Publicerad den 30 oktober 2019

Partnering i stora projekt - Lisebergs hotell och vattenpark

I Lisebergs Jubileumsprojekt har man valt att att arbeta med partnering tillsammans med NCC. Vid CMB:s Frukostseminarium i oktober berättade Thomas Sjöstrand, VD Lisebergs Jubileumsprojekt, och Torleif Harrysson, affärschef på NCC, om projektet från idé till genomförande med partnering.

Om projektet
Som ett led i Göteborgs 400-årsjubileum bygger Liseberg en vattenpark och ett tematiserat upplevelsehotell söder om den befintliga nöjesparken. Det planerade temat för de båda anläggningarna är Ostindiska Kompaniet, som har en stark anknytning till Göteborg och dess historia.