• Namn Organisation
 • En deltagare från AB Alingsåshem
 • En deltagare från AB Alingsåshem
 • En deltagare från AB Volvo
 • En deltagare från ABO
 • En deltagare från AF Bygg Göteborg
 • En deltagare från AF Bygg Göteborg
 • En deltagare från AF Gruppen - Trainee Framtidens Samhällsbyggare
 • En deltagare från Asterholm Bygg & Konsult AB
 • En deltagare från Betonmast Göteborg AB
 • En deltagare från Big Kornet
 • En deltagare från Bravida Sverige AB
 • En deltagare från Bravida Sverige AB
 • En deltagare från Business Region Göteborg
 • En deltagare från Byggherretjänst
 • En deltagare från Byggmästargruppen
 • En deltagare från Byggnadsaktiebolaget Tornstaden
 • En deltagare från Byggnadsaktiebolaget Tornstaden
 • En deltagare från CA Consultadministration
 • En deltagare från CA consultadministration ab
 • En deltagare från Chalmers
 • En deltagare från Chalmers
 • En deltagare från Chalmers
 • En deltagare från Chalmers (Teknikens Organisation och Ekonomi)
 • En deltagare från Chalmers/KTH
 • En deltagare från CMB
 • En deltagare från Cmb
 • En deltagare från CMB Studentråd
 • En deltagare från Egnahemsbolaget
 • En deltagare från Exploateringsförvaltningen Göteborg stad
 • En deltagare från Fastighetskontoret
 • En deltagare från Fondia Legal Services AB
 • En deltagare från Fondia Legal Services AB
 • En deltagare från Forsen AB
 • En deltagare från Forum Arkitekter AB
 • En deltagare från Framtidens Samhällsbyggare
 • En deltagare från Fyrkantens Ventilation
 • En deltagare från GR
 • En deltagare från Göteborg Stad, Lokalförvaltningen FS 6
 • En deltagare från Göteborgs Egnahems AB
 • En deltagare från Higab
 • En deltagare från Higab
 • En deltagare från Higab
 • En deltagare från Inhouse Tech
 • En deltagare från Inhouse Tech Göteborg AB
 • En deltagare från Innovation & business center - SDF VH
 • En deltagare från Jernhusen AB
 • En deltagare från Jernhusen AB
 • En deltagare från Kjellgren Kaminsky Architecture
 • En deltagare från Klövern
 • En deltagare från Klövern AB
 • En deltagare från Kretslopp och vatten
 • En deltagare från Kretslopp och vatten, Göteborgs stad
 • En deltagare från Liseberg
 • En deltagare från Länsstyrelsen i Västra Götalands län
 • En deltagare från MAQS Advokatbyrå
 • En deltagare från MAQS Advokatbyrå Göteborg AB
 • En deltagare från Morris Law
 • En deltagare från Morris Law
 • En deltagare från NCC
 • En deltagare från NCC
 • En deltagare från NCC Building
 • En deltagare från NCC Sverige AB
 • En deltagare från Nolliplan AB
 • En deltagare från Park- och naturförvaltningen
 • En deltagare från partille kommun
 • En deltagare från Partillebo AB
 • En deltagare från Peab Anläggning
 • En deltagare från PEAB Anläggning AB
 • En deltagare från Peab Anläggning AB
 • En deltagare från Peab Anläggning Väst
 • En deltagare från Peab Anläggning Väst
 • En deltagare från Peab Anläggning Väst
 • En deltagare från Pilotage Development
 • En deltagare från Platzer
 • En deltagare från Platzer
 • En deltagare från Platzer Fastigheter AB
 • En deltagare från Platzer fastigheter AB
 • En deltagare från Pousette & Co
 • En deltagare från Protek projektstyrning
 • En deltagare från Ramböll Projektledning
 • En deltagare från Rejlers Sverige AB
 • En deltagare från Rejlers Sverige AB
 • En deltagare från Renkei AB
 • En deltagare från Riksbyggen
 • En deltagare från Serneke
 • En deltagare från Skanska Sverige AB
 • En deltagare från Skanska Sverige AB
 • En deltagare från Skanska Sverige AB
 • En deltagare från Stadsbyggnadskontoret, Göteborgs stad
 • En deltagare från Stadsmiljöförvaltningen, Göteborgs stad
 • En deltagare från Student
 • En deltagare från Sweco
 • En deltagare från Sweco Management
 • En deltagare från Sweco Position AB
 • En deltagare från Sweco Sverige AB
 • En deltagare från Sweco Systems AB
 • En deltagare från Swedavia
 • En deltagare från Tornstaden
 • En deltagare från Trafikkontoret
 • En deltagare från Trafikverket
 • En deltagare från Tuve Bygg
 • En deltagare från Tuve Bygg AB
 • En deltagare från Tyréns, division Arkitektur & Projektledning
 • En deltagare från ubf
 • En deltagare från Vasakronan
 • En deltagare från Ventab
 • En deltagare från Ventilationsgruppen
 • En deltagare från Ventilationsgruppen
 • En deltagare från Volvo Cars
 • En deltagare från Volvo Group Real Estate
 • En deltagare från Västfastigheter
 • En deltagare från Västfastigheter
 • En deltagare från Västsvenska Hadnelskammaren
 • En deltagare från Wingårdh arkitektkontor
 • En deltagare från WSP
 • En deltagare från WSP Management
 • En deltagare från WSP Sverige AB
 • En deltagare från Wästbygg AB
 • En deltagare från Älvstranden Utveckling
 • En deltagare från Älvstranden Utveckling AB
 • En deltagare från ÅF
 • Totalt 121 deltagare

Partnering i stora projekt

Seminariet är fullbokat!

 

Projekt Liseberg hotell och vattenpark

Denna morgon kommer vi att få höra Thomas Sjöstrand, Liseberg, och Torleif Harrysson från NCC berätta om Lisebergs Jubileumsprojekt från idé till genomförande med partnering.

Thomas kommer att beskriva bakgrunden till projektet och Torleif Harrysson ger sin bild av hur det är att verka gemensamt med partnering.

Om projektet

Som ett led i Göteborgs 400-årsjubileum bygger Liseberg en vattenpark och ett tematiserat upplevelsehotell söder om den befintliga nöjesparken. Det planerade temat för de båda anläggningarna är Ostindiska Kompaniet, som har en stark anknytning till Göteborg och dess historia.

 

Praktisk information

Dokumentation