CMB utvecklar ny kunskap

Arbetet med att hitta nya vägar för att utveckla och synliggöra kunskap om management i byggsektorn pågår ständigt inom CMB. Vi eftersträvar breddning och fördjupning inom etablerade forskningsområden samtidigt som vi fokuserar på att hitta nya, outforskade områden som kan gynna branschen. Det arbetet organiseras genom tematiska kunskapsgrupper. För närvarande finns följande aktiva kunskapsgrupper: Stadsutvecklingsgruppen, BIM- & Digitaliseringsgruppen, Gruppen för Byggandets Logistik, Partneringgruppen, Gruppen för Agila projektledningsmetoder samt Innovationsgruppen. Samtliga har bildats utifrån partnerföretagens önskan om att belysa nya aspekter på morgondagens samhällsbyggande och består av representanter från de byggande institutionerna på Chalmers och från forsknings- och utvecklingsintresserade personer hos våra partners.

I grupperna belyses aktuella ämnen inom de respektive områdena för att därefter mynna ut i nya forskningssamarbeten och/eller andra aktiviteter såsom enkätundersökningar, seminarier och liknande.

Länk till extranätet »