Forskningsutskottet

Utskottets medlemmar diskuterar och förbereder de riktlinjer och kriterier som är utgångspunkt för den forskning som finansieras  av CMB.  Utskottet  behandlar forskningsansökningar, initierar och följer upp FoU-projekt samt är CMBs ögon och öron när det kommer till att hitta spännande innovationer som kan omsättas till projekt. En annan viktig del av utskottets arbete är att stimulera företag till att samarbeta med studenter kring examensarbeten och industridoktorandprojekt. Ordförande i utskottet är Christina Claeson Jonsson, FoU-chef på NCC och adjungerad Professor vid institutionen för Arkitektur och Samhällsbyggnadsteknik på Chalmers.

Ledamöter

Charlotte Tengberg, Skanska
Christina Claeson Jonsson, NCC
Christine Olofsson, Byggföretagen
Petra Bosch, Chalmers
Göran Linddahl, Chalmers
Jan Izikowitz, Tengbom
Jonas Steen, FO Peterson & Söner
Katarina Haugen, Rise
Magnus B Eriksson, Trafikverket

Övriga

Joakim Forsemalm, CMB

Mötesdatum 2022

  • Torsdag 12 maj 13.00-15.30
  • Torsdag 10 november kl 13:00-15:30

Sista datum för forskningsansökningar 2022

  • 20 april
  • 28 oktober