Utbildningsutskottet

Utskottet är referensgrupp för mastersprogrammet Design and Construction Project Management (DCPM) vid Chalmers och har till uppgift att utvärdera och analysera utbildningens innehåll, relevans och genomförande.

Även inom företag och organisationer finns en efterfrågan på kompetenshöjande utbildningar inom management och utbildningsutskottet samarbetar med marknadens aktörer för att hitta nya vägar att utveckla sektorn. Ordförande i utskottet är Fredrik Olsson, VD på Rotpartner.

Ledamöter

Amanda Markgren, CMB studentråd
Caroline Ingelhammar, Chalmers
Christina Lööf, Göteborgs Byggmästareförening
Ellen Brandt, CMB Studentråd
Emma Corneliusson, AF Gruppen Sverige
Fredrik Olsson, Rotpartner
Marie Strid, Chalmers Arkitektur och Samhällsbyggnadsteknik
Martin Svahn, JM AB
Martine Buser, CM Chalmers
Mattias Klintbäck, Wästbygg AB
Patrik Höstmad, Chalmers
Peter Utgenannt, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut/CBI
Tim Jonsson, Riksbyggen

Övriga

Bengt Christensson, CMB
Lars Bankvall, CMB

Mötesdatum 2018

Fre 9 mars, kl 08.30-10.30

Fre 1 juni, kl 09.30-11.30

Fre 14 sep, kl 08.30-10.30

Fre 9 nov, kl 08.30-10.30