Skugga en projektledare/Shadow a project manager

Information in English →

CMB: initiativ ”skugga en projektledare” syftar till att ge studenterna som går på mastersprogrammet DCPM (Design and Construction Project Management) vid Chalmers praktisk kunskap och erfarenhet från samhällsbyggnadsbranschen. Bakgrunden är att många unga, framför allt internationella studenter, upplever att det är svårt att bygga ett eget nätverk, hitta relevanta exjobbsuppgifter och arbete efter avslutad utbildning.

Genom att skugga en projektledare ges studenterna möjlighet att interagera med en erfaren yrkesperson under minst tre tillfällen under våren (läsperiod 3). Studenterna ges en inblick i projektledarens arbetsdag, och får på så sätt en känsla både för arbetssätt och branschkultur, samt insikt kring vad det faktiskt innebär att arbeta som projektledare, att driva projekt, möta kunder, hantera teknikfrågor med mera.

Studenterna söker i par, med en internationell och en svensk/svensktalande student i varje. De kopplas därefter ihop med en projektledare (eller liknande befattning) från något av CMB:s partnerorganisationer. Upplägget är utformat så att de svenska studenterna fungerar som en språklig och kulturell brygga i förhållande till den internationella studenten. Kommunikationen mellan studenter och projektledare sker på svenska och/eller engelska baserat på behov och kunskapsläge. Studenterna måste emellertid vara förberedda på att de under skuggningen sannolikt kommer möta många situationer där svenska talas, exv. projektmöten, kundträffar och liknande.

Vår rekommendation är att projektledare och studenter träffas vid tre tillfällen, uppskattningsvis en halvdag per gång. Detta anpassas emellertid efter gällande förutsättningar. Innehållet vid varje tillfälle kan även detta variera beroende på aktuella projektengagemang, men ett övergripande upplägg kan se ut som följer:

  • Första mötet: Beskrivning av projektledarrollen samt aktuella projektengagemang.
  • Andra mötet: Projektmöte och arbetsplatsbesök.
  • Tredje mötet: Kundmöte, relaterat till projektleverans.

Nu söker vi både studenter och projektledare till skuggningen våren 2022 - under läsperiod 4 (april-början av juni)!

Så här ansöker man:
Projektledare (eller motsvarande roll): beskriv kortfattat vilka ansvarsområden du har och hur din vardag ser ut. Skriv också gärna hur bekväm du är med att tala engelska. Skicka in till joakim.forsemalm@cmb-chalmers.se. senast  20 februari 2022

Studenter: Leta reda på en student att anmäla dig tillsammans med och skicka in en kort beskrivning av vilka tidigare erfarenheter ni har av praktiskt arbete inom samhällsbyggnad samt om ni har något särskilt intresseområde ni vill att er projektledare ska vara verksam inom. Skicka in till joakim.forsemalm@cmb-chalmers.se senast  20 februari 2022.