Forskningsutskottet

Utskottets medlemmar är de som drar upp riktlinjer och kriterier för den forskning som stöds av CMB. Tillsammans behandlar de forskningsansökningar, initierar och följer upp FoU-projekt samt är CMBs ögon och öron när det kommer till att hitta spännande innovationer som kan omsättas till projekt. En annan viktig del av utskottets arbete är att stimulera företag till att samarbeta med studenter kring examensarbeten och industridoktorandprojekt. Ordförande i utskottet är Christina Claeson Jonsson, FoU-chef på NCC och adjungerad Professor vid institutionen för Arkitektur och Samhällsbyggnadsteknik på Chalmers.

Ledamöter

Charlotte Tengberg, Skanska
Christina Claeson Jonsson, NCC
Christine Olofsson, Byggföretagen
Frida Lind, Chalmers
Göran Linddahl, Chalmers
Jan Izikowitz, Tengbom
Jonas Steen, FO Peterson & Söner
Katarina Haugen, Rise
Magnus B Eriksson, Trafikverket
Martin Löwstedt, Chalmers

Övriga

Joakim Forsemalm, CMB

Mötesdatum 2021-2022

  • Torsdag 9 december 2021 kl 13:00-15:00
  • Fredag 4 mars kl 13.00-15.30
  • Torsdag 12 maj 13.00-15.30
  • Torsdag 13 oktober kl 13:00-15:30

Sista datum för forskningsansökningar 2021-2022

  • 30 september 2021
  • 18 februari
  • 20 april
  • 29 september