Framtidens Samhällsbyggare

Göteborgsregionen står inför historiskt inspirerande utmaningar de kommande decennierna. Frågan om kvalitativt och effektivt byggande får därmed extra stor vikt. Framtidens samhällsbyggare är traineeprogrammet som bryter gränser inom samhällsbyggnadssektorn.

Programmet är sektorsövergripande genom att både privata företag och offentliga organisationer deltar. CMB och Göteborgsregionens kommunalförbund genomför under 2016/2017 en tredje omgång av traineeprogrammet Framtidens samhällsbyggare.

Nästa möjlighet att söka till traineeprogrammet är mars/april 2017. Vi har nu påbörjat arbetet inför den fjärde omgången av traineeprogrammet Framtidens samhällsbyggare, som genomförs 2017/2017.

Informationsträffar för företag och organisationer

Är du och ditt företag eller organisation intresserade av att delta i den fjärde omgången av traineeprogrammet Framtidens samhällsbyggare med start 1 september 2017? Behöver ni veta mer? Anmäl er då till våra informationsträffar!

15 november kl 9-11 eller 8 december kl 9-11 (kaffe serveras från 8.30 vid båda träffarna).

Plats: GR, Anders Perssonsgatan 8 i Norra Gårda, Göteborg
Anmälan till: ann-katrine.engstrom@grkom.se

Framtidens Samhällsbyggare 2015

Se filmen om traineeprogrammet Framtidens samhällsbyggare!

För vem?

Programmet är unikt både på det sätt att traineerna får kunskap på tvären inom samhällsbyggnadsbranschen, och genom att både privata företag och offentliga organisationer deltar. Programmet är exklusivt för företag och organisationer inom CMB samt kommuner inom Göteborgsregionen. Det ger även mindre och medelstora företag en möjlighet att rekrytera unga talanger som lockas av traineeprogram.

Med Framtidens samhällsbyggare har alla företag i CMB därmed ett traineeprogram i sin rekryteringsportfölj. Programmet drivs på initiativ av CMB och Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) som är övergripande projekt- och processledare samt genomförare av utbildning inom personlig utveckling.

Hur fungerar det?

Traineerna tillsvidareanställs i något av de medverkande företagen eller organisationerna. Under de 14 månader traineeprogrammet pågår varvas perioder i hemmaföretaget/organisationen med breddningsperioder i andra deltagande företag eller organisationer. Dessutom får traineerna en bred utbildning i personlig utveckling, kommunikation och grupputveckling parallellt med ett gränsöverskridande stadsutvecklingscase i toppklass. När programmet är avslutat övergår traineeanställningen i en ordinarie tjänst i hemmaföretaget/organisationen.

Varför Framtidens samhällsbyggare?

Målet med Framtidens Samhällsbyggare är att årligen utbilda nyckelpersoner som bättre kan kommunicera och arbeta utifrån ett helhetsperspektiv. Traineerna blir drivna och välutbildade medarbetare med insikt om, och förståelse för, de drivkrafter och processer som styr såväl näringsliv som politik. De får också ett unikt nätverk genom breddningsperioder, handledare och sin mentor.

Sökintresset från unga talanger har varit mycket stort till de två första omgångarna, vilket visar att Framtidens samhällsbyggare möter unga medarbetares intresse av att utvecklas i jobbet.

Har du frågor eller vill anmäla intresse för nästa omgång av programmet som startar med rekrytering under våren 2017 så tveka inte att kontakta oss!

 

Bengt Christensson, vd CMB
Tel: 070-767 50 42
E-post: bengt.christensson@cmb-chalmers.se

Ann-Katrine Engström, projektledare Framtidens Samhällsbyggare, GR
Tel: 070-863 80 58
E-post: ann-katrine.engstrom@grkom.se

 

Mer information:


Länk till Framtidens Samhällsbyggares egen webb »

Informationsfolder för blivande traineer »

Informationsfolder för företag och organisationer »