CMB:s styrelse

CMB:s styrelse består av representanter från Stiftelsen för byggandets managementfrågor och från Chalmers.

Styrelsen arbetar långsiktigt för att CMB ska vara samhällsbyggnadssektorns främsta forum för ömsesidig kunskapsutveckling inom management och ledarskap. Medlen är utbildning, forskning och kunskapsutbyte.

Ledamöter

Anders Wennberg, Chalmers
Bo Larsson, Trafikverket
Caroline Ingelhammar, Chalmers
Fredrik Johansson, NCC
Fredrik Nilsson, Chalmers
Helena Hed, Projektengagemang
Kicki Björklund, Bostadsbolaget
Martin Löwstedt, Chalmers
Nicklas Arfvidsson, Chalmersfastigheter AB
Patrik Höstmad, Chalmers
Per-Anders Ericsson, Skanska Sverige AB
Per-Henrik Johansson, Liljewall arkitekter
Pernilla Gluch, Chalmers
Peter Hårte, Peab Sverige AB

Adjungerade

Christina Claeson Jonsson, Chalmers, Bygg och miljöteknik / NCC
Daniel Påsse, Chalmers
Fredrik Olsson, Dayspring
Joline Kraemer, CMB studentråd

Övriga

Carina Bohm, CMB
Kristin Östling, CMB

Kommande möten under 2021

  • Feb/mar - datum ej bestämt
  • 27 apr kl 10.00-11.45 huvudmannaråd + kl 11.45-12.15 konstituerande styrelsemöte
  • 8 jun kl 15.00-17.00 (föregås av stiftelsens styrelsemöte kl 14.00-15.00)
  • 28 sep kl 15.00-17.00 (föregås av stiftelsens styrelsemöte kl 14.00-15.00)
  • 14 dec kl 15.00-17.00 (föregås av stiftelsens styrelsemöte kl 14.00-15.00)