Studentråd

CMB:s studentråd består av sex studenter från masterprogrammet DCPM på Chalmers. Hälften går första och hälften andra året på utbildningen. Samtliga väljs på två år.

Studentrådet har representanter i CMB:s styrelse samt i marknads- och utbildningsutskottet där de bidrar med det viktiga studentperspektivet på verksamhet och utbildningen. Dessutom deltar de bland annat på Ledarskapsdagen, Strategidagen och under Business Arena i Göteborg.  En student driver även CMB:s mentorprogram.

Nedan presenterar de sig själva och berättar varför de har valt att engagera sig i studentrådet.

Bakre raden, DCPM 2: Nikolina Sekulic, Linnéa Lundblad och Ellen Brandt. Främre raden, CDCPM 1: Amanda Markgren, Amalie Lennartsson och Björn Willemark.

Namn: Nikolina Sekulic
Ålder: 24

Tidigare utbildning: Arkitektur och Teknik, Chalmers
Uppdrag i CMB: Kommunikationsgruppen

CMB:s mission som en länk mellan branschen och studenterna anser jag vara otroligt betydelsefull. Jag sökte till studentrådet då jag vill bidra med mina egna och medstudenternas synpunkter på aktuella frågor, samt för att försöka förbättra interaktionen mellan studenterna och näringslivet.

Efter examen vill jag jobba som projektledare i byggprojekt där jag får möjlighet att vara med om hela projektförloppet. Eftersom jag gillar utmaningar och variation skulle jag gärna vilja testa att jobba med olika typer av byggprojekt i min karriär.

 

Namn: Linnea Lundblad
Ålder: 22
Tidigare utbildning: Väg-  och vattenbyggnad, Chalmers
Uppdrag i CMB: Styrelsen

Jag lockades till CMB:s studentråd då jag ser det som ett utmärkt verktyg för att förbättra och utveckla byggbranschen. Det är viktigt att det förs en dialog mellan arbetslivet och studenter, och den vill jag vara med och driva som representant för studenterna. Dessutom ser jag det som en lärorik uppgift, där jag får en inblick i aktuella diskussioner inom branschen.

När jag är klar med min utbildning vill jag jobba som projektledare, där jag får möjligheten att både utveckla och utföra innovativa byggprojekt, och där nytänkande processer och arbetssätt välkomnas. Oavsett om det gäller kommersiella lokaler eller bostäder, stora eller små projekt så vill jag jobba med stimulerande utmaningar.

 

Namn:  Ellen Brandt
Ålder: 27 år
Tidigare utbildning: Väg- och vattenbyggnad Chalmers
Uppdrag i CMB: Utbildningsgruppen och ansvarig för mentorprogrammet

CMB:s vision att integrera företag och studenter tycker jag är viktig och det var främst den som fick mig att vilja engagera mig i studentrådet. Jag, som är med i utbildningsutskottet, får möjlighet att ta del och påverka av utvecklingen av DCPM. Det är kul att känna att företagen tycker det är viktigt med studenternas perspektiv och uppleva att ens åsikter är uppskattade.

I framtiden vill jag arbeta med projektledning och ledarskap inom byggbranschen. För mig är den personliga utvecklingen viktig och jag kommer nog söka mig till förtag som satsar på sina anställda.

 

Amanda Markgren
Ålder:  24
Tidigare utbildning: Arkitektur, Chalmers
Uppdrag i CMB: Utbildningsgruppen och assisterande i mentorprogrammet

Jag blev intresserad av CMB:s studentråd då jag ser betydelsen av samarbete mellan företag och utbildning. I CMB:s mentorskapsprogram såg jag ett projekt som stärker det samarbetet och där ville jag vara med och utveckla. Att dessutom själv få en inblick i företag i branschen är ett stort plus.

När jag är färdig med mina studier hoppas jag att kunna att kunna ta del av kunskaperna från flera discipliner inom samma bransch, som jag fått under mina år på Chalmers, i innovativa projekt och roliga utmaningar.

 


Namn: Amalie Lennartsson
Ålder: 23

Tidigare utbildning: Väg- och vattenbyggnad, Chalmers
Uppdrag i CMB: Styrelsen

Jag sökte mig till CMB:s studentråd eftersom jag ser vikten av att skapa en stark relation mellan studenter och arbetsliv. Genom att vara en del i CMB kan vi i studentrådet lyfta studenternas åsikter för att påverka och utveckla branschen.

Efter min examen är min plan att jobba med projektledning. Detta då jag ser det som en inriktning där jag kan få möjlighet att hela tiden utvecklas genom att ta mig an nya projekt med nya utmaningar.

 


Namn: Björn Willemark

Ålder: 23
Tidigare utbildning: Väg- och vattenbyggnad, Chalmers
Uppdrag i CMB: Kommunikationsgruppen

Det som främst lockade mig till CMB:s studentråd är möjligheten att vara delaktig i, och påverka dialogen mellan bransch och studenter. Jag anser att en förbättrad dialog mellan parterna är viktigt och något jag vill vara en del i att förbättra.

Efter min examen vill jag jobba som projektledare på ett företag där jag är delaktig i hela processen. Anledningen är att jag vill få ett helhetsperspektiv över projekten där jag kan påverka så många av projektets delar som möjligt, oavsett företagets storlek och om det är husbyggnads- eller infrastrukturprojekt.