Utbildningsutskottet

Utskottet samverkar med Chalmers utbildningsorganisation, bland annat genom att utgöra referensgrupp för masterprogrammet Design and Construction Project Management (DCPM) vid Chalmers. Där har utskottet bland annat till uppgift att utvärdera och analysera utbildningens innehåll, relevans och genomförande. Även inom företag och organisationer finns en efterfrågan på kompetenshöjande utbildningar inom management och utbildningsutskottet samarbetar med marknadens aktörer för att hitta nya vägar att utveckla sektorn. Ordförande i utskottet är Fredrik Olsson, VD på Rotpartner.

Ledamöter

Alexander Liljenhed, JM
Carl-Magnus Capener, RISE Research Institutes of Sweden
Christina Lööf, Göteborgs Byggmästareförening
Fredrik Olsson, Dayspring
Fredrik Olsson, Dayspring
Martine Buser, CM ACE Chalmers
Mattias Klintbäck, EPG projektledning AB
Sebastian Bartek, Chalmers Student
Thorbjörn Gustavsson, RISE
Tim Jonsson, Riksbyggen

Övriga

Bengt Christensson, CMB

Mötesdatum 2020

  • Fredag 28 feb, kl 8.30-10.30
  • Onsdag 27 maj, kl 08.30-10.30
  • Torsdag 10 sep, kl 08.30-10.30
  • Fredag 13 nov, kl 08.30-10.30
Hoppa till verktygsfältet