CMB Årsbok

CMB:s årsbok innehåller tillbakablickar på genomförda aktiviteter, sammanfattningar av aktuella forskningsprojekt, intervjuer med intressanta personer i vårt nätverk, reflektioner från sektorn med mera. Boken utkommer i samband med Ledarskapsdagen på våren.

Nedan finns lågupplösta PDF-versioner för nedladdning. Trevlig läsning!

Dags att växla upp igen

Efter år av planering när vi alla talat om att få fart på byggandet, skaka fram er bostäder, bättre infrastruktur och verksamhetslokaler så byggs det som aldrig förr. När byggtakten ökar behöver vi också höja våra forsknings- och utbildningsinsatser. Vi behöver, liksom annan industri, få upp ögonen för värdet av forskning och utveckla vår förmåga att tillgodogöra oss forskningsresultat. Då behövs CMB.

Ladda ner 2017 års utgåva (sida för sida)

Ladda ner 2017 års utgåva (uppslag)

Vi är mer relevanta än någonsin

Vi står inför ett gigantiskt behov av byggande i vårt land. Om planerna ska bli verklighet behöver vi alla bli betydligt vassare inom byggandets management. Vi behöver fortsätta att engagera företag och akademi i forskning om styrning, ledning och management. Vi behöver fortsätta vårt arbete med att främja gränsöverskridande kunskapsutveckling i sektorn. Vi behöver vässa studenterna och utbilda fler.

Ladda ner 2016 års utgåva (sida för sida) »

Ladda ner 2016 års utgåva (uppslag) »

CMB_arsbok_2015_thumbCMB gör stadsutveckling till en angelägenhet för alla

Nu behöver vi nya sätt att kommunicera! Det ställer nya krav på ledarskap och kräver en allt bredare kunskap. Genom de insatser som görs inom CMB vinner vi oavbrutet ny terräng och bidrar till en kraftsamling som kommer att påverka samhällsutvecklingen över lång tid. Det är en klassisk triple helix-samverkan mellan näringslivet, det offentliga och akademien.

Ladda ner 2015 års utgåva (sida för sida) »

Ladda ner 2015 års utgåva (uppslag) »

CMB_arsbok_2014_thumbVi känner draget

Vi möter ett stort och genuint intresse för branschens utveckling med så många människor som engagerar sig i CMB:s olika aktiviteter kopplat till forskning, utbildning och kunskapsutbyte med akademin. Vi har ökat antalet personer som regelbundet följer CMB med 10 procent det senaste året och når snart 4 000. Ytterligare ett bevis för att vi är på rätt väg är att vi fått fem nya huvudmän som valt att engagera sig i CMB.

Ladda ner 2014 års utgåva (sida för sida) »

Ladda ner 2014 års utgåva (uppslag) »

CMB_arsbok_2013_thumbVill man påverka så är man med i CMB

CMB:s styrelse ägnade sig under 2012 åt att formulera ett forskningsinitiativ, en modell och metod för att växla upp managementforskningen i landet. Vi ser att CMB kan bidra till en sådan uppväxling och på så sätt vara en av nycklarna för att åstadkomma ett hållbart samhällsbyggande för kommande generationer.

Ladda ner 2013 års utgåva (sida för sida) »

Ladda ner 2013 års utgåva (uppslag) »

CMB_arsbok_2012_thumbCMB antar utmaningen

Dagens samhällsbyggare behöver ödmjukt konstatera att vi inte alltid har de rätta verktygen, utan att vi måste utveckla nya. Vi behöver ny kunskap och nya vägar för att generera styrnings- och ledningsinstrument för ett effektivt samhällsbyggande.

Ladda ner 2012 års utgåva (sida för sida) »

Ladda ner 2012 års utgåva (uppslag) »

CMB_arsbok_2011_thumbNu växlar vi upp

CMB kan bli en pådrivande kraft för ett ledarskap som möter framtidens utmaningar. Då blir vår uppväxling en resurs som också ger utväxling i företagen.

Ladda ner 2011 års utgåva (sida för sida) »

Ladda ner 2011 års utgåva (uppslag) »

CMB_arsbok_2010_thumbVårt bidrag till ett bättre samhällsbyggande

CMB har hittills kunnat visa upp fina resultat och intresset för vår verksamhet är stort. Vi har goda möjligheter att fortsätta stärka den kunskapsuppbyggnad och det nätverk som krävs för att bidra till ett bättre samhällsbyggande.

Ladda ner 2010 års utgåva (uppslag) »