Publicerad den 23 maj 2019

Är ni klara med Västlänken snart?

Bygglunch maj 2019: Västlänken är ett av många projekt som pågår just nu i Göteborg. Det är det enskilt största och påverkan på staden, dess verksamheter och boende är avsevärd. Även om de flesta ser möjligheterna när det väl är färdigställt är projektet ett orosmoment i byggskedet.

Frågan ”Är ni klara snart?” i titeln anspelar både på oron men också på den förväntan som finns på projektet i form av förbättrad pendeltrafik och stadsutveckling. Västlänken är ett megaprojekt och seminariet berörde vad som är planerat, hur det genomförs och hur det blir när det väl är färdigt.

Medverkade gjorde Magnus Eriksson, delprojektledare Korsvägen och Lillian Brunbäck, biträdande delprojektledare som tidigare även har varit upphandlingsansvarig för Västlänken. Båda från Trafikverket.

Magnus och Lillians presentation