• Namn Organisation
 • En deltagare från Akademiska Hus
 • Cathrine Gerle Akademiska Hus AB
 • Jan Henningsson Akademiska Hus AB
 • Samuel Reinwalds Bengt Dahlgren Göteborg AB
 • Andreas Ulvdell Betonmast Göterborg
 • Torkel Andersson ByDemand
 • En deltagare från ByggDialog
 • Anders Koppfeldt ByggDialog
 • Kamilla Kohn Rådberg Chalmers
 • Pernilla Gluch Chalmers
 • Anna Kadefors Chalmers/KTH
 • Åsa Östlund Chalmersfastigheter
 • Fredrika Levén Chalmersfastigheter
 • Kristin Östling CMB
 • Bengt Christensson CMB
 • Lotta Göthe Ecoplan In Medio
 • Annika Kanborn Holmberg Eicorn
 • Torbjörn Grahn Ekan Management
 • Andreas Öst Wifstrand Ekan Management
 • Per Forsström Fastighetskontoret
 • En deltagare från Fastighetskontoret, Göteborgs stad
 • Staffan Bolminger FOG innovation
 • Lena Sjöstrand Framtidens Samhällsbyggare
 • Anna Haglund GR / Göteborgsregionen
 • Tor Assarsson Göteborg Stad Lokalförvaltningen
 • Ebba Edlund Göteborgs Stad Fastighetskontoret (FS5)
 • Anna Feldt Göteborgs Stad, Kretslopp och vatten (FS5)
 • Sofia Helge Hifab AB
 • Anders Sundberg Inhouse Tech
 • Kristian Holm Jan Håkansson Byggplanering AB
 • Alexander Liljenhed JM AB
 • Rita Kanaan Lokalförvaltningen, Göteborgs stad
 • Sofia Söderlund Mölndals stad
 • Karl-Magnus Hake NCC Sverige AB
 • Stephen Cook Norconsult AB
 • Anders Arvidsson Peab AB
 • Hassan Ali Peab Anläggning
 • Maria Andersson Baeza Psykologpartners
 • Susanna Rolstad Psykologpartners Organisation & Ledarskap
 • Charlotta Brolin Riksbyggen
 • Nanette Cronemyr Riksbyggen
 • Christina Westerlund Riksbyggen, Bostad Väst
 • Charlotte Tengberg Skanska Sverige
 • Emma Olsson Stadsbyggnadskontoret, Göteborgs stad
 • Petra Sedelius Sveriges Byggindustrier
 • Magnus Wiberg Sweco Civil
 • Janica Wiklander Tengbomgruppen AB
 • Gunilla Haglund Tengbomgruppen ab
 • Mikael Bergqvist Trafikkontoret
 • Amanda Ekenborn Trafikkontoret Göteborgs Stad (TraineeFS5)
 • En deltagare från Tuve Bygg AB
 • Stefan Eriksson Vasakronan
 • Amanda Höjer Vasakronan
 • Robin Skantze Vasakronan AB
 • Ola Kjellman VBK Konsulterande ingenjörer AB
 • Henrik Erdalen Västfastigheter
 • Thomas Andersson Västfastigheter
 • Jonna Olsson Västfastigheter
 • Daniel SVartling Wallenstam AB
 • Karin Hedén White
 • Naji Shabarek White Arkitekter. FS5
 • Linnéa Arvidsson Wästbygg AB
 • Petter Wadmark ÅF
 • Totalt 63 deltagare

Så utvecklar vi innovationsförmågan

I samhällsbyggnadssektorn är det vanligt med pilot- och demonstrationsprojekt där nya tekniska lösningar, tjänstekoncept och arbetsformer testas.

Samtidigt upplever många byggherrar att det är svårt att få spridning av erfarenheterna från dessa projekt ut i organisationerna. Följden blir att varken de enskilda aktörerna eller sektorn som helhet får full utväxling av de investeringar som görs.

Chalmersforskarna Kamilla Kohn Rådberg, Pernilla Gluch och Anna Kadefors berättar om sin 2-årig forskningsstudie där de följt Akademiska Hus byggprojekt ”A Working Lab”, ett projekt där man drivit ett flertal innovationsprojekt i samverkan i syfte att stärka innovationsförmågan.

Praktisk information