Forskningsutskottet

Utskottets medlemmar är de som drar upp riktlinjer och kriterier för den forskning som stöds av CMB. Tillsammans behandlar de forskningsansökningar, initierar och följer upp FoU-projekt samt är CMBs ögon och öron när det kommer till att hitta spännande innovationer som kan omsättas till projekt. En annan viktig del av utskottets arbete är att stimulera företag till att samarbeta med studenter kring examensarbeten och industridoktorandprojekt. Ordförande i utskottet är Christina Claeson Jonsson, FoU-chef på NCC och adjungerad Professor vid institutionen för Arkitektur och Samhällsbyggnadsteknik på Chalmers.

Ledamöter

Charlotte Svensson Tengberg, Skanska Sverige
Christina Claeson Jonsson, Chalmers / NCC
Frida Lind, Chalmers
Göran Lindahl, Chalmers / ACE /BD
Jan Izikowitz, Tengbom AB
Jonas Steen, F O Peterson & Söner Byggnads AB
Katarina Haugen, RISE
Magnus Eriksson, Trafikverket
Martin Löwstedt, Chalmers
par.ahman@byggforetagen.se, Byggföretagen

Övriga

Kristin Östling, CMB

Mötesdatum 2021

  • Tis 23 feb kl 13:00-15:00
  • Tor 15 apr kl 9:00-11:30
  • Ons 13 okt kl 9:00-11:30

Sista datum för forskningsansökningar 2021

  • 7 feb
  • 4 april
  • 30 sep