CMB utvecklar ny kunskap

Arbetet med att hitta nya vägar för att utveckla och synliggöra kunskap om management i byggsektorn pågår ständigt inom CMB. Vi eftersträvar breddning och fördjupning inom etablerade forskningsområden samtidigt som vi fokuserar på att hitta nya, outforskade områden som kan gynna branschen. Stads- och regionutvecklingsgruppen, BIM- och Digitaliseringsgruppen, Upphandlingsgruppen och gruppen för Effektiv produktframtagning har samtliga bildats utifrån partnerföretagens önskan om att belysa nya aspekter på morgondagens samhällsbyggande. Samtliga dessa fyra grupper består av representanter från de byggande institutionerna på Chalmers och från forsknings- och utvecklingsintresserade personer hos våra partners.

I grupperna belyses aktuella ämnen inom de respektive områdena för att därefter mynna ut i nya forskningssamarbeten och/eller andra aktiviteter såsom enkätundersökningar, seminarier och liknande.

Länk till extranätet »