Forskningsutskottet

Utskottets medlemmar är de som drar upp riktlinjer och kriterier för den forskning som stöds av CMB. Tillsammans behandlar de forskningsansökningar, initierar och följer upp FoU-projekt samt är CMBs ögon och öron när det kommer till att hitta spännande innovationer som kan omsättas till projekt. En annan viktig del av utskottets arbete är att stimulera företag till att samarbeta med studenter kring examensarbeten och industridoktorandprojekt. Ordförande i utskottet är Christina Claeson Jonsson, FoU-chef på NCC och adjungerad Professor vid institutionen för Arkitektur och Samhällsbyggnadsteknik på Chalmers.

Ledamöter

Charlotte Svensson Tengberg, Skanska Sverige
Christina Claeson-Jonsson, NCC AB
Frida Lind, Chalmers, Supply and Operations Management
Göran Lindahl, Chalmers Arkitektur och Samhällsbyggnadsteknik
Jan Izikovitz, Tengbom AB
Jonas Steen, F O Peterson & Söner Byggnads AB
Kristina Mjörnell, RISE
Liane Thuvander, Chalmers ACE
Magnus Eriksson, Trafikverket
Martin Löwstedt, Chalmers
Pär Åhman, Sveriges Byggindustrier
Ulf Östermark, Förvaltnings AB Framtiden

Övriga

Bengt Christensson, CMB
Lars Bankvall, CMB

Mötesdatum 2019

  • Torsdag 14 mars, kl 14.00-16.00
  • Torsdag 23 maj, kl 14.00-16.00
  • Torsdag 19 september, kl 14.00-16.00
  • Torsdag 21 november, kl 14.00-16.00