Framtidens Samhällsbyggare

Göteborgsregionen står inför historiskt inspirerande utmaningar de kommande decennierna. Frågan om kvalitativt och effektivt byggande får därmed extra stor vikt. Framtidens Samhällsbyggare är traineeprogrammet som bryter gränser inom samhällsbyggnadssektorn.

Programmet är sektorsövergripande genom att både privata företag och offentliga organisationer deltar. CMB och Göteborgsregionens kommunalförbund genomför under 2019/2020 en femte omgång av traineeprogrammet Framtidens Samhällsbyggare.

Nästa möjlighet att söka till traineeprogrammet är februari/mars 2020 (start 1 september 2020).

Nu pågår arbetet inför omgång 7 - 2020/2021

Är du och din organisation intresserade av att ha en trainee? Vi har nu påbörjat arbetet med rekrytering av företag och organisationer inför den sjätte omgången av traineeprogrammet Framtidens Samhällsbyggare, som genomförs 2019/2020. Vill du veta mer? Se kontaktuppgifter nedan.

Framtidens Samhällsbyggare 2015

Se filmen om traineeprogrammet Framtidens Samhällsbyggare!

För vem?

Programmet är unikt genom att traineerna får kunskap som går på tvären inom samhällsbyggnadsbranschen, och genom att både privata företag och offentliga organisationer deltar. Programmet är exklusivt för företag och organisationer inom CMB samt kommuner inom Göteborgsregionen. Det ger även mindre och medelstora företag en möjlighet att rekrytera unga talanger som lockas av traineeprogram.

Med Framtidens Samhällsbyggare har alla företag i CMB ett traineeprogram i sin rekryteringsportfölj. Programmet drivs på initiativ av CMB och Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) som är övergripande projekt- och processledare samt genomförare av utbildning inom personlig utveckling.

Hur fungerar det?

Traineerna tillsvidareanställs (dvs ej någon form av traineetjänst) i något av de medverkande företagen eller organisationerna. Under de 14 månader traineeprogrammet pågår varvas perioder i hemmaföretaget/organisationen med breddningsperioder i andra deltagande företag eller organisationer. Dessutom får traineerna en bred utbildning i personlig utveckling, kommunikation och grupputveckling parallellt med att de genomför ett gränsöverskridande stadsutvecklingscase i toppklass. När programmet är avslutat fortsätter traineerna i den ordinarie verksamheten i hemmaföretaget/organisationen.

Varför Framtidens Samhällsbyggare?

Målet med Framtidens Samhällsbyggare är att årligen utbilda nyckelpersoner som bättre kan kommunicera och arbeta utifrån ett helhetsperspektiv. Traineerna blir drivna och välutbildade medarbetare med insikt om, och förståelse för, de drivkrafter och processer som styr såväl näringsliv som politik. De får också ett unikt nätverk genom breddningsperioder, handledare och sin mentor.

Sökintresset från unga talanger har varit mycket stort till de två första omgångarna, vilket visar att Framtidens Samhällsbyggare möter unga medarbetares intresse av att utvecklas i jobbet.

Har du frågor eller vill anmäla intresse för nästa omgång av programmet som startar med rekrytering under våren 2019 så tveka inte att kontakta oss!

Bengt Christensson, vd CMB
Tel: 070-767 50 42
E-post: bengt.christensson@cmb-chalmers.se

Helene Stensson, projektledare Framtidens Samhällsbyggare, GR
Tel: 0708-63 43 59
E-post: Helene.Stensson@goteborgsregionen.se

Mer information:
Länk till Framtidens Samhällsbyggares egen webb »

Broschyr blivande traineer

Broschyr företag och organisationer