CMB:s styrelse

CMB:s styrelse består av representanter från Stiftelsen för byggandets managementfrågor och från Chalmers.

Styrelsen arbetar långsiktigt för att CMB ska vara samhällsbyggnadssektorns främsta forum för ömsesidig kunskapsutveckling inom management och ledarskap. Medlen är utbildning, forskning och kunskapsutbyte.

Ledamöter

Anders Wennberg, Chalmers
Bo Larsson, Trafikverket
Caroline Ingelhammar, Chalmers
Fredrik Nilsson, Chalmers
Kicki Björklund, Bostadsbolaget
Mickey Johansson, WSP Sverige AB
Nicklas Arfvidsson, Chalmersfastigheter AB
Patrik Höstmad, Chalmers
Per-Henrik Johansson, Liljewall arkitekter
Pernilla Gluch, Chalmers
Peter Hårte, Peab Sverige AB

Adjungerade

Christina Claeson Jonsson, Chalmers, Bygg och miljöteknik / NCC
Fredrik Olsson, Rotpartner

Övriga

Bengt Christensson, vd CMB
Kristin Östling, kommunikatör CMB
Lars Bankvall, utvecklingsledare CMB

Kommande möten under 2019

19 feb            15.00-18.00

25 apr            10.00-12.30 (Huvudmannaråd i samband med Ledarskapsdagen, samt konstituerande styrelsemöte

19 jun            15.00-18.00

9 sep               15.00-18.00

4 dec               15.00-18.00