbf.se,
kerstin.westling@jm.se,
Martine Buser, CM Chalmers
Nikolina Bolvede, 199506240861
Tim Jonsson, Riksbyggen

Övriga

Kristin Östling, CMB

Mötesdatum 2021

  • Fredag 26 feb, kl 8.30-10.30
  • Fredag 28 maj, kl 08.30-10.30
  • Fredag 10 sep, kl 08.30-10.30
  • Fredag 12 nov, kl 08.30-10.30