Studentråd

CMB:s studentråd består av sex studenter från masterprogrammet DCPM på Chalmers. Hälften går första och hälften andra året på utbildningen. Samtliga väljs på två år.

Studentrådet har representanter i CMB:s styrelse samt i marknads- och utbildningsutskottet där de bidrar med det viktiga studentperspektivet på verksamhet och utbildningen. Dessutom deltar de bland annat på Ledarskapsdagen, Strategidagen och under Business Arena i Göteborg.  En student driver även CMB:s mentorprogram.

Nedan presenterar de sig själva (kompletteras inom kort).

CMB:s studentråd från v.: Ellen Brandt, Linnea Lundblad, Nikolina Sekulic (samtliga åk 1) Leo Lindegård, Andreas Nilsson och Felicia Stockenberg (åk 2).

Namn: Linnea Lundblad
Ålder: 21
Tidigare utbildning: Väg-  och vattenbyggnad, Chalmers

Jag lockades till CMB:s studentråd då jag ser det som ett utmärkt verktyg för att förbättra och utveckla byggbranschen. Det är viktigt att det förs en dialog mellan arbetslivet och studenter, och den vill jag vara med och driva som representant för studenterna. Dessutom ser jag det som en lärorik uppgift, där jag får en inblick i aktuella diskussioner inom branschen.

När jag är klar med min utbildning vill jag jobba som projektledare, där jag får möjligheten att både utveckla och utföra innovativa byggprojekt, och där nytänkande processer och arbetssätt välkomnas. Oavsett om det gäller kommersiella lokaler eller bostäder, stora eller små projekt så vill jag jobba med stimulerande utmaningar.

 

Namn: Nikolina Sekulic
Ålder: 23
Tidigare utbildning: Arkitektur och Teknik, Chalmers

CMB:s mission som en länk mellan branschen och studenterna anser jag vara otroligt betydelsefull. Jag sökte till studentrådet då jag vill bidra med mina egna och medstudenternas synpunkter på aktuella frågor, samt för att försöka förbättra interaktionen mellan studenterna och näringslivet.

Efter examen vill jag jobba som projektledare i byggprojekt där jag får möjlighet att vara med om hela projektförloppet. Eftersom jag gillar utmaningar och variation skulle jag gärna vilja testa att jobba med olika typer av byggprojekt i min karriär.

 

Namn: Leo Lindegård
Ålder: 29
Tidigare utbildning: Byggnadsingenjör på Chalmers

Vad som lockade mig till att gå med i CMB:s studentråd var att jag upplevde att CMB engagerade sig i frågor som känns aktuella och speglar branschen. Jag upplevde även att det var en möjlighet att få ta del av dessa frågor och möta människorna som till stor del är ansvariga för branschens utveckling och även nyansera det som skolan kan förmedla.

Efter min examen så tänker jag mig ett arbete inom projektledning, men har svårt att precisera mer än att jag skulle vilja jobba inom ett projekt där jag får ta del av helheten och en möjlighet att lära mig alla steg i processen.

 

Namn: Andreas Nilsson
Ålder: 25
Tidigare utbildning: Väg & vattenbyggnad Chalmers

Jag valde att gå med i studentrådet för jag såg det som en unik möjlighet att få knyta an mina studier till branschen och ge synpunkter och idéer ur ett studentperspektiv. Då jag själv upplever att det finns få möjligheter till praktik under utbildningen, hoppas jag även kunna vara med och påverka för att studenter ska få denna möjlighet.

Jag har egentligen inget drömjobb efter examen. Det jag vet är att jag vill jobba med projektledning, gärna inom större och komplexa projekt där man kan utmana sig själv. Jag hoppas att jag finner min framtida karriär som utmanade och full av inspiration.

 

Namn: Felicia Stockenberg
Ålder: 24
Tidigare utbildning: Väg- och vattenbyggnad på Chalmers

Jag tycker att värderingarna och visionerna CMB har är viktiga. Det känns ibland som att det är ett väldigt stort gap mellan skola och bransch där de båda parterna kan vara med och påverka varandra. Detta är något jag vill hjälpa till att utveckla för att förändra framtiden.

Jag vill arbeta med projektledning, har inget specifikt företag eller projekt jag i dagsläget föredrar. Jag vill hjälpa andra och tillsammans arbeta som ett team för att lyckas med komplexa problem.